Apgaismiba

Eseja par apgaismibas laiku- Eiropas apgaismība ir ideju vēsturiskais komplekss, kas savukārt radīja vesela laikmeta kultūras sistēmu.Apgaismībai raksturīgs ir deisms (daba-dievs, dievs-daba), kas 18. gs. Nozīmēja ļoti lielu brīvdomību, vienlaikus cīnoties pret reliģisko fanātismu. Apgaismības laikmetā deisms palīdzēja zinātnei un filosofijai atbrīvoties no baznīcas aizgādniecības. Voltērs un Ruso Francijā, Loks un Tolands Anglijā, Franklins un Džefersons Amerikā ironiski kritizēja jebkuru aklu pakļaušanos baznīcai, cīnījās pret māņticību, mēģināja ticību atspēkot ar prātu.