urāns/radioaktivitāte

enerģija, kas rodas kodolreakciju rezultātā, kuras izraisa starp atomu kodoliem un elementārdaļiņām vai starp atomu kodoliem notiekoša mijiedarbība. Atomenerģija izdalās kinētiskās enerģijas veidā, ko, ārkārtīgi lielā ātrumā kustoties, rada kodolreakcijas produkti, šī enerģija viegli pārvēršas siltumenerģijā. Atomenerģija rodas, vai nu skaldoties Mendeļejeva elementu periodiskās sistēmas beigās atrodošos smago elementu, piemēram, urāna vai plutonija atomu kodoliem, vai savienojoties šīs sistēmas sākumā stāvošo vieglo elementu (piemēram, ūdeņraža, litija) atomu kodoliem, kuri kļūst par smagāku