7 paraugi (Autobiogrāfija, CV – Curriculum Vitae, Iesniegums, Paskaidrojums, Pateicība, Telegramma, Sludinājums)

CV – Curriculum Vitae
CV

PERSONAS DATI
Jānis Citruss
dzim. 27.07.1985.
dzīv. Svītru iela 17-121, Jūrmala, LV-3118
tālr. 3164444

IZGLĪTĪBA
Jūrmalas 1. ģimnāzija (2005.g. līdz šim brīdim)
Bērzkalnes pamatskola (1996.g. līdz 2005.g.)

DARBA PIEREDZE
SIA ”Sanare KRC Jaunķemeri” – sētnieks (2004.01.06. līdz 2004.01.07.)

PAPILDU IZGLĪTĪBA, KURSI
Rīgas Valsts Tehnikums – sagatavošanas kursi (2005.01.01. līdz šim brīdim)

PRASMES
Latviešu valoda – dzimtā valoda
Angļu valoda – sarunvalodas līmenī
Labas iemaņas darbā ar datoru

Autobigrafija

AUTOBIOGRĀFIJA

Es, Jānis Modris, esmu dzimis 1985. gada 06. jūlijā Jūrmalā.
Mani vecāki – māte Ilze Modre ir saimnieciskās daļas vadītāja SIA “Sanare KRC Jurmala”, tēvs Māris Modris ir tehniskais operators SIA “East Pak”. Man ir jaunāka māsa Marta Modre, mācās Bērzkalnes 1. pamatskolas 6. klasē.
Esmu mācījies Kokciema pamatskolā. 2002. gadā iestājos Jūrmalas 2. ģimnāzijas 10. klasē.
Patīk nodarboties ar datorgrafiku un veidot mājas lapas.
Nekādās politiskās partijās vai apvienībās nesastāvu.

_______________
Jūrmala /Jānis Modris/
2004. gada 14. maijā

Iesniegums

Tukuma 2. ģimnāzijas Jāņa Cima
direktorei I. Rasai dzīv. Ritma ielā 31-10,
Lapmežciemā, Tukuma raj.,
LV-3999

iesniegums.

Lūdzu atļaut man kārtot iestājeksāmenus Tukuma 2. ģimnāzijas 6.a klasē.

Pielikumā:
1) apliecība par obligāto izglītību Nr. 555,
2) veselības izziņa,
3) trīs fotogrāfijas (4×5)

Jūrmalā
2005. gada 27. aprīlī
_________
/J.Cims/

Paskaidrojums

Jūrmalas 3. ģimnāzijas Jūrmalas 1. ģimnāzijas
direktorei S. Ronei 10.z klases skolnieka Jāņa Seiļa

paskaidrojums.

Š.g. 6. jūnijā nokavēju mācību stundas sākumu autobusa aizkavēšanās dēļ.

2005. gada 23. aprīlī
___________

Pateiciba

Cien. sk. Maiga!

Sirsnīgi pateicamies par Jūsu atbalstu piedalīties 9. a klases organizētajā 2 dienu ekskursijā pa Latviju.
9. a klases kolektīvs

Telegramma

TELEGRAMMA

Meijerei
Jaunā iela 31
Jūrmalā LV 3118

STEIDZAMA
Rīgas lidostā lidmašīna nosēžas ceturtajā septembrī sešos no rīta

Jānis

Jānis Meijers,
Bruņinieku iela 31/29,
Rīga, LV-1061

Sludinajums

Pārdod
Mobilo telefonu Siemens C41. Lādētājs, polifoniskās melodijas, GPRS, MMS, krāsains ekrāns. Cena 35 Ls.
Tālr.: 5963376