1905.gada revolucija

Eseja.

1905.gada revolūcija- zaudējums vai uzvara?

Pirms revolūcija Latvija atradās dubultā nacionālā līgā. Latvieši to vairs nevarēja izturēt, tāpēc sāka dumpoties. Sākās revolūcija, lai padarītu dzīvi labāku.

1905. gada revolūcija bija tiešām nežēlīga un daudzi tūkstoši Latvijas iedzīvotāju gāja bojā. Neskatoties uz to, tika panākti daudzi uzlabojumi Latvijas cilvēku dzīvē un sabiedrībā vispār. Kā piemēram:

 Pieauga strādājošo algas.

 Laukos vairāk pieprasīja pārtiku.

 Revolūcija novembrī un decembrī bija guvusi lielas uzvaras un citos ne krievu nomaļu apgabalos, Somijā, Polijā arī Gruzijā arī Lietuvā un Igaunijā.

 1905.gada revolūcija sagatavoja ceļu ne

e
eatkarīgai Latvijas valstij, ko latviešu tautas politiskie pārstāvji proklamēja 13 gadus vēlāk, jaunā izdevīgā situācijā.

 Šī revolūcija bija ļoti laba politiska skola latviešu tautai. Tā tagad bija politiski modusies un apzinājās, ka tikai politiskā cīņā ir gūstama brīvība.

 Revolūcija bija vareni stiprinājusi latviešu politisko un nacionālo apziņu.

 Valdība daudzējādā ziņā bija spiesta piekāpties, un tauta ieguva plašas legālas iespējas. Legāla prese, arī sociāldemokrātiskā, varēja iznākt.

 Iegūta bija arī tiesība dibināt latviešu privātās skolas. Latvija vēlēja domniekus uz valsts domi ( Latvijas teritorijā p[irmo reizi Eiropas vēsturē arī si
i
ievietēm tika piešķirtas vēlēšanu tiesības), to skaitā arī sociāldemokrātus.

 Pirms revolūcijas tika veikta pārkrievošana, kuras rezultātā skolā galvenā valoda bija krievu. Taču pēc 1905. gada skolas ieguva lielākas tiesības un virākas privātskolas pārgāja uz mācīšanos latviešu valodā. Arī Krievijas Valts domē tika ie
e
evēlēt latviešu tautas pārstāvji.

 Pie saimnieciskām prasībām ietilpa cara patvaldība gāžama un tās vietā nodibinādama demokrātiska republika (tautas brīvvalsts), kas nodrošinātu vispārējās vēlēšanu tiesības visiem abēju dzimumu pilsoņiem, vecākiem par 20 gadiem, uz likumdevēju Saeimu, neaprobežotas apziņas, runas, preses, sapulču, streiku un biedrošanās tiesības, ierēdņu un tiesnešu vēlēšanu, kārtu atcelšanu un privilēģiju iznīcināšanu, nāves soda, mūža cietuma un miesas soda atcelšana, patstāvīga karaspēka atcelšana un visas tautas apbruņošana, baznīcas atdalīšana no valsts un skolas atdalīšana no baznīcas, visu netiešo nodokļu atcelšana.

 Revolūcija pauda latviešu vārdu plašajā pasaulē. Eiropas un Amerikas prese apzīmēja latviešus par aktīvākajiem un drošsirdīgākajiem brīvības cīnītājiem 1905.gada revolūcijā.

 Latvijā pirmo reizi parādījās sarkanie karogi.

Revolucionāru iznīcināšana un sodīšana bija briesmīga un nežēlīga. 1905. gada revolūcijas zaudējumi bija tā vērti, jo pēc šī notikuma sekoja iz

z
zmaiņas, īpaši latviešu tautai. Revolūcijā daudzi mērķi tika sasniegti. Vispārējais stāvoklis uzlabojās. Tik daudz lietu norāda uz to, ka revolūcija bija uzvara!