Reliģijas

Reliģijas.

Dzīvē ir daudz notikumu, kurus nav iespejams vadīt un uzraudzīt. Neviens nevar apstādināt gadalaiku maiņas vai uzminēt, kur iespers zibens.Cilvēku nemitīgā senšanās izskaidrot šādas parādības radījareliģijas. Reliģija ir ticību kopums, kas mēģina izskaidrot mums līdz galam neizprotamus dzīves aspektus. Vairums ticīgo cilvēku tic vairākiem dieviem vai vienam Dievam. Dievi ir augstākas būtnes, kas radījuši pasauli un uzrauga visas norises tajā. Pati pirmā reliģija bija animisms. Animisti uzskata, ka ikvienā lietā vai parādībā – no akmens līdz dzivniekam – mājo gars vai dievs.Doma, ka varētu būt tikai viens Dievs, radās jūdaistiem apmēram pirms 4000 gadu. Arī kristieši un musulmaņi tic vienam visspēcīgākajam Dievam. Dažas reliģijas ir ļoti organizētas. Tās nosaka cilvēkiem, kā uzvesties un dzīvot, un Dievu pielūdz speciālās celtnēs priesteru vadībā. Citām reliģijām nav tik stingru noteikumu. Daudzi cilvēki piekopj savu ticību individuālākā veidā.
Reliģija ir uzskatu un ticības kopums, kas attiecas uz kaut ko pārdabisku, svētu vai dievišķu, kā arī morāle, paražas, rituāli un organizācijas, kas ar to saistītas.
Bieži ar vārdu “reliģija” apzīmē konkrētas reliģiskas organizācijas, kas formāli apvieno savas ticības pārstāvjus un uzskata sevi par oficiālā viedokļa paudējām un uzturētājām.
Reliģijas lielākoties risina šādus problēmjautājumus:
• viena dieva, dievu vai dievību esamība vai neesamība, loma un darbība pasaulē;
• cilvēka identitāte, vieta pasaulē;
• dzīves jēga un sūtība;
• attieksme pret nāvi;
• ētikas pamati;
• dvēsele.
Ebreju reliģiju sauc par jūdaismu.Ebreji bija pirmā tauta, kas sāka pielūgt vienu Dievu.Jūdaisms radās Tuvajos Austrumos apmēram pirms 4000 gadu.
Budisma(376miljoni) piekritēji tic, ka cilvēki atdzimstpēc nāves un tiek atalgoti savā nākamajā dzīvē par labajiem darbiem pašreizējā dzīvē.
Indiešu reliģija hinduisms(900miljoni) radās vairāk nekā pirms 5000 gadu. Hinduisti pielūdz daudz dažādu dievu un tic dvēseļu pārceļošanai jeb atdzimšanai(reinkarnācijai).
Kristiešiem(2,1miljards) ir viens Dievs. Viņi tic, ka Dieva Dēls Jēzus Kristus dzīvoja uz zemes pirms 2000 gadu. Kristietībai ir vairāk piekritēju nekā jebkurai citai reliģijai.
Pasaulē otra izplatītākā reliģija ir islāms(1,3miljardi), ko dibināja pravietis Muhameds pirms 1400 gadiem. Islāma ticīgos sauc par musulmaņiem, viņi dzīvo galvenokārt Tuvajos Austrumos. Viņi tic vienam Dievam. Taču tie sadalās divās etniskās grupās šiīti un sunnīti. To starpā valda dziļas nesaskaņas mūsdienās, kas plosa Irāku pa gabaliņam.
Ateisms – noliedz jebkādu dievu esamību.
Ir arī citas mazākas reliģijas, bet tām ir manāmi mazāk piekritēju, bet viennozīmīgi, reliģijas ir plāsi izplatītas visā pasaulē ar dažādākajiem uzskatiem, tādēļ diežēl ir radušās nopietnas domstarpības. Es neesmu nevienas reliģijas piekritējas, bet par ateimi ari sevi nenosaukšu. Uzskatu, ka daudzi neticīgie nonākuši nelaimē, pedējais pie kā pieturēties, lai izdzīvotu ir Dievs, tad ari daudzi sāk lūgt Dievu, un ,iespējams, pat sevi sāk pieskaitīt kādai reliģijai, ja balstoties uz tās uzskatiem cilvēka dzīve uzlabojas.