STARPTAUTISKAIS JAUNIEŠU SMĒĶĒŠANAS PĒTĪJUMS 2007. GADA APTAUJA LATVIJĀ

Smēķēšanas izplatība
82,2% skolēnu kādreiz ir pamēģinājuši smēķēt (zēni — 84,3%, meitenes — 80,1%)
43,0% pašlaik smēķē (zēni — 46,8%, meitenes — 38,8%)
38,6% pašlaik smēķē cigaretes (zēni — 41,8%, meitenes — 35,2%)
18,2% ir ikdienas cigarešu smēķētāji (zēni — 22,0%, meitenes —15,0%)
33,4% ir ikdienas smēķētāji, kas sākuši smēķēt pirms 10 gadu vecuma
(zēni — 40,0%, meitenes — 27,0%)
23,7% nesmēķētāju ir gatavi sākt smēķēt nākamajā gadā
(zēni — 25,3%, meitenes — 22,5%)
Pieejamība (smēķētāji)
15,0% parasti smēķē skolas telpās
46,7% pērk cigaretes veikalā
56,2% no tiem, kas pirkuši cigaretes veikalā, nav atteikts tās pārdot viņu vecuma dēļ
Pasīvā smēķēšana un vides ietekme
56,9% dzīvo mājās, kur kāds smēķē viņu klātbūtnē
73,3% uzturas vietās ārpus mājām, kur kāds smēķē viņu klātbūtnē
76,5% uzskata, ka jāaizliedz smēķēt sabiedriskās vietās
62,6% domā, ka citu cilvēku smēķēšana viņu tuvumā kaitē viņu veselībai
55,3% viens vai abi vecāki smēķē
33,5% vairums vai visi tuvākie draugi smēķē
Smēķēšanas atmešana (smēķētāji)
71,6% vēlas atmests smēķēšanu
74,8% mēģinājuši to atmest pagājušā gada laikā
66,6% kādreiz saņēmuši palīdzību vai ieteikumus atmest smēķēšanu
9,0% bijusi sajūta, ka, no rīta pamostoties, pirmā vēlēšanās ir uzsmēķēt
Plašsaziņas līdzekļi un reklāma
69,5% redzējuši pretsmēķēšanas reklāmas TV, bet 74,3% skolēnu TV redzējuši
cigarešu reklāmas
50,6% redzējuši pretsmēķēšanas reklāmu vides plakātos
84,5% redzējuši cigarešu reklāmas tirdzniecības vietās
55,7% redzējuši pretsmēķēšanas reklāmu laikrakstos un žurnālos
30,3% pieder kāda lieta ar cigarešu markas reklāmu
9,3% kādas cigarešu fi rmas pārstāvis piedāvājis cigaretes par brīvu
Skola
61,5% šajā mācību gadā kādā no stundām stāstīts par smēķēšanas kaitīgumu
48,5% šajā mācību gadā apsprieduši klasē, kādēļ viņu vecuma jaunieši smēķē
52,7% šajā mācību gadā kādā no stundām apspriesta smēķēšanas ietekme
Būtiski fakti
• Gandrīz puse skolēnu
Latvijā pašlaik smēķē, 4
no 10 skolēniem pašlaik
smēķē cigaretes; vairāk
nekā 20% nesmēķētāju
ir gatavi sākt smēķēt jau
nākamajā gadā.
• Ir augsta pakļautība
pasīvai smēķēšanai —
vairāk nekā puse skolēnu
dzīvo mājās, kur citi
smēķē viņu klātbūtnē;
vairāk nekā 7 no 10 ir
pakļauti tabakas dūmiem
publiskās vietās, pusei
skolēnu viens vai abi
vecāki smēķē.
• 6 no 10 skolēniem
uzskata, ka citu cilvēku
smēķēšana viņu tuvumā
ir kaitīga veselībai.
• Divas trešdaļas skolēnu
uzskata, ka jāaizliedz
smēķēšana sabiedriskās
vietās.
• 7 no 10 smēķētājiem
grib atmest smēķēšanu.
Gandrīz 1 no 10
skolēniem vēlas pirmo
cigareti izsmēķēt tūlīt pēc
pamošanās.
• Vairāk nekā puse skolēnu
redzējuši pretsmēķēšanas
reklāmu TV, bet 7 no
10 redzējuši cigarešu
reklāmas TV. Puse
redzējuši pretsmēķēšanas
reklāmu vides plakātos,
bet vairāk nekā 8 no
10 skolēniem redzējuši
cigarešu reklāmas
tirdzniecības vietās.
Jauniešu smēķēšanas aptaujā Latvijā 2007. gadā tika iegūti dati par
smēķēšanas izplatību, kā arī informācija par piecām smēķēšanas
izplatību nosakošām jomām: cigarešu pieejamību un cenu,
pakļautību pasīvai smēķēšanai, smēķēšanas atmešanu, plašsaziņas
līdzekļiem un reklāmu, un skolu mācību programmām. Iegūta
nozīmīga informācija “Tabakas uzraudzības valsts programmas
2006.—2010. ga dam” pilnveidošanai.
Jauniešu smēķēšanas aptauja Latvijā notika 2007. gada pavasarī
vispārizglītojošo skolu 7.—9. klasēs. Aptauju koordinēja Veselības
veicināšanas valsts aģentūra.
Reprezentatīvas Latvijas skolēnu atlases veidošanai tika izmantota
divpakāpju klasteru atlases metode. Vispirms tika atlasītas skolas
ar atlases iespējamību proporcionāli skolēnu skaitam. Nākamajā
pakāpē pēc nejaušības metodes tika atlasītas klases katrā skolā.
Aptaujā piedalījās 49 no 50 skolām. 3362 skolēni — 83,0% no
atlasīto skolēnu kopskaita — aizpildīja anketas

Scroll to Top