Astranomija un tās attīstība Latvijā in visā pasaulē

Ievads 3
Kas ir astronomija 4
Senā astronomija 5
Astronomijas pirmsākumi 5
Babilonija, senā Ēģipte un Ķīna 5
Grieķu sasniegumi 6
Astronomija viduslaikos 7
Heliocentriskā teorija 7
Atklājumu laiks 8
Viss balstās uz likumiem 8
Modernā astronomija 9
Uz priekšu, uz Marsu! 9
Mazās planētas un Latvija 9
Zvaigžņu pētījumi 9
Radioastranomijas perspektīvas 10
Atklājumi saules sistēmā 10
Zvaigžņu pētniecība 11
Arvien spēcīgāki teleskopi 11
Jaunas idejas par pasaules uzbūvi 12
Plaši atvērtas acis 12
Astronomijas attīstības hronoloģija 14
Intervija (astronomu, fiziķi) Ilgoni Vilku 19
Secinājumi 20
Izmantotā literatūra 21
Pielikums 22