Sistēmbloks, lietojuma programmas utt.

Terminu sistēmas bloks attiecina uz korpusu, kurā atrodas galvenās datora sastāvdaļas un ventilatorus, kas aizvada siltumu no tām. Korpusa uzdevums ir arī absorbēt sastāvdaļu radītos radioviļņus, kas atrodas FM diapazonā. Sistēmas blokam ir divas galvenās standartformas: tower (tornis), kuru parasti novieto zem galda speciāli izveidotā vietā; desktop (galda konfigurācija), kurš ir izveidots, novietošanai uz galda.
Mātesplate ir mikrodatora montāžas plate, kas veido mikrodatora pamatstruktūru. Tajā ir centrālais procesors, operatīvā atmiņa, virknes un paralēlās pieslēgvietas dažādu ārējo iekārtu (piemēram, displeja, tastatūras un disku ) vadībai.
Procesors ir jaudīgs mikroprocesors. Tā ir datora sast āvdaļa, kas datorā veic datu apstrādi (datora “smadzenes”).
Atmiņa ir vieta datorā, kur tiek glabātas nepieciešamās programmas un dati.
Videokarte ir paplašināšanas plate, kas tiek pievienota personālā datora spraudņiem un kas ģenerē tekstu vai grafikas attēlus monitora ekrānā.
Skaņas karte ir personālo datoru papildierīce, kas no ciparu datiem ģenerē skaņu atveidojošus analogsignālus, izmantojot vai nu ciparanalogu pārveidotājus, vai frekvences modulēšanas mikroshēmas.
Tīkla karte ir personālā datora izvērses karte, kas kopā ar tīkla operētājsistēmu vada informācijas plūsmu datoru tīklā.
Cietais disks ir personālā datora lielas ietilpības palīgatmiņa, kas sastāv no vairākiem magnētiskajiem diskiem, to piedziņas iekārtas (diskdziņa), lasīšanas/rakstīšanas galviņu komplekta un elektroniskas saskarnes, kas nodrošina šīs atmiņas iekārtas sadarbību ar personālo datoru. Datorā cietais disks ir galvenā un lielākā datu glabāšanas ierīce. Cietos diskus izmanto operētājsistēmas, lietojumprogrammu, un datu glabāšanai.
Operatīvā atmiņa ir datoru atmiņa, kurai centrālais procesors spēj piekļūt tieši, tas ir – izpildīt tur esošās programmas vai apstrādāt tur esošos datus.
Ziemeļu tilts – saista operatīvo atmiņu ar procesoru. D.t. – saista procesoru ar ārējām un iekšējām ierīcēm. Procesora traksfrekvence

Monitors (ekrāns) ir elektroniska ierīce, kas vizuāli attēlo datorā apstrādāto informāciju. Monitors ir viena no svarīgākajām informācijas attēlošanas iekārtām. Tā ir ierīce, kas nodrošina datora dialogu ar lietotāju.
Šķidro kristālu monitors. Ar katodstaru lampu: monohromatiskie un krāsainie (CGE, EGA, VGA (32), superVGA(256))

Jēdziens dators sastāv no: tehniskā nodrosinājuma jeb aparatūras (hardware) un programmnodrošinājuma (software). Lai aparatūras darbību saskaņotu ar programmas darbību ir vajadzīga operētājsistēma.
Operētājsistēma ir programmu komplekss, kas regulē datorsistēmas darbu vadot un saskaņojos programmu izpildi un koordinējot dažādu aparatūras daļu darbību, kā arī nodrošina aparatūras un programmatūras saikni ar lietotāju. Galvenie uzd: aparatūras kontrole un vadība, procesu darbības kontrole, atmiņas lietošanas kontrole, failu sistēmas organizēšana un lietošanas kontrole (FAT, FAT32, NTFS).
Klasifikācijas: pēc lietotāju skaita (serveris, darba stacija vai atsevišķa datora), pēc interfeisa (komandrindu, grafiskā interf. OS), pēc atmiņas adresēs izmantoto bitu skaita (8, 16, 32, 64, 128b os), pēc procesoru skaita (vienprocesoru, vairākprocesoru), vairāklietotāju vai vienlietotāja OS, reāllaika vai nereāllaika, tīkla OS vai individuālā. DOS (liet., komandr., 8b, vienproc, nereāll., individ.), Windows 95 (darba st, graf., vienproc, vienliet, nereāll., individ.), Windows 98, UNIX (vairākproc, tīkla, servera), OS2 (32b, tīkla), Windows NT, MacOS, Linux.

Lietojumprogrammatūra ir programmatūras apakšklase, kas nodrošina darbības, ko lietotājs vēlas veikt ar datora palīdzību. Teksta redaktori. Note Pad, Word Pad, MC word, grafiskie redaktori (Paint) elektroniskās tabulas – izklājlapas Calk, Isicalk, Excel.

Datu bāzes ir sistematizētas, vienveidīgas informācijas kopums. Access, Visual, Foxkrol, Sybase, Lotosnotes, Alise.

Servisprogrammas – arhivātori, vīrusķērāji, skandisks, defragmentētājs.
Vīrusķērāji – aizsardzības programmas pret vīrusiem.
Arhivātori jeb arhivācijas programmas vienu vai vairākus failus pārveido vienā failā, ko sauc par arhīvu un uz kura izmēri ir mazāki nekā doto failu izmēri.

Arhivatori – arj, zip, rar pak lha
Audio jeb skaņas fails – au, mid, mp3, wav
Video/ multimedija fails – avi, mpg, mpeg
Izpildāmais komandu fails – vat
Atmiņas fails – vim
Grafiskais fails – bmp, cdr, gif, jpg, jpeg, edf
Izpildāmās programmas – com
Datu fails – dat
Bibliotēka – dll, bib
Teksta redaktora – doc
Template fails – dot
Palaišanas faili – exe
Palīdzības faili – hlp
Web lappušu – htm, html
Access faili – mdb
Sistēmas – sys
Formatēts teksts – rtf
Formatēts teksts – txt
Excel – xls, xlt