Stafete iesskaitei sportā

Futbols

1. Futbola sacensība noris balstoties uz vispārpieņemtiem futbola noteikumiem paralēli uz diviem laukumiem, kas būtu šādi:
• Bumbai drīkst pieskarties tikai vārtsargs.
• Ja bumba atstāj laukumu tā ir jāievada spēlē ar rokām.
• Ja savas komandas spēlētājs izdara piespēli vārtsargam, tad vārtsargs nedrīkst ņemt bumbu ar rokām.
• Bumbu no sānu līnijas (auta) spēlē ievada ar kāju. Tiešs sitiens vārtos no sānu līnijas netiek ieskaitīts, izņemot, ja bumba pieskaras pie kāda no pretinieku komandas spēlētājiem.
• Ja bumba šķērso vārtsarga līniju tad tiek ieskaitīti vārti.
2. Futbola komandā uz laukuma spēlē 4 cilvēki, viens no tiem vārtsargs;
3. Spēles notiek pēc iepriekš izveidotas tabulas pa attiecīgi sadalītiem laikiem (var arī nedaudz mainīties);
4. Spēles ilgums 2*10 min (ar 1 – 2 min starplaiku) vai līdz 4 vārtu gūšanai (atkarībā, ko sasniedz pirmo);
5. Neizšķirta rezultāta gadījumā tiek sisti 3 soda sitieni, ja arī tad ir neizšķirts, tad turpina sist soda sitienus līdz pirmajiem neiegūtajiem vārtiem.