Tradicionālā mūzika Senajā Grieķijā un Romā

Mūzika ir fizikāla realitāte. Pirmkārt, tā ir ar ausi uztvertas gaisa svārstības, ko izraisījuši īpaši izveidoti vai nejauši radušies priekšmeti. Otrkārt, tā ir mākslas veids, ar kuras palīdzību ierosināt cilvēkam domas, emocijas, iedarbojoties uz cilvēka psihi ar asociāciju, analoģiju un sinestēziju palīdzību. Mūzikas pamatelementi un izteiksmes līdzekļi ir skaņkārta, ritms, metrs, temps, dinamika, tembrs, melodija, harmonija, instrumentācija.
Grieķiem patika gan dejot, gan muzicēt. Mūzika skanēja gandrīz sabiedriska pasākuma laikā. Arī dzejas skandēja mūzikas pavadījumā. Galvenais stīgu instruments bija lira. Liras reizēm darināja no bruņurupuča bruņām. Senajām lirām bijušas 7-11 stīgas. Pirmie profesionālie mūziķi bija aēdi. Literārajos avotos bieži pieminēts pūšaminstruments ir auls. Auls spēlēts procesijās, karagājienos, dzīrēs, vingrošanas vai deju laikā, arī kopā ar kori teātra izrādēs. Vēlāk radās jauns mākslas veids – antīkā traģēdija, kas ietvēra sevī drāmu, mūziku un deju. Izrādēs piedalījās aktieri, koris un solisti – korifeji. Otrs izrāžu veids bija komēdija. Tajās autori reizēm ieviesa tautiskas melodijas, pat atļāvās pasmieties par traģēdiju samākslotību. Dziedājumu pavadījumā skanēja auls, vēlāk arī kitāra.
Romas impērijai bija raksturīga liela vispārēja aizraušanās ar mūziku. Bagātnieki algoja mājas muzikantu kopas, lai tās dziedātu un dejotu par prieku saimniekiem un viesiem. Bērniem mācīja dziedāšanu un kitāras spēli. Mūzikas un dejas skolotāja profesija bija cienījama un populāra. Gladiatoru cīņas pavadīja tauru un ragu mūzika. Cirkos un teātros uzstājās lieli kora ansambļi ar tam laikam grandiozu, skaļu instrumentālo pavadījumu. Kopumā mūzikas kults kļuva arvien spožāks, bet vienlaikus arī vienpusīgāks – tikai uz izpriecām vērsts. Romā, tāpat kā Grieķijā, dzeja un mūzika bija cieši saistītas. Dzejas darbus izpildīja, pavadījumā spēlējot stīgu instrumentus.
Rakstīju šo eseju – par tradicionālo mūziku Senajā Grieķijā un Romā, tādēļ, ka man patīk vēsture par Grieķiju un Romu. Grieķi bija vareni, tādēļ, ka viņiem patika dejot un muzicēt. Arī romiešiem bija liela aizraušanās ar mūziku. Savu darbu es vērtēju labi un secinu, ka grieķi un romieši bija vareni, dižciltīgi, lieli aktieri un droši cilvēki.