Tirgus segmentēšanas process

Pirms operācijas pacienta digitālā fotografēšana un fotogrāfijas digitālo apstrādi, ar mērķi iepazīstināt pacientu ar gaidāmo un iespējamo plastiskās operācijas rezultātu.
1. Tirgus pamatsegments, tā specifika, atšķirīgās īpatnības.
Tirgus tiek segmentēts pēc patēriņa statusa. Segments – cilvēki, kas nolēmuši pakļaut sevi plastiskās ķirurģijas korekcijai.
Tirgus pamatsegments – pacienti, kam nepieciešama plastiskā ķirurğija traumu vai slimības seku rezultātā vai arī pacienti, kas vēlas izmainīt savu izskatu (seju vai figūru) ar ķirurģiskās iejaukšanās palīdzību.
2. Segmenta pamatproblēmas.
Nenoteiktība, neizlēmība, izvēles sarežģītība.
Šī segmenta pamatproblēma ir operācijas tipa izvēle. Klientiem šajā situācijā ir diezgan neskaidrs priekšstats ne tikai par to, kādas izmaiņas viņš vēlas veikt, bet arī, samērā bieži, nevar pateikt, ko tad viņš vēlas redzēt gala rezultātā. Dotais pakalpojums (digitālā foto korekcija) praktiski atrisina šo problēmu, ļaujot klientam pārliecināties par savas izvēles pareizību.
3. Tipiskākais pakalpojuma izmantošanas veids.
Pēc ārsta ieteikuma.
Digitālo foto korekciju klientam iesaka ārsts, pie kura tas vērsies pēc palīdzības vai konsultācijas un tiek izmantota kompleksā ar plastiskā ķirurga pakalpojumiem, taču var tikt piedāvāts arī kā atsevišķs pakalpojums.
4. Konkurentu trūkumi un vājās vietas, kuras tiks izmantotas pakalpojuma izstrādāšanai segmentam.
Medicīnā netiek plaši izmantotas datortehnoloģijas.
Parasti, lai palīdzētu klientam pieņemt lēmumu, ārstam nākas vai nu tikai ar vārdiem skaidrot viņam visus operācijas plusus un mīnusus, vai arī demonstrēt foto materiālus, kas fotografēti pirms un pēc iepriekšējo pacientu operācijām. Digitālā foto korekcija ļauj klientam uzskatāmi redzēt operācijas rezultātus uz sevis pirms operācija ir notikusi, kā arī „izspēlēt” vairākus operāciju variantus un izvēlēties priekš sevis optimālāko.
5. Pakalpojuma bāzes piedāvājums un tā īpašības atšķirībā no konkurentiem.
Pakalpojuma bāzes piedāvājums – klienta fotografēšana ar digitālo fotokameru un fotoattēla korekcija pacienta un ārsta klātbūtnē. Ārsts palīdz pacientam tikt skaidrībā ar operācijas optimālo variantu kā arī seko tam, lai fotogrāfijas rediģēšana neiziet ārpus ķirurga iespēju robežām.
6. Preces parametri.
Digitālā fotografēšana notiek ar fotokameru Kodak DC 280, rediģēšana notiek uz datora Pentium III – 500 ar 21” monitoru, kas nodrošina labu grafiskā redaktora (Adobe Photoshop) ātrdarbību un ļauj ārstam labi apskatīt attēlu un liela monitora.
7. Pakalpojuma sastāvdaļas.
Par tādām varētu nosaukt:
• Sākotnējo un klientu rediģēto fotogrāfiju krāsainās izdrukas;
• Iespēja klientam nodemonstrēt līdzīgas fotogrāfijas no arhīva kā arī fotogrāfijas ar pēc operācijas rezultātiem, lai klients varētu salīdzināt vēlamo un panākto rezultātu;
8. Pakalpojuma īpašais nosaukums.
Pakalpojuma nosaukums klientiem – „digitālā foto korekcija”.
Iespējams tas ne visai tieši atspoguļo pakalpojuma būtību, taču klienti to uztver kā kaut ko nozīmīgi, sarežģītu un profesionalitāti prasošu.
9. Pakalpojuma cenas noteikšanas veids un cenu politika pakalpojuma piedāvāšanas sākotnējā stadijā.
Klientu uzvedība. Pakalpojuma vērtības apzināšanās.
Pakalpojuma cena ir stipri zemāka par plastiskās operācijas cenu. Attiecīgi klients, kurš ir gatavs maksāt par operāciju nepievērsīs īpaši lielu uzmanību digitālās foto korekcijas izmaksām. Cenu var noteikt nevis pēc pakalpojuma sniedzēja izmaksām, bet gan atkarībā no summas, kādu klients ir gatavs maksāt.
10. Realizācijas tīkls un labvēlīgi nosacījumi pakalpojuma piedāvāšanai klientam.
Šo pakalpojumu ieteicams izmantot medicīnas iestādēs, kura praktizē plastisko ķirurģiju. Pakalpojums klientiem tiek piedāvāts kā daļa no plastiskās korekcijas procedūru kompleksa vai arī kā atsevišķs pakalpojums. Īpaši ērti tas ir gadījumos, ja klients nevar tiks skaidrībā ar izvēli un gandrīz visos gadījumos, kad pacientu uztrauc sekojošās korekcijas vizuālais rezultāts.
11. Piemērotākie reklāmas kanāli. Reklāmas sauklis. Reklāmas teksts.
Digitālā foto korekcija var tikt ieļauta medicīnas iestādes, kurā šis pakalpojums tiek sniegts, pakalpojumu sarakstā. Tāpat tā var tikt norādīta informatīvajos un reklāmas bukletos medicīnas konferencēs un semināros, kā ari citos drukātajos medicīnas izdevumos. Iespējams arī efektīvi izmantot internetu.
Sauklis: „Mēs piepildām vēlēšanās”
Reklāmas teksts: „Ja jūs meklējas savu jauno tēlu, mēs parādīsim Jums ceļu.”
12. Aptuvenais pakalpojuma dzīves cikla ilgums, tā uzlabošanas pamatidejas.
Aptuvenais dzīves cikla ilgums šim pakalpojumam varētu būt 3 – 5 gadi, taču pastāvīgi uzlabojot tehnoloģijas var vairākkārt reanimēt to un pagarināt tā dzīves ciklu uz ilgāku laika periodu.
Par nākotnes pakalpojuma uzlabojumu var uzskatīt fotogrāfijas 3D modelēšanu.