berzes spēks

Berzes spēks.
Ko tad sauc par berzes spēku? Par berzes spēku sauc spēku, kas rodas, vienