valsts ugunsdzēsība un ugunsdrošība

1.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izveide………………………………………….5
1.1.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta galvenie uzdevumi ugunsdrošībā un ugunsdzēsībā…………………………………………………………………………………………………..5
1.2.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta galvenie uzdevumi Civilajā aizsardzībā……………………………………………………………………………………………………..8
2.Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un organizācijas……………….10
3. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums……………………………………………………….13
4. Ugunsdrošības noteikumi…………………………………………………………………………….15
4.1. Fizisku un juridisku personu pienākumi ugunsgrēka laikā…………………………..15
4.2.Noteikumi ugunsdrošībai telpās, teritorijās, mežos, ēkās, atpūtas un kultūras iestādēs, ārstniecības, izglītības iestādēs, birojos………………………………………………..16
4.3.Ugunsdzēsības līdzekļi…………………………………………………………………………….18
5. Ugunsdrošība dažādos gadalaikos…………………………………………………………………15

Nobeigums……………………………………………………………………………………………………22
Izmantotā literatūra………………………………………………………………………………………..24
Pielikums………………………………………………………………………………………………………25