Mārketinga plāns

SIA „Mediju nams” mārketinga plāns

Ievads
Tirgus situācija Latvijā ir dinamiska un mainīga. Katru dienu tā nes negaidītus pārbaudījumus tirgus dalībniekiem katru dienu.
Uzņēmums SIA „Mediju Nams” ir dibināts 2002. gada novembrī, kā AS „Preses Nams” meitas uzņēmums un šobrīd ir koncerna AS „Ventspils Nafta” meitas uzņēmums un tā pamatdarbības veids ir preses izdevumu izdošana.
Dibinot SIA „Mediju Nams” tam tika nodotas visas izdevēja tiesības uz tādiem pazīstamiem prese izdevumiem kā „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Rīgas Balss”, „Vakara Avīze Vakara Ziņas”, „Večernaja Riga” un vēl citiem.
Šobrīd uzņēmumā ir 8 dažādu preses izdevumu redakcijas, administrācija un reklāmas nodaļa, kurās kopumā strādā vairāk kā 160 cilvēki. Lai arī ņemot vērā nozares specifiku, gūt peļņu no saimnieciskās darbības, tomēr nav izdevies, šo 5 gadu laikā uzņēmuma gada apgrozījums ir pakāpeniski palielinājies.
Galvenā uzņēmuma nostāja ir, ka tirgū tiek virzīta un atpazīstamība uzturēta tiek nevis uzņēmuma kā tādam, bet gan produktiem. Līdz ar to uzņēmuma nosaukums, runājot par preses izdevumiem, tiek izmantots ļoti retos gadījumos.
Līdz ar to arī mārketinga projekti tiek gatavoti katram produktam atsevišķi, pamatojoties gan tikai uz uzņēmuma vispārējo pārliecību un tēlu sabiedrībā.
Uzņēmums izdod gan dienas laikrakstus, gan iknedēļas žurnālus. Mērķa auditorija ir visdažādākā, jo tiek izdoti izdevumi, gan jaunākā, gan vecākā gada gājuma cilvēkiem, gan vīriešu gan sieviešu auditorijas pārstāvjiem.
Izdevumu drukāšanas darbi tiek veikti radniecīgā uzņēmuma – „Preses Nams” tipogrāfijā.
Uzņēmuma iepriekšējā mārketinga plāna mērķis tika sekmīgi sasniegts – ievērojami uzlabots uzņēmuma imidžs un piesaistīta plašāka lasītāju auditorija.
Šībrīža uzņēmuma galvenais mērķis ir palielināt izdevumu noieta tirgu, aptverot arī lauku reģionus un līdz ar to palielināt produkcijas realizāciju, kas palīdzētu gūt lielākus ienākumus no reklāmdevējiem, kā arī censties iekarot to auditoriju, kura vēl līdz šim nav apgūta.
Uzņēmuma galvenās priekšrocības konkurentu vidū ir sava viedokļa nemainīšana, atkarībā no gaisotnes, kas valda apkārt un jaunu, perspektīvu cilvēku piesaistīšana redakcijas darbam, kas garantē svaigu ideju klātbūtni izdevumu slejās.
Ārējo ietekmes faktoru vidū negatīvu iespaidu uz uzņēmuma darbību atstāj Latvijas Pasta straujais cenu pieaugums par preses piegādi, jo tieši savlaicīga preses piegāde ir apmierināta lasītāja priekšnosacījums, jo izdevums, īpaši dienas, savu aktualitāti zaudē ļoti ātri.

Tirgus situācijas analīze
Lai izanalizētu uzņēmuma pašreizējo situāciju tirgū, jāapskata tādi faktori kā tirgus, piedāvātā prece un konkurenti.
1. TIRGUS IESPĒJAS.
Uzņēmums ir ieguvis stabilu nišu tirgū un šobrīd pārstāv produktus, kuru zīmoli ir atpazīstami jau vairākus gadu desmitus.
