Ziemeļu karš un tā sekas

Ziemeļu karš no 1700. gada līdz 1721.gadam, un lielākas cīņas notika Igaunijas, Latvijas, Polijas, Norvēģijas, Lietuvas, Dānijas un Zviedrijas teritorijā. Ziemeļu karš izcēlās, jo Baltijas zemes bija ļoti izdevīgs tirdzniecības reģions ar bagātām un labām ostas pilsētām, kā ari Krievijai vajadzēja tiešu pieeju jūrai, lai varētu ekonomiski attīstīties. Par šīm zemēm cīnījās visas apkārtējās lielvalstis. 17. gs. beigās un 18.gs. sākumā Polijas un vēlāk Zviedrija (Zviedrijai piederēja Igaunijas un Vidzemes. Zviedrijas kundzību nomainīja Krievija pēc Ziemeļu kara, kas jau sen bija kārojusi iegūt ‘logu uz Eiropu’……..