Uzņēmēja Ulda Pīlēna trīs veiksmes noslēpumi

Uzņēmēja Ulda Pīlēna trīs veiksmes noslēpumi.

Mūsdienu sabiedrībā cilvēki dzenas pēc daudzām lietām, nosprauž sev dažādus mērķus. Lietas, pēc kā cilvēki tiecas, ir veiksme biznesā, labklājībā u.c.
Veiksme ir loterija. Loterijā var veikties, var neveikties. Tur šo procesu nevar ietekmēt, bet biznesā – var.
Uldis Pīlēns ir arhitekts, kuram izdevies savu arhitektu biroju pārvērst par vienu no spēcīgākajiem celtniecības un ražošanas uzņēmumiem Latvijā (UPB – Ulda Pīlēna Birojs). U. Pīlēns pats atklāj sava uzņēmuma veiksmes noslēpumus.
Ņemot vērā to, ka U. Pīlēns ir aktīvs Tautas partijas biedrs, viņa veiksmi nenosaka atrašanās kādā partijā, bet gan savlaicīga drosme un apņēmība investēt jaunās tehnoloģijās laikā, kad visi pirka lietotās.
Tātad pirmais veiksmes noslēpums ir – rīkoties atbilstoši apstākļiem, īstajā laikā. Tad, kad citi gaidīja ES fondu naudas, UPB investēja attīstībā savu peļņu. Tad, kad būvnieki orientējās tikai uz iekšējo tirgu, UPB gāja uz āru, veidoja savu eksporta tirgu. Šie faktori biznesa attīstībā, pēc U. Pīlēna domām, ir ļoti svarīgi.
UPB ir uzņēmums, kas izmantojis astoņdesmito un deviņdesmito gadu miju, kad Latvijā pastāvēja tiesiskās sistēmas nesakārtotība. Mūsdienās šādu uzņēmumu nebūtu iespējams izveidot – to saka arī pats U. Pīlēns.
Otrs, un diezgan nozīmīgs, veiksmes noslēpums ir nodrošināt pastāvīgu un vispusīgu biznesa attīstību.
UPB mērķis ir būt „kā galdam ar trijām kājām, kuram katra kāja atrodas teritorijā ar citādu ekonomiskās un sociālās attīstības līmeni”.
Skandināvijas tirgū UPB pārņem labākās īpašības – kā uzvesties, kā būvēt, kā panākt darba drošību. Latvijas tirgū UPB sāk integrēt šo pieredzi, jo pēc dažiem gadiem Latvijā būs tādas pašas prasībās kā Skandināvijā. Un savlaicīgi ieejot NVS valstīs, kuru ekonomiskais līmenis ir zemāks par mūsējo (Latvijas), UPB var izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai nostiprinātos attiecīgajā tirgū.
Trešais, pats svarīgākais, noteikums, lai vadītu veiksmīgu biznesu, ir māka un spēja piemēroties vietējai tirgus konjunktūrai.
Latvijas uzņēmumu metode ir iekarot tirgu triecienuzbrukumā, kas, protams, saņem arī prettriecienus. Pēc Ulda Pīlēna domām, šāda metode nav pareiza. Viņa formula ir piedāvāt kādai valstij modernus tehniskos risinājumus ar savu montāžu, nepretendējot uz ģenerāluzņēmēja statusu. Tas ļauj iekļūt jebkurā tirgū, neatkarīgi no tā, ka tādējādi UPB iegūst mazāku peļņu, nekā to būtu ieguvuši, ja censtos izvirzīties kā ģenerāluzņēmums.
Tātad lielie uzņēmumi neuzskata UPB par savu konkurentu un ienaidnieku, tādēļ labprāt ar šo uzņēmumu sadarbojas.
Lai veiksmīgi piedāvātu šos risinājumus, UPB ietilpst analītiskais departaments, kas analizē katra tirgus specifiku noteiktās valstīs. Tādējādi UPB, zinot situāciju konkrētajā valsti, var piedāvāt konkrētus un tieši šai valstij izdevīgus risinājumus.
UPB peļņa katru gadu ir manāmi palielinājusies: ja 2003. gadā peļņa bija 479 180 Ls, tad jau 2005. gadā UPB sapelnīja 3 056 735 Ls. Apgrozījums – 39 028 944 Ls.
Pēc UPB darbības rezultātiem spriežot, visi šie noslēpumi patiešām bijuši veiksmīgi, un, manuprāt, šis uzņēmums ir diezgan strauji attīstījies, pamatojoties uz noteikumiem, kurus izveidojis Uldis Pīlēns – veiksmīgs uzņēmējs.