Sēnas Ēģipte civilizācija

Sēnas Ēģipte civilizācija – gaišaka un mervielīgaka civilizācija vēstūrē.
Ēģipte bija viena no skaistākajam civilizācijam, tika celti monumenti, no kuriem labāk zinami ir piramidas. Ēģiptes zinatnieki un arhitekti bija ļoti izglitoti, jo lai projektēt tādas būves jābutu ar labam matematiskajam un ģeometriskajam zinašanam. Šajā laikā ēģiptieši izveidoja arī tirdzniecības floti un nostiprināja jūras tirdzniecību ar Vidusjūras austrumu piekrastes ostām. Ēģiptes kuģi veda kokmateriālus no Libānas, būvniecībā izmantojamu akmeni no Nūbijas tuksneša pa Nīlu. Nekur citur nebija uzcelti tādas grandiozas celtnes, kuri [обожествляли] valdniekus.
Ēģiptes agrīnās civilizācijas sasniegumi nebūt nebija tikai irigācijas būves un grandiozas celtnes. Tas bija arī augsts zinātnes un tehnikas līmenis ar plašu pielietojumu praksē. Tā, saules kalendāru pirmie izgudroja Memfisas astronomi, kurā gads sastāvēja no 365 dienām. Zināšanas astronomijā tika pielietotas ne tikai ūdenssaimniecības un lauku darbu regulēšanā, bet arī navigācijā un jaunu zemju atklāšanā. Ēģiptes ārsti jau tajā laikā demonstrēja augstu ķirurģijas prasmi pielietojot arī antiseptiskos līdzekļus. Ēģiptes mākslas sasniegtais līmenis arhitektūrā, skulptūrā, glezniecībā ir salīdzināms ar Senās Grieķijas un Romas mākslu, lai gan tā bija vismaz par tūkstoš gadiem vecāka.
Pat mūsu laikā ir saglabajušas monumenti, tadi kā Sfinksa un Gizas piramidas, atrodami neticami skaisti sarkofagi un zelta dargumi, kuri stāsta mums par visu greznu Ēģiptes dzīvi.
Tāpēc mēs varam skaitīt Ēģipti par gaišaku civilizāciju. Celšanas laika, viss spēks tika sakoncentrēts būvešanai, tāpēc nebija spēku lai nokartotu karagajienus vai citus militāros uzbrukumus. Tadejadi mēs varam arī skaitīt Ēģipti par mervielīgaku civilizāciju arī!