Auksto uzkodu pasniegsana.

Auksto uzkodu videja pasniegsanas temperatura ir 12-14 graadi,bet pasniedzot aukstas uzkodas zeleja,sviestu, ikrus vai austeres,to temperatura ir mazliet zemaka- aptuveni 10 gradi.Izveleto trauku temperaturai jabut 18 gradi.Sagatavojot aukstas uzkodas,viesmilim jaievero:

* Salatu traukus jaanovieto uz pamatskiivja,uz kura novietots salvetes paliknis,lai nesliidetu un neraditu skanu;

*Pamatskivis nedrikst but mazaks par trauka pamatni;

*Pamatskiivis nedrikst but ieverojami lielaaks par trauka pamatni;

Pasniedzot sviestmaizes,tas novieto uz daudzpakapju statna,katra sviestmaize iedurot vienreizeejilietojamo sviestmaizes daksinjuno plastmasas.

Scroll to Top