20.gs otrās puses kultūrvēsturiskie procesi, mūsdienu problēmu iespaidotāji

Ņemot vērā, ka 20.gs otrās puses gadu desmiti salīdzinot ar kopējo pasaules vēsturi ir pavisam nesena pagātne, loģiski, ka šis laiks tiešā mērā iespaido mūsdienas, un tajā laikā radušās problēmas, vai arī norisinājušies procesi atstāj iespaidu uz mūsdienām un ir tiešie mūsdienu problēmu iedīgļi. Lielākā daļa minētā laika sadzīves lietošanai paredzētie izgudrojumi ir kļuvuši par mūsu ikdienu , lai arī, ne tik daudz tajos gados, kā mūsdienās ir zināma šo izgudrojumu negatīvā puse, piemēram, tas, ka daudzi izgudrojumi, kas atvieglo mūsu sadzīves darbības, rada arī piesārņojumu. Izgudrojumi mainīja cilvēku domāšanu un laika uztveri, cilvēka saprātam ļoti īsā laikā vajadzēja aptvert to, ka lietas ir pavisam savādākas nekā iepriekš tika sludināts (reliģija, totalitāro režīmu propagandas), līdz ar jaunajām informācijas tehnoloģijām nāca informācijas pārpilnība, laika trūkums un nevajadzīgās un degradējošās informācijas izplatīšanās. Arī jauniešu (pretošanās pastāvošajai iekārtai), sieviešu un seksuālo minoritāšu aizsāktās kustības iestiepjas mūsdienās.
20.gs otrā puse nāca ar jauniem atklājumiem informācijas tehnoloģijās , kā arī medicīnā. Datori kļuva par ikdienu, un saziņa par mobilajiem telefoniem un parastajiem tālruņiem (arī kļuva izplatīti un pirms mobilo telefonu straujās izplatīšanās sākuma tika ļoti plaši izmantoti). Tas paātrināja informācijas apmaiņu, bet līdz ar to sāka pietrūkt laika un bija nevajadzīgās informācijas pārpilnība. Saziņa ar tālruņu un interneta palīdzību kļuva par alternatīvu cilvēciskai saskarsmei klātienē, līdz ar to degradējās cilvēciskās attiecības. Samazinājās vajadzība pēc tikšanās dzīvē, cilvēki aprobežojās ar savu darbu un īsiem ziņojumiem caur informācijas tehnoloģijām. Cilvēki vairāk uzturējās telpās, nekā brīvā dabā, aizstājas normālas attiecības ar tērzēšanas telpām tīklā. Minētās iezīmes mūsdienās ir daudz izteiktākas, bet paši aizsākumi meklējami tieši 20.gs. otrās puses atklājumos, izgudrojumos un ražošanā.
Medicīnas attīstība noveda pie pirmajiem klonēšanas izmēģinājumiem, kas ne tikai deva jaunas iespējas slimību ārstēšanai un plastiskajai ķirurģijai, bet arī grāva cilvēku morāli, jo tas, kas kādreiz reliģijās tika piedēvēts dievam, tagad gandrīz pilnā apmērā bija cilvēka rokās, ķermenis zaudēja nozīmi vēl vairāk, ticība kaut kam izņemot zinātni sāka zust vēl vairāk. Līdz ar to mūsdienās ārkārtīgi aktuāls jautājums ir tieši par ticību, daudzi reliģiju pamatojuma trūkuma dēļ iestājas sektās vai protestē pret visu. Tas sevišķi izpaužas jauniešu vidū.
20.gs. otrajā pusē aizsākušās jauniešu kustības, kā hipiji un panki, uz mūsdienu jauniešiem atstāj pietiekoši lielu iespaidu, lai gan mūsdienās šīs ideoloģijas praktiski sākotnējā formā nepastāv, lai gan jaunieši, kas šīm kustībām pievēršas arī protestē pret pastāvošajām iekārtām, tomēr šis protests samazina jauniešu izglītības līmeni un veselību (panku alkohola lietošana, hipiju aizraušanās ar narkotikām) , šādos jauniešu grupējumos morāles vērtības ir zemas, līdz ar to arī STS izplatīšanās un pusaudžu grūtniecība ir pietiekoši aktuālas problēmas, kas valstiskā mērogā labklājību nevairo.
Zinātnes attīstība veicināja arī ieroču attīstību, līdz ar to kodolieroču izmantošanas draudi kļuva reāli un šo ieroču izmēģinājumi atstāja smagas sekas. Arī atomelektrostaciju būve, kur darbs notiek ar radioaktīvām vielām, attīstījās. Līdz ar to, Černobiļas atomelektrostacijas izraisītā dabas katastrofa, kas vēl mūsdienās ietekmē cilvēku veselību un bija par vainu daudzu cilvēku veselības sagraušanai. Mūsdienās lielvalstis tērē lielus līdzekļus, lai novērstu šīs avārijas sekas.
Sakarā ar zinātnes attīstību un jaunu tehnoloģiju izmantošanu attīstītākajās valstīs notika pastiprināta šķelšanās starp attīstītajām un neattīstītajām pasaules valstīm, kas izraisīja arī neiecietību un augstprātību starp dažādām nacionalitātēm.
Mūsdienu dzīvi un sabiedrību ietekmē daudzi 20.gs otrās puses procesi, līdz ar to mūsdienu problēmas- piesārņojums, jauniešu nihilistiskā uzvedība, saspīlētas attiecības starp dažādām tautībām, cilvēku sabiedrisko attiecību nozīmes zudums un degradācija, ir aizsākušās tieši minētā laika procesu, zinātnes un tehnoloģiju attīstības, cilvēku pretošanās kustību rezultāts.