20.gs Eiropā – progress vai regress?

20. gs. Eiropā – progress vai regress?

20. gadsimts cilvēku atmiņās ir palicis kā spilgts, disciplinēts, ražīgs laikmets. To var interpretēt dažādos skatījumos. Vienam šis gadsimts var nest prieku – Latvijas valsts izveidošana, raženie Ulmaņa laiki, disciplinēties zelta Padomju laiki.. Savukārt citiem, 20. gs. var atmiņā atsaukt šausmas – 1905. gada revolūcija, 1. pasaules karš un 2. pasaules karš, kas bija paņēmis tik daudzu cilvēku dzīvības, kā arī holokausts Latvijā un pasaulē.. Ko tad nes 20.gadsimts manā skatījumā? Es piekrītu, ka 20.gs. nes gan progresu, gan regresu..
20. gs. atnesa daudzus skaistus brīžus – visiem tik ļoti gaidīto Igaunijas un Lietuvas brīvību 1917. gadā, un Latvijas brīvību 1918. gadā. Tika pieņemta Satversme un izveidots valsts ģerbonis, pāris gadus vēlāk! Tas taču ir liels progress Latvijai kā valstij. Raženie Ulmaņa laiki- tie visiem ir palikuši atmiņā kā prieka brīži, straujā saimniecības augšup eja, labi attīstītā ekonomika, bezdarbs bija likvidēts, un uzcelts Latvijā pirmais Ķeguma HES. Pat pēc pāris gadiem, kad Baltiju okupēja PSRS, bija nākuši zelta Staļina laiki. Disciplinēti, izglītoti, darbspējīgi laiki, kas, manuprāt, ir viena no galvenajām progresa iezīmēm. Nepārprotami, ka kolhozi un sovhozi ir devuši lielu ieguldījumu 20.gs. attīstības vēsturē.
Tomēr, lai cik progresīvi neatspoguļotos 20.gs. progresa īpašības, bija arī ļoti daudz nepilnības un nepatīkamas atmiņas.. 20. gs. ir sācies ar revolūciju 1905. gadā. 1.pasaules karš bija paņēmis daudzas cilvēku dzīvības, un tas noteikti nav minams pie progresa cienīgas iezīmes. Kā arī ekonomiskā krīze pasaulē, skāra arī Latviju. Neaizmirsīsim arī Ulmaņa laikus, lai cik tie bija skaisti un patīkami, tomēr Ulmanis radīja apvērsumu, bija izteikts banāls, komisks Ulmaņa personības kults. 2. pasaules karš paņēma gan latviešu dzīvības, gan latviešu brīvību. PSRS okupēja Latviju, bija divas masveida izsūtīšanas uz Sibīriju. Kā arī milzīgi holokausti, ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Lūk tas, manuprāt, ir liels regress 20.gs. vēsturē.
Progress vai regress ir atspoguļots 20.gs. vēsturē? Mūsdienās tomēr ir grūti noteikt, vai 20.gs ir panākumu vai zaudējumu laikmets. Es uzskatu, ka nodalīt šo gadsimtu starp labu vai ļaunu ir slikti, jo tie viens otru izlīdzina..
”Vienmēr līdzās labajam iet ļaunas..”