14.gadsimta mūzika

Nacionālās mūzikas skolas

Neatkarīgi no cīņas formām it visu tautu atmoda ir saistīta ar strauju nacionālās mākslas attīstību.Līdz ar to 14.gs gaitā uz pasaules kultūras skatuves uznāk jaunas nācijas.to pārstāvji veido tā sauktās 14.gs jaunās nacionālās skolas.

Nacionālās skolas – komponistu-romantiķu daiļrade cieši savijas ar tautas folkloru (teikām, pasakām, tautasdziesmām), tādēļ dažādu tautību komponistiem piemīt savs tautisks kolorīts.

Šopēns – Polija (nacionālo skolu aizsācējs)

Lists – Ungārija

Smetana – Čehija

Dvoržāgs – Čehija (izmantoja precīzus tautasdziesmu citātus, atšķirībā no Smetanas)

Gļinka – Krievija

Musorgskis – Krievija

Čaikovskis – Krievija

Albehiss – Spānija

Pedrels – Spānija

Elgārs – Anglija

Sibēliuss – Somija

Grīgs – Norvēģija

Eduarda Grīga daiļrade

Eduards Grīgs (1

1
1843. – 1907.)

Norvēģu komponists, diriģents, pianists. Mācījies Leipcigas Konservatorijā. Darbu nav daudz, taču populāri.

Rakstījis miniatūras.

Klavieru miniatūra „Troļļu marš”

Klavierdarbu cikls „Liriskie skaņdarbi”

Klavierdarbu cikls „Norvēģu dejas”

Orķestra svīta „No Holberga laikiem”

Orķestra svīta „Ellēģiskās melodijas”

Svīta Ibsena drāmai „Pērs Gints” (5 daļas)

1. daļa „Rīts”

3. daļa „Anintras deja”

5. daļa „Kalna karaļa alā”

Aizguvis no tautas folkloras melodiku, harmoniju, ritmu.

Bedržihs Smetana

Čehu komponists, pianists, diriģents.

5 gadus nodzīvojis Zviedrijā, tad atgriezies Čehijā, dibina Čehu operas teātri.

8 operas (operas ir nozīmīgākais no daiļrades)., gan komiskas, gan traģiskas:

Komiska opera „Pārdotā līgava” – izteikts tautiskums savijas ar humoru.

Opera ar čehu mitoloģijas sižetu „L

L
Libuša”

Simfoniskie darbi:

Cikls „Mana dzimtene”

Orķestra svīta „Prāgas karnevāls”

Antonīns Dvoržāgs

9 simfonijas (nozīmīgākie daiļrades darbi – simfonijas).

10 gadus nodzīvo Amerikā, tad atgriežas un uzraksta „No jaunās pasaules”

Nebaidās izmantot tiešus tautasdziesmu citātus, pretēji Smetanam. Mazaki manākumi ir viņa operām.

Opera „Nāra”