Vladimirs Putins

Vladimirs Putins

Vladimirs Putins ir dzimis 1952. gada 7. oktobrī, Ļeņingradā. Tēvs – Vladimirs Putins, Lielā tēvijas kara veterāns, piedalījies Ļeņingradas aizstāvēšanā, māte – Marija Putina, dzīvojusi Ļeņingradā.
1975. gadā Vladimirs Putins pabeidza Ļeņingradas Valsts universitātes, Juridisko fakultāti, un tika nosūtīts strādāt valsts drošības institūcijās.No 1985. g. – 1990. g. atradās dienesta komandējumā VDR. 1991. gadā, iesniedza atlūgumu valsts drošības institūcijā.
No 1990. gada strādā par rektora palīgu Ļeņingradas Valsts universitātē, starptautiskajos jautājumos. Pēc tam par Ļeņingradas pilsētas padomes priekšsēdētāja padomnieku.
No 1991. gada ir Sanktpēterburgas mērijas priekšsēdētājs iekšējo sakaru jautājumos. Risināja jautājumus par investīciju piesaisi pilsētas ekanomikai. Veicināja vietējo uzņēmēju sadarbību ar ārvalstu partneriem.
1994. g. – 1996. g. ir Sanktpēterburgas valdības priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Sanktpēterburgas mērijas iekšējo sakaru komitejas priekšsēdētājs. Vadīja pilsētas komisiju operatīvajos jautājumos. Pārraudzija Tiesību sargājošo orgānu sadarbību ar Sanktpēterburgas likumdošanas orgāniem.
1996. gada augustā tika pārsūtīts uz Maskavu, lai strādātu par Krievijas Federācijas Prezidenta lietu vadītāja vietnieku.
No 1997. gada marta – Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks, galvenās kontroles vadības priekšnieks. No 1998. gada maija – Kr. F. Prezidenta asministrācijas priekšnieka pirmais vietnieks. (Jautājumos par teritoriju).
1998. gada jūnijā iecelts par Federatīvās drošības dienesta direktoru, 1999. gada martā – par drošības pārvaldes sekretāru, saglabājot iepriekšējo amatu. (FDD direktors)
No 1999. gada augusta – Krievijas Valdības loceklis.
No 1999. gada 31. decembra Krievijas Prezidenta vietas izpildītājs. No 2000. gada 26. marta, visas tautas ievēlēts Krievijas Federācijas Prezidents.
Ekonomisko zinātņu kandidāts, brīvi pārvalda vācu valodu un sarunvalodas līmenī arī angļu valodu.
Kopš 11 gadu vecuma nodarbojas ar sambo un džudo. Sanktpēterburgas daudzkārtējais sambo čempions. 1973. gadā kļuva par sambo sporta meistaru, 1975. gadā – par džudo sporta meistaru.
Sieva – Ludmila Putina, pabeigusi filoloģijas fakultāti, Ļeņingradas Valsts universitātē. Brīvi pārvalda vācu, spāņu un franču valodas. Putinu ģimenē divi bērni – meitas Maša un Katja, 14 un 13 gadus jaunas.

Scroll to Top