“Uzņēmēja 3 veiksmes faktori”

Eseja
“Uzņēmēja 3 veiksmes faktori”

Autonams – no 3 cilvēku biznesa līdz Frankfurtes mesei
Edvīns Panders šī brīža Autonama pārdošanas daļas vadītājs (agrāk arī paša uzņēmuma vadītājs). Autonama darbības sfēra ir automašīnu marķēšana
Kā vienu no pirmajiem Edvīna Pandera veiksmes faktoriem noteikti jāmin Neatlaidība. Jo tieši dēļ tās uzņēmējs ir bijis spējis tik augstu kāpt savā karjerā. Proti, no parasta firmas šofera viņš ir izaudzis līdz (kopā ar firmu) firmas vadītāja krēslam. Un, lai to visu sasniegtu viņš ir ļoti daudz un smagi tieši strādājis nevis kā saka „ caur baltu ” ticis tik augstu. „ …šo karjeru viņam nodrošināja nevis pazīšanās ar īpašnieku, bet darbā pierādītās spējas.”
Kā otru uzņēmēja veiksmes faktoru var minēt to kā E. Panders spēj izvēlēties savus komandas biedrus un partnerus. Tajos viņš kā pirmo meklē tādu lietu kā cilvēkmīlestību. Tas arī ir viens no iemesliem kādēļ uz uzņēmumu atgriežas atpakaļ daudzi no klientiem. Jo viņus apmierina tas kāda ir uzņēmuma darbinieku attieksme un tas kāda šeit ir preču kvalitāte. Šeit arī izpaužas šī cilvēkmīlestība. Kā saka pats veiksmīgais uzņēmējs E. Panders : „ Pieņemot to nevar redzēt. Intervijas gaitā cilvēkmīlestību var apjaust, bet to apliecina tikai praksē. Tie, kas uz Autonamu nākuši tikai pavadīt laiku, nav īsti mūsējie.” Arīdzan partneru izvēlē E. Panders ir uzmanīgs un neķer uz „ dullo ”( jo ir zināmi gadījumi, kad nepareiza un pārsteidzīgā partnera izvēle ir spējīga pat sagraut visu veiksmīgo biznesu). No sākuma internetā tiek atrasts potenciālais partneris. Tad tiek veikti zvani un izteikti piedāvājumi šim potenciālajam partnerim. Un visbeidzot tiek norunāta satikšanās vieta, lai novērtētu vieni otru un varbūt pat noslēgtu līgumu.
Un kā trešo faktoru minēšu to, kad Autonams kopā ar Edvīnu Panderu nemitīgi attīstās un veido arvien jaunas automašīnas marķēšanas un ne tikai auto aizsardzības sistēmas. Pats Panders uzskata, ka pēc gadiem viņu uzņēmums būs spējīgs savas jaunās idejas ieviest (gan Latvijā, gan ārzemēs) kā normālu parādību tāpat kā mūsdienās tā ir signalizācija, kas ir sastopama gandrīz katrā automašīnā. Šobrīd uzņēmums vairs nenodarbojas tikai ar automašīnu marķēšanu – klāt nāk jaunas idejas, tādas kā
• Black Box ( automašīnas parametru un atrašanās vietas automātiska fiksēšana)
• Auto parka vadība (jau ir pieejama Latvijā, bet tikai kā ekskluzīva prece)
Edvīns Panders saka, ka uzņēmuma nākotnes mērķis ir kļūt par vadošajiem auto aizsardzības jomā Latvijā.