Totalitārie un autoritārie režīmi Eiropā

Fašisms Itālijā
20. gadi Itālijā iezīmējās nevis ar „zelta uzplaukumu”, bet ar krīzi, bezdarba pieaugumu un strādnieku kustības aktivizēšanos.
Nacisms Vācijā
Vāciju krīze skāra sevišķi smagi.
Staļina diktatūra PSRS
1)Satversmes sapulces sasaukšana un padzīšana.
2)Pilsoņu karš un ārvalstu intervence.
3)„Kara komunisma” politika.
4)No „kara komunisma” uz jauno ekonomisko politiku.
5)PSRS nodibināšana
6)Ļeņina nāve. Cīņa par varu.
7)Ekonomiskās situācijas maiņa. Industrializācija un kolektivizācija.
8)Staļiniskais terors.
9_Staļina konstitūcija. Padomju sabiedrība 30. gados.