Sakarā ar to, ka uzņēmums nemitīgi seko līdzi tirgus tendencēm un regulāri veic korektīvas darbības savu produktu saturā, lai nezaudētu mūsdienīgu pieeju lietām un informācijai, ir iekarota samērā plaša auditorija, jo katrs no deviņiem produktiem tiek paredzēts citai mērķauditorijai. Caurmērā tā ir vidējā sabiedrības slāņa auditorija, kurai atkarībā no interesēm un dzimumiem tiek piedāvāts atsevišķs produkts.
Kopumā preses izdevumu tirgus ir samērā piesātināts ar dažāda veida un satura preses izdevumiem, kuri tiek piedāvāta arī līdzīgām mērķauditorijām.
2. PIEDĀVĀTĀ PRECE.
SIA ‘’Mediju nams” piedāvā lielu preses izdevumu klāstu, plašam patērētāju lokam.
Katru dienu tiek izdots laikraksts „Neatkarīgā Rīta Avīze”, kas atspoguļo aktuālāko informāciju par notikumiem valstī un pasaulē. Reizi nedēļā – pirmdienās iznāk žurnāls „Saldā Dzīve”, kas paredzēts sieviešu auditorijai un īpaši sievišķīgā veidā tiek pasniegta informācija un veidotas rubrikas par īpaši sievišķīgiem jautājumiem.
Otrdienās iznāk žurnāls „Sporta Avīze” – viens no populārākajiem, ja ne pats populārākais izdevums sporta līdzjutējiem un tiem, kas interesējas par sportu. Neskatoties uz to, ka šis produkts ir tirgū vairāk nekā 10 gadus, tas ir spējis noturēt lasītāju interesi nemainīgu. Līdz šim brīdim žurnāls „Sporta Avīze” ir izveidojusi regulāru pielikumu sēriju, kas ir tematiski pa atsevišķiem sporta veidiem – „Basketbols”, „Formula”, „Hokejs”. Arī šie pielikumi ir iemantojuši neizsīkstošu lasītāju un interesentu uzmanību.
Pie iknedēļas žurnāliem pieskaitāms ir arī žurnāls „Māja”, kas tāpat kā „Sporta Avīze” iznāk otrdienās un ir popularitāti iemantojis izdevums. Taču atšķirībā no „Sporta Avīzes”, žurnāla „Māja” mērķauditorija ir sievietes – mājsaimnieces vai sievietes, kas ir mājas pavarda turētājas. Žurnālā ir rubrikas par rokdarbiem, kulināriju un daudzām citām lietām, kas ir saistošas sievietēm.
Žurnāls sākotnēji tika izdots kā laikraksta „Neatkarīgā Rīta Avīze” pielikums, bet ņemot vērā lielo lasītāju interesi pārtapa par patstāvīgu žurnālu, kas lasītāju auditoriju tikai paplašināja.
Reizi nedēļā – trešdienās iznāk laikraksts „Atpūta. TV”, kas ir mazāk piesātināts ar izklaidējošu informāciju, bet vairāk paredzēts kā televīziju programma nākamajai nedēļai. Izdevums tiek veidots tā, lai šī produkta izmaksas būtu iespējami mazākas, jo paredzēts cilvēkiem ar samērā nelieliem ienākumiem un to mazumtirdzniecībā varētu iegādāties jebkurš interesents. Tāpat šis izdevums ceturtdienās ir „Neatkarīgā Rīta Avīze” un „Rīgas Balss” pielikums.
Tāpat reizi nedēļā – ceturtdienās, iznāk laikraksts „Rīgas Balss”, kas kopš pagājušā gada decembrī piedzīvotajām pārmaiņām ir pirmais un pagaidām vienīgais „daidžest” tipa izdevums Latvijā. Atjaunotajā „Rīgas Balsī” informācija tiek pasniegta mūsdienīgā formā par mūsdienās aktuālām tēmām. Pateicoties tam, izdevums no laikraksta, kas interesants tikai vecākā gada gājuma cilvēkiem ir kļuvis par izdevumu, kas ir saistošs plašākai auditorijai, jo šībrīža izdevumu lasa arī jaunieši.
Piektdienās iznāk žurnāls „Vakara Ziņas”, kas izceļas ar tiešumu un neliekuļošanu, atspoguļojot mūsu valsts un arī ārzemju atpazīstamās personas un notikumus, raugoties no aizkulišu puses. Lai arī bieži materiāli ir skarbi un nepatīkami cilvēkiem par kuriem tas tiek rakstīts, taču ir lasītājiem kam arī šis skatupunkts šķiet interesants.
Katru otro otrdienu iznāk jaunākais no „Mediju Nams” produktiem žurnāls „Patiesie Stāsti”. Šajā žurnālā, atbilstoši tā nosaukumam, tiek publicēti dažādi cilvēku dzīves stāsti, kas tematiski tiek iedalīti – spēka stāstos, mīlestības stāstos, likteņstāstos un daudzos citos stāstos. Patīkami ir tas, ka pēc žurnāla pirmajiem numuriem tam jau bija pieteikušiem abonenti, kas liecina par to, ka mūsu publikai ir interesanti arī savu līdzcilvēku dzīvesstāsti.

3. KONKURENCE.
Par galvenajiem konkurentiem protams tiek uzskatīti citi lielākie izdevēji, tādi kā AS Diena, Izdevniecība Rīgas Viļņi un Izdevniecība Santa.
Šīs izdevniecības ir ietekmīgas un savos izdošanas apjomos stipri apjomīgākas nekā „Mediju Nams”, taču produktu līnijas daudzkārt ir ļoti tuvas „Mediju nams” izdotajiem izdevumiem, kas savukārt liek arī lielākajām un ietekmīgākajām izdevniecībām rēķināties ar SIA „Mediju Nams” kā ar nozīmīgu konkurentu, ko pierāda tas, ka šī uzņēmuma produkti tiek citēti pat konkurentu izdevumos.
SIA „Mediju Nams” produktu priekšrocības, salīdzinot ar konkurentu produktiem:
• Nemainīgs un personīgs viedoklis gan politiskajos, gan ekonomiskajos jautājumos;
• Spēcīga, profesionāla un bezbailīga žurnālistu komanda, kas ir gatavi aizstāvēt savu pausto viedokli;
• Vēlme risināt jebkura lasītāja problēmas un spēja tos uzklausīt pat klātienē;
• Tendence pilnveidoties līdzi laikam un meklēt arvien jaunas iespējas, kā piesaistīt un noturēt lasītāju interesi.
Lai arī visu uzņēmuma pastāvēšanas laiku konkurence nav bijusi sveša, taču ar šiem konkurentiem ir arī zināmi ieroči kā cīnīties, taču attiecībā uz dienas laikrakstiem tirgū parādās arvien vairāk konkurējoši produkti, uz kuriem pārbaudītie ieroci neiedarbojas. Tie ir 2:
• Bezmaksas laikraksti, kurus var atļauties izdot tikai lieli preses izdevēji, jo tiem sākotnēji ir nepieciešamas ļoti lielas investīcijas;
• Interneta ziņu portāli – tie sniedz aktuālāko informāciju un svaigākas ziņas lasītājiem nekavējoties, ir ērti pieejami un galvenais – tie ir bezmaksas. Patērētājam ir vieglāk un ērtāk, ka viņš spēj iegūt svaigāko informāciju neizejot no savas darba vietas vai neatraujoties no ikdienas darbiem.
3. ĀRĒJĀ VIDE
SIA „Mediju Nams” mārketinga ārējās vidi tieši ietekmē tādi posteņi kā:
• iespiedēji;
• preses piegādātāji un izplatītāji;
• konkurenti;
• likumdošanas ietekme.
Analizējot šos faktorus, tiek noteikta uzņēmuma politika darbam kopumā. Tiešie ārējās vides faktori uzņēmumā tiek pārvērtēti nepārtraukti, ja to vadīšana ir iespējama.
Preses iespiešanai lielākoties izmanto radniecīgā uzņēmuma AS „Preses Nams” pakalpojumus. Lai arī „Preses nams” ir radniecīgs uzņēmums, taču ik pa brīdim rodas problēmas ar drukas kvalitāti un cenām, taču ņemot vērā to, ka abi uzņēmumi darbojas viena koncerna ietvaros, šie jautājumi tiek operatīvi atrisināti. Tomēr, ja SIA „Mediju Nams” vēlas attīstīties arī turpmāk un izdot augstākas kvalitātes žurnālus, kuru mērķauditorija būtu Latvijas turīgākie cilvēki, tad šīs tipogrāfijas pakalpojumu kvalitāte neatbilst šādam līmenim.
Katram uzņēmuma produktam tiek rūpīgi veikta pircēju segmentēšana gan pēc dzimumiem, gan pēc vecumiem, gan pēc ienākumu līmeņa, kas arī rūpīgi tiek ņemts vērā ne tikai pirms katra jauna produkta palaišanas tirgū, kā arī protams pirms katra izdevuma numura nodošanas ir rūpīgi jāizvērtē izdevuma satura atbilstība mērķa lasītāja interesēm.
Par prese piegādātājiem un izplatītājiem runājot lielākās problēmas pēdējā laikā ir tieši ar „Latvijas Pasts”, kā jau mēs visi zinām, tad šī gada sākumā „Latvijas Pasts” bija problēmas ar savlaicīgu preses piegādi abonentiem, kas radīja ļoti lielu neapmierinātību no abonentu nu arī prese izdevēju puses. Un lai arī jautājums vairāk vai mazāk atrisinājās, taču šī notikuma nepatīkamā gaisotne atstāja iespaidu uz daudziem preses abonentiem, jo tika iedragāta uzticība savlaicīgas informācijas iegūšanai un protams, ka deva ļoti lielus bonusus ziņu portāliem internetā.
Vērtējot uzņēmuma darbību attiecībā pret konkurentiem, jāatzīst, ka SIA „Mediju Nams” vienmēr cenšas sekot līdzi konkurentu darbībām un iespējami apsteigt tos ar operatīvākām un patērētājiem draudzīgākām darbībām. Kā piemēram, pavisam nesen gan AS „Diena” izdotajam laikrakstam „Diena” gan „Neatkarīgajā Rīta Avīze” mainījās formāts, taču „Neatkarīgā Rīta Avīze” to izdarīja nedaudz agrāk.
Sakarā ar to, ka ar savu „triecienproduktu” „Mediju nams” uzskata „Neatkarīgā Rīta Avīze”, tad var uzskatīt, ka uzņēmums savu auditoriju un pratis saglabāt kaut vai tikai tāpēc, ka laikraksta nosaukums ir vienmēr attaisnojis sevi, jo neskatoties uz to kādi viedokļi un kaislības virmo valstī, šis laikraksts paliek uzticīgs vienām vērtībām un nemainīgais nostājai dažādos svarīgākajos jautājumos.
Diemžēl jāatzīst, ka savas pastāvēšanas laikā uzņēmums nav panācis peļņu, tāpēc tas turpina arvien meklēt jaunas nišas preses tirgū, lai aptvertu iespējami lielāku auditoriju, tādā veidā piesaistot iespējami lielāku reklāmdevēju skaitu, kas varētu nodrošināt uzņēmumam peļņu.
Tātad kopsavilkumam var secināt, ka uzņēmuma stiprās puses:
• Izdevumu sniegtās informācijas patiesums un neatkarīgais viedoklis;
• Izdevumu klāsts aptver plašu auditoriju, jo tematikas ir paredzētas dažādām interešu grupām;
• Uzņēmuma gatavība pilnveidot un papildināt produktu klāstu un tematiku atbilstoši patērētāju interesēm un meklēt iespēju paplašināt ieņemamo tirgus nišu.
Pie uzņēmuma vājām pusēm ir pieskaitāmi sekojoši faktori:
• Daudzie konkurenti un konkurentu izdevumu tematikas tuvā radniecība uzņēmuma izvēlētajai tematikai;
• Strauji pieaugošais interneta lietotāju skaits un arvien lielāks skaits bezmaksas laikrakstu parādīšanās;
Analizējot ārējās vides faktoru ietekmi uz SIA „Mediju Nams” darbību, izriet sekojošais:
• Problēmas, kas skārušas „Latvijas Pasts”, kuram ir monopols preses izplatīšanā izdevumu abonentiem ir iedragājušas izdevniecības reputāciju patstāvīgo abonentu uzticībā, jo viņi vairs nejūtas droši par pasūtīto preses izdevumu savlaicīgu saņemšanu savās pastkastītēs;
• Arī finansiālās problēmas, kas skārušas „Latvijas Pasts” ietekmē preses piegādes izmaksas, kas līdz ar to palielina arī preses piegādes izmaksas izdevniecībai un jāņem vērā, ka šajā gadā tās būs ļoti straujas;
• Lielu spriedzi rada jautājums par bezmaksas presi un interneta ziņu portāliem, kas saasina konkurenci un ar kuriem cīnoties ir jāmeklē jauni inovatīvi piegājieni, nodrošinot uzņēmumam atkāpšanās ceļus gadījumā, ja laikrakstu un žurnālu izdošanas papīra formātā sadārdzinās tik ļoti, lai izskatītu iespējas pārorientēties uz elektroniskiem mēdijiem.
4. TIRGUS ANALĪZE
SIA „Mediju Nams” attīstība un izpēte ir vērsta uz nākotnes darbības mērķtiecīgu plānošanu jau šodien, izstrādājot stratēģiskus, operatīvus un taktiskus uzdevumus ieceru īstenošanai.
Uzņēmuma attīstības priekšnoteikumi saistās ar:
• ārējās vides un iekšējās vides sniegtajām iespējām
• esošā tirgus noieta palielināšanu.
Uzņēmuma ārējā vide ir visi apstākļi un faktori, kuri rodas apkārtējā vidē neatkarīgi no konkrētā uzņēmuma darbības, bet kuri var ietekmēt uzņēmuma funkcionēšanu.
Preses abonenti un lasītāji, kā ārējās vides faktors, ir ļoti ietekmīgs spēks, jo viņu vēlmes un vajadzības nosaka tirgus piedāvājumu un cenu svārstības. Savukārt viņu lēmumu pirkt vai nepirkt, lasīt vai nelasīt attiecīgo izdevumu var visai būtiski ietekmēt izdevēja ienākumus, peļņu un tālāko darbību tirgū.
SIA „Mediju Nams” īpaša tirgu segmentē gan pēc dzimuma, gan pēc vecuma, gan pēc ienākuma līmeņa, gan daudzām citām pazīmēm, cenšoties aptvert pēc iespējas lielāku auditoriju.

5. KONKURENCE
Konkurentu izdevumiem ir lielāki finansiālie ienākumi un lielās reklāmdevēju loks. Stabila peļņa vai finansiālā stabilitāte ir lielākais trumpis konkurentu rokās, kas ļauj viņiem operēt ar savu pašreklāmu kļūt par informatīvajiem atbalstītājiem daudzos pasākumos, kas tiek plaši propagandēti visos saziņas līdzekļos. Tas ir vislielākais konkurentu pluss lasītāju piesaistīšanā, jo izdevumu saukļi un tēls kļūst arvien atpazīstamāki.

6. MĀRKETINGA MĒRĶI
SIA ‘’Mediju Nams’’ mārketinga plāna galvenie mērķi ir sekojoši:
1) finansu mērķis – sasniegt kaut nelielu peļņas procentu no pamatdarbības;
2) mārketinga mērķis – palielināt savu tirgus daļu, piesaistot arī maksātspējīgo auditoriju;
3) galvenais mērķis ir līdz 2008.gada beigām sagatavot plānu izdevniecības produktu elektronisko versiju ieviešanai vai jaunu produktu izdošanai elektroniskā formātā.

7. MĀRKETINGA STRATĒĞIJA
Nepieciešams piesaistīt vairāk abonentu izdotajiem izdevumiem, lai panāktu lielāku auditoriju, kas palīdzētu piesaistīt vairāk reklāmas devēju un līdz ar to palielinātu uzņēmuma ienākumus.
SIA „Mediju Nams” mārketinga stratēģijas galvenie pamatelementi tuvākajā nākotnē būs:
• plaša abonēšanas kampaņa ar interesantiem piedāvājumiem abonentiem;
• pastāvīgo abonentu bonusu programmas izstrādāšana;
• abonēšanas komplektu veidošana;
• jaunu produkta ideju ģenerēšana, saistībā ar maksātspējīgās auditorijas piesaistīšanu;
• iegādātā elektroniskā produkta „Aktuāli.lv” apstrāde un uzlabošana, padarot to interesantāku un saprotamāku;
Lai sekmīgi izpildītu uzstādītos mārketinga mērķus, uzņēmums ir izvēlējies konkurences stratēģiju, kā ‘’Vadošais tirgū’’.
Tātad, šī stratēģija paredz savas tirgus daļas nostiprināšanu tirgū un šīs tirgus daļas palielināšanu.
Šis mērķis ir sasniedzams, izmantojot:
1) jaunu patērētāju piesaistīšanu;
2) patēriņa intensitātes palielināšanu, veicot dažādus mārketinga pasākumus;
3) preses piegādes operativitātes uzlabošanu;
4) pilnīgu sortimenta stratēģiju, t.i., katram klientam vai klientu veidam būtu viņu interesēm atbilstoši izdevumi;
Tiks realizēti dažāda veida reklāmas pasākumi un izstrādātas katra produkta koncepcijas, atbilstoši mūsdienu patērētāju interesēm.

8. MĀRKETINGA OPERATĪVAIS PLĀNS
Mērķis Uzdevumi Atbildīgais Termiņi Izmaksas (Ls)
Realizācijas apjoma palielināšana Papildus reklāmas kampaņas Mārketinga projektu vadītājs 2007. gada novembris – 2008. gada, marts Atbilstoši mārketinga budžetā atvēlētajiem abonēšanas kampaņai paredzētajiem līdzekļiem
Loteriju un izložu rīkošana pastāvīgajiem lasītājiem un abonentiem Mārketinga projektu vadītājs 2007. gada novembris – 2008. gada jūnijs 6 000 Ls
Preses izdevumu komplektēšana abonentiem Ražošanas un realizācijas daļas vadītājs 2007. gada novembris – 2008. gada marts 15 000 Ls
Jaunu lasītāju un abonentu piesaistīšana Izdevumu koncepcijas pārskatīšana un rubriku korekcija atbilstoši mūsdienu lasītāju interesēm Izdevumu galvenie redaktori 2007. gada nov. – dec. nav
Izdevumu pieejamības nodrošināšana Preses iegādes automātu iegāde un izvietošana pilsētu apmeklētākajās vietās Ražošanas un realizācijas daļas vadītājs 2008. gada janv. – jūn. 50 000 Ls

9. PLĀNA IZPILDES KONTROLE
Tiks veikta pastāvīga mārketinga darbību izpildes kontrole, par kuru atbildīgs būs uzņēmuma stratēģiskās attīstības direktors, SIA ‘’Mediju Nams’’ finansu daļas darbs būs nodrošināt paredzēto izdevumu atbilstību uzņēmuma budžetam un mārketinga plānam. Tāpat finansu daļai būs jākontrolē ienākumu plūsmu un jāanalizē to atbilstību izdevumiem un uzņēmuma mārketinga mērķiem. Mārketinga daļa pēc paredzētajiem pasākumiem izanalizē un sastāda kopsavilkumu par akcijas mērķu sasniegšanu vai nesasniegšanu.

Scroll to Top