Vilis Plūdonis

Vilis Plūdonis īstajā vārdā Vilis Lejnieks dzimis 1874. gada 9. martā Bauskas Pilsmuižas Lejeniekos, kur aizrit ne tikai viņa bērnība un jaunība, bet vēlāk arī daudzas vasaras. Dzimtās mājas un to skaistā, ūdeņiem un līdzenumiem bagātā apkārtne, bērnu dienās dzirdētie nostāsti par senlatviešu cīņām ar vācu iebrucējiem Mēmeles krastos jau agri rosina mazā Viļa radošo fantāziju. Mežiem apaugušie līči, romantiska grava, caur kuru tek strauts, dabas atmoda palu laikā, pļavu un tīreļu plašums – šie iespaidi uz visu mūžu nogulsnējas zēna dvēselē un vēlāk spilgti atbalsojas viņa dabas lirikā.