nākotne ir manās rokās!” vai tas mani apmierina?!

Cilvēks pats lemj par nākotni kāda tā būs un kā tā ievirzīsies – labi vai ne tik labi. Naudai un materiālajām lietām ir liela nozīme dzīves attīstībā. Mūsdienās attieksmi kāda būs pret tevi nosaka tieši ārējais izskats, kas ir atkarīgs no finansiālā stāvokļa un nodrošinājuma. To mēs varam ietekmēt paši. Kur mācīties un izglītoties tālāk, lai būtu finansiāli nodrošināti? Vai maz vēlos būt pat finansiāli neatkarīgs, vai arī paļauties uz „mūžīgo” vecāku palīdzību?
Manuprāt nepārliecinātam cilvēkam ir jāizmanto mācīšanās vidusskolā, nevis jāizmanto iespēja strādāt pabeidzot 9 klases. Šādi turpinot mācības ir iespēja iegūt labu izglītību un vairāk pilnveidoties garīgajā jomā – nobriest tālākajai dzīvei un aptvert savas vēlmes un iespējas. Pēc vidusskolas jāturpina mācības kādā no augstskolām un profesijā jāizvēlas nevis tikai pēc savām interesēm, bet arī jāskatās uz karjeras izaugsmes iespējām, pieejamajām darba vietām un pieprasītajiem mācību vērtējumiem. Manuprāt, ļoti plašas iespējas un karjeras iespējas pašlaik ir celtniecības nozarē – dažādi būvinženieri un būvdarbu vadītāji.
Man patīk būt finansiāli neatkarīgam, tāpēc jau no 13 gadu vecuma mēģinu strādāt algotu darbu, sākumā bez dokumentiem un nelegāli, jau 2 vasaras strādāju legālu darbu. Pēc vidusskolas domāju mācīties nozarē, kas saistīta ar būvniecību, jo tur saskatu lielu nākotnes perspektīvi. Arī mācoties paralēli var arī strādāt un visticamāk šādu iespēju mēģināšu izmantot.
Kopumā pašlaik vislielākā nozīme cilvēka dzīve ir finansiālajam nodrošinājumam un pazīstamiem cilvēkiem dažādas nozarēs, tāpēc ir jācenšas izmantot dažādas papildus iepazīšanās un naudas pelnīšanas iespējas.