Autoritāte

Saturs.

SATURS. 2
IEVADS. 3
AUTORITĀTE 4
AKLAS PAKĻAUŠANĀS PLUSI UN MĪNUSI. 4
ACĪM REDZAMAIS, BET NE BŪTISKAIS. 5
Tituls. 5
Apģērbs. 6
Atribūti. 6
AIZSARDZĪBA. 6
NEAPSTRĪDAMĀ AUTORITĀTE. 7
VILTĪGĀ ATKLĀTĪBA. 7
Manas domas un piemēri 8
SECINĀJUMI. 10
IZMANTOTĀ LITERATŪRA. 11Ievads.
Šinī darbā es vēlos galvenokārt apskatīt autoritātes ietekmi uz konkrētiem cilvēkiem, kā arī uz to apkārtējo vidi.
Autoritāte ir pelnīta uzticība, kuru cilvēks iemantojis.
Galvenais mērķis ir izpētīt cik lielā mērā autoritāte ir spējīga ietekmēt konkrētu personu un tās rīcību, kādā veidā tā spēj mūs pakļaut.
Šinī darbā mēģināšu apskatīt galvenos autoritātes simboluu tipus un izvērtēšu to ietekmes lielumu.
Autoritātes ir cilvēki, kas ir gatavi sevi pieņemt ar visiem saviem trūkumiem un pozetīvajām īpašībām. Autoritāti raksturo gan apkārtējo cilvēku vērtējums, gan attiecību vērtību un darba rezultātu sistēma. Tā balstās uz priekšzīmīgu pamatfunkciju izpildi, personisko piemēru un augstām morālām īpašībām.

Šī darba ietvaros visbiežāk tiks apskatīti triju veidu aotoritātes simbolu tipi.AUTORITĀTE
Aklas pakļaušanās plusi un mīnusi.

Jau no agras bērnības mēs esam iemācīti domāt, ka pakļauties sabiedrībā atzītai autoritātei ir pareizi, bet turpretī nepakļauties tai ir nepareizi. Šī doma tiek vīta cauri visos vecāku dotajos padomos, dzejoļos, kurus mums skolas laikā bija jāmācās, bērnībā stāstītajās pasakās un dziedātajās dziesmās, kā arī protams tā ir sastopama juridiskajā un politiskajā sistēmā, ar kuru mēs sastopamies, paliekot vecākiem. Cilvēku noslieces uz pakļautību un lojalitāti pret vadītājiem ietver sevī lielu vērtību.
Arī reliģiskā apmācība iegūlda savu daļu, lai nostiprinātu cilvēku apziņā nepieciešamību pakļauties autoritātei.
Pēc bībelē rakstītā mēs varam secināt, ka jebkura darbība, arī pati bezjēdzīgākā un netaisnīgākā, ir pareiza, ja tikai viņa tiek pildīta pēc pietiekoši augstas autoritātes komandas.
Parasti mēs ne pārāk stipri mokamies, ja mums ir nepieciešams izpildīt autoritātes prasības.
Daudzās situācijās informācija ko mēs saņemam no plaši atzītas autoritātes, var mums pateikt priekšā, kā mums būtu jārīkojās konkrētā situācijā.
Tajā brīdī, kad mēs sākam saprast, ka pakļaušanās autoritātei ir izdevīga mums, mēs automātiski varam atļauties būt paklausīgi. Vienlaicīgi šādas aklas pakļaušanās plusi un mīnusi varētu būt autoritātes mehāniskais raksturs. Mēs uzskatam, ka mums nevajedzētu domāt , un patiesībā mēs arī nedomājam. Lai arī tāda neapzināta pakļaušanās lielākajā daļā gadījumu veicina darbību veikšanu konkrētās situācijās, protams neiztikt ar bez acīm redzamajiem izņēmumiem, par cik mēs reaģējam, nevis domājam. Parasti ir tā, ka tiko kā autoritāte ir izdevusi pavēli pakļauties, tā automātiski mēs beidzam domāt un sākam darīt. Daudzos gadījumos mēs nespējam kritiski novērtēt vispār atzītas autoritātes pavēles.

Acīm redzamais, bet ne būtiskais.

Daudzās situācijās mēs esam pakļauti ne tikai autoritātes iedarbībai, bet arī tās simboliem.
Daži no šiem simboliem, pamudina mūs piekāpties, gadījumā, ja nepastāv reāla autoritāte. Šos simbolus bieži izmanto, lai kaut kādā veidā pakļautu kādu, bet tādā gadījumā tā jau vairs nav autoritāte.
Katram autoritātes simbolu tipam ir sava konkrēta vēsture un tam ir nepieciešama sīkāka izpēte.Tituls.
Tituli, atšķirībā no citiem autoritātes simboliem ir diezgan grūti, kaut arī tajā pašā laikā ļoti viegli iegūstami. Tam ir nepieciešami daudzi gadi grūta darba. Turpretīm, tie kuri nevēlās ieguldīt daudz darba, var vienkārši sev uzspiest attiecīgu zīmogu, un automātiski panākt citu cieņu pret sevi.
Uz mums ļoti bieži lielu iespaidu atstāj tieši tituls, bet ne paša cilvēka patiesā būtība, kuram tiek piedēvēts šis konkrētais tituls. Ļoti bieži, cilvēki sev piesavinās kādus konkrētus titulus, kas viņiem īstenībā nepieder. Šāda veida netaisnība pierāda to, ka ļoti bieži pietiek tikai ar vienu autoritātes simbolu, lai ietekmētu mūsu rīcību.Apģērbs.
Otrs autoritātes simbolu tips, kurš mūs var piespiest mehāniski pakļauties, ir apģērbs.
Lai arī apģērbs salīdzinājumā ar titulu ir ļoti atšķirīgs, tas tomēr arī var būt viltots. Lielu ietekmi uz cilvēku atstāj uniformas. Kā arī ne mazāku iespaidu atstāj labs un dārgs apģērbs. Cilvēkus, kas ģērbušies šādā apģērbā vērtē kā autoritātes, kuriem, kā to pierāda eksperimenti, mums ir tieksme pakļauties.Atribūti.
Apģērbs ietver sevī ne tikai funkcionālu nozīmi, bet viņš var arī kalpot dekoratīviem mērķiem. Šajā gadījumā tas pavisam savādāk simbolizē autoritāti. Elegants, moderns un dārgs apģērbs runā par cilvēka augsto statusu. Tas atrodas vienā līmenī ar tādiem atribūtiem, kā dārglietas un mašīnas. Šāda veida autoritāte pamatīgi iedarbojas uz mums, izdarot to mums pašiem nemanot.

Aizsardzība.
Lai, pretotos autoritātes ietekmei, pirmām kārtām ir nepieciešams izvairīties no nejaušībām. Par cik mēs parasti nenovērtējam autoritātes ietekmi (arī simbolu) uz mūsu rīcību, mēs nokļūstam neērtā situācijā, tā kā neuzskatam par svarīgu uzmanīties no stāvokļa, kad autoritātei varētu būt vajadzīga piekāpšanās no mūsu puses. Pirmām kārtām, lai aizstāvētu sevi pret autoritātes ietekmi, vajedzētu apzināties tās varu. Kad apziņa apvienosies ar sapratni, cik, īstenībā, viegli ir atdarināmi autoritātes simboli, tad varēs pielietot taktiku, kuras būtībā slēpsies ļoti uzmanīga rīcība situācijās, kad kāda autoritāte cenšas izmantot savu ietekmi.

Neapstrīdamā autoritāte.
Grūtās situācijās būtu vēlams sev uzdot divus jautājumus. Pirmām kārtām, kad mēs saskaramies ar to, kas izskatās kā mēģinājums ietekmēt mūs no autoritātes puses, vajedzētu paprasīt : ‘’Vai šī autoritāte patiesībā ir speciālists konkrētā nozarē?’’ Šāds jautājums pievērš mūsu uzmanību diviem nozīmīgiem elementiem : autoritātes patiesīgums un viņa kompetence noteiktā nozarē. Iegūstot šādā veidā pierādījumus, ka darīšana mums ir ar autoritāru speciālistu, mēs veikli varam izvairīties no izliktajām lamatām.

Viltīgā atklātība.

Pieņemsim, ka mēs tomēr esam sastapušies ar autoritāti, kurš mūs interesējošā nozarē ir speciālists. Pirms ieklausīties viņa viedoklī, vajedzētu uzdot sev vēl vienu vienkāršu jautājumu; ‘’Cik patiesa būs mūsu autoritāte konkrētajā situācijā ?’’. Autoritātes, pat pašā labākajā veidā informēti, var apzināti izkropļot mums zināmo informāciju.
Svarīgi, protams ir noskaidrot cik konkrētie cilvēki ir uzticami dotajā situācijā. Lielākajā daļā gadījumu mēs tā arī rīkojamies. Mēs ļaujam ietekmēt sevi tiem speciālistiem, kas mums liekas interesanti, tiem kuri mūs pārliecinot varētu kaut ko iegūt.
Pārdomājot, to kādu labumu autoritāte sev var iegūt no mūsu piekāpšanās, mēs nodrošinam sev papildus iespējas pretoties tā ietekmei.Manas domas un piemēri.
Pie piemēriem, kā pirmo gribētu minēt titulu. Es pats kādreiz esmu strādājis militārajā struktūrā, tādēļ ļoti labi zinu, kādu iespaidu uz cilvēku atstāj augsts tituls. Nereti ir bijuši gadījumi, kad cilvēks, apzinoties, ka viņš ieņem kādu posteni, kur viņa pakļautībā atrodas viena vai vairākas personas, sāk pārkāpt, viņam dotās, pilnvaras. Kā vislabākais piemērs ir agrākās un vēl tagad pastāvošās ārpus reglamenta attiecības armijā, kuras vēl mēdz dēvēt par ‘’ģedovšķinu’’.
Ļoti lietderīgi būtu pieminēt arī apģērba nozīmi atoritātei. Bieži vien ir nācies pieredzēt tādus gadījumus, kad persona, kura ir ģērbusies dārgās un modernās drēbēs , atstāj lielu iespaidu uz cilvēkiem, kuriem nav tādas iespējas šādas drānas nopirkt. Šāda persona, bieži vien atstāj ‘’biezā’’ iespaidu, kas viņam uzreiz dod iespēju kļūt konkrētā sabiedrībā par zināmu autoritāti. Kā piemēru mierīgi var minēt Biznesa Augstskolu Turība, kur šādus gadījumus esmu novērojis ne vienu vien reizi.

Secinājumi.

Sabiedrība ietekmē atsevišķas personas, ar mērķi pakļauties autoritātes vēlmēm un prasībām.
Daudziem cilvēkiem bieži ir ērti pakļauties patiesas autoritātes pavēlēm, jo tiem parasti ir diezgan lielas zināšanu, gudrības un spēka rezerves.
Šo iemeslu dēļ cieņa pret autoritāti var rasties neapzināti.
Cilvēki automātiski tiecās reaģēt uz autoritātes simboliem, un nevis uz pašu autoritāti. Galvenie autoritātes simboli ir tituli, apģērbs un atribūti. Visi indivīdi, kas cienījami attiecās pret autoritātes simboliem, nenovērtē šo simbolu patieso ietekmi uz viņu uzvedību.
Mēs sevi varam pasargāt no kādas autoritātes iznīcinošās ietekmes. Tas ir izdarāms uzdodot sev divus jautājumus.
Vai patiešām šī autoritāte ir speciālists šajā noteiktajā virzienā ?
Cik paties viņš varētu izrādīties ?

Izmantotā literatūra.

Роберт Чалдини « ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ «
Питер Ком , 1999.