Romāns Suta

Romāns Suta

—————————-

8. klases skolnieces

—————–

Referāts literatūrā

2006. gada 25. aprīlī

Saturs

1. Dzīvesstāsts par Romānu Sutu......................3.lpp

2. Romāna Sutas personība Anšlava Eglīša skatījumā............4.lpp

3. Romāna Sutas dzīves nozīmīgākie dati...................5.lpp

4. Pielikums..............................6.lpp

5. Izmantotā literatūra............................8.lpp

Dzīves stāsts par Romānu Sutu.

Dzimis 1896.gada 28.aprīlī Cēsu apkaimē, miris 1944.gada 14.jūlijā Gruzijā. Pasaulē nācis tirgotāja ģimenē. Sieva Aleksandra Beļcova – gleznotāja.

Gleznotājs, grafiķis, darbojies dekoratīvi lietišķajā mākslā, dizainā, scenogrāfijā, mākslas kritikā. Viens no aktīvākajiem modernisma centienu popularizētājiem un īstenotājiem latviešu mākslā. Gleznojis klusās dabas, žanriskas figurālās kompozīcijas. Izkopis virtuozu otas tehniku tušas zīmējumos. Tiecies realizēt modernu (nacionāli konstruktīvo) interjera stilu. Plaša diapazona mākslinieks. Strādājis st

t
tājglezniecībā, dekoratīvajā glezniecībā (porcelāna apgleznošanā), monumentālajā glezniecībā, veidojis dekorācijas teātriem, kino, Operai, ilustrācijas presē, publicējis apcerējumus pats. Sarakstījis pirmo ārzemēs izdoto grāmatu par latviešu mākslu (1923. g. Leipcigā).

Izveidojis porcelāna apgleznošanas darbnīcu “Baltars”(1924 – 1928), bijis mākslinieks Kuzņecova porcelāna un Iļģuciema stikla fabrikā. Vadījis Rīgas Tautas augstskolas Zīmēšanas un gleznošanas studiju (1929 – 1934) un privātu mākslas studiju (1934 – 1940). Kopš 1939.g. darbojies kā mākslinieks inscenētājs Rīgas kinostudijā. Mācījies pamatskolā Valkā, beidzis reālskolu Pleskavā. Apmeklējis J. Madernieka studiju, Rīgas pilsētas mākslas skolu, 1915. g. evakuēts uz Petrogradu. 1917.g. beidzis Penzas mā
ā
ākslas skolu. 1919. g. piedalās ekspresionistu, vēlāk Rīga mākslinieku grupas dibināšanā, ir aktīvs tās biedrs (līdz 1926. g.). Piedalījies arī “Zaļās Vārnas” izstādēs no 1926. g. Evakuējies uz Tbilisi, kur turpina strādāt par filmu dekoratoru līdz 1944. g., kad uz apmelojumu pamata nošauts.

Stilistiski attīstījies no
o
o 20. gs. sāk. modernisma uz “jaunās lietišķības” inspirētu reālismu, kas 1930.-tajos gados pārtop tonālā glezniecībā. Galvenokārt žanriska rakstura, figurāli sižeti. Daudz darbu eļļas tehnikā, tušas zīmējumi, linogriezumi

Sutas bijušajā dzīvesvietā Rīgā, Elizabetes ielā 57–26 atrodas R. Sutas un A. Beļcovas memoriālais dzīvoklis

Romāna Sutas personība A. Eglīša skatījumā.

“Viņš bija iemiesota pašapziņa, vienmēr neizsmeļamas enerģijas pielādēts, pilns bez noteikumu optimisma, fantastisku plānu un mežonīgu cerību un – vienmēr kāvās ar naudas badu. Nekad neesmu viņu redzējis vienaldzīgu vai pagurušu, visu, kam vien viņš pieķērās, viņš darīja ar pilnu sparu un nodošanos, šinī ziņā stipri atgādinādams manu brālēnu pianistu. Sutam piemita brīnumaina māka vienā mirklī nodibināt kontaktu ar svešiniekiem,” tā, par viņu spriež A. Eglītis.

“Suta prata pārvērst katru izdevību par dēku. Viņš gāja caur novakara krēslu lu

u
unkaniem, viegliem soļiem kā tīģeris, iznācis medībās, un skatījās apkārt ar nicīgu, uzjautrinātu smīnu – lielais, ģeniālais Romāns Suta, bija iznācis pastaigāties parasto ļaužu vidū”

“Suta nebija liela, bet masīva auguma, muskuļainām rokām, resnām kājām. Manīdams, ka viņu aplūko, tas piepūta krūtis, izrieza plecus, iecirta smakru krūtīs un atslēja no ķermeņa tuklās, paīsās rokas, pieņemdams varena atlēta izskatu. Iespaidu papildināja viņa līdz dīvainībai raksturīgā seja: milzīga, velvēta piere, īpatnējs, seglu veida galvaskauss un draudīgi uz priekšu izvirzīta, gaļīga apakšlūpa.” Tā, Eglītis.

Dzīves nozīmīgākie da

a
ati.

1913. – Apmeklējis J. Madernieka mākslas studiju mācījies

1913. – 1915.– mācījies Rīgas pilsētas mākslas skolā

1915. – 1917. – Penzas mākslas skolā

1920. – 1924. – “Rīgas mākslinieku grupas” un “Rīgas grafiķu biedrības” biedrs.

1924. – 1928. – Izveidojis porcelāna apgleznošanas darbnīcu “Baltars”.

1929. – 1934. – Vadījis Rīgas Tautas augstskolas Zīmēšanas un gleznošanas studiju.

1934. – 1940. – vadījis privātu mākslas studiju

1939.g. – darbojies kā mākslinieks inscenētājs Rīgas kinostudijā.

Izstādēs piedalās kopš 1919. g.

Personālizstādes: Rīgā 1928. g. kopā ar A. Beļcovu

Berlīnē 1923., 1925., 1928. g.

Briselē 1935. g.

Leipcigā 1939. g.

Ļeņingradā un Maskavā 1934. g.

Ņujorkā, Prāgā 1930. g.,

Oslo 1933. g.

Parīzē 1925., 1937. g.

Stokholmā 1927. g.

Tallinā, Tartu 1923. g.

Varšavā 1924. g.

Vašingtonā 1930. g.

Pielikums

Romāns Suta

Kāzas. 1928. Fajanss.

Kompozīcija ar interjeru. 1927. Fajanss.

Konstrukcija. 1926. Fajanss.

Mīlestība. 1927. Porcelāns.

Pilsētas motīvs. 1925. Kartons, eļļa. 48 x 37 cm

Klusā daba. 1920. gadu sākums. A.,e. 61,5 x 45,5 cm

Kāršu spēle. 1923. Papīrs, tuša. 15 x 19 cm

Izmantotā literatūra.

Mācību grāmata – Literatūra 8.klasei.

Interneta mājas lapas: www.culture.lv

www.antonia.lv

Pieraksti Literatūrā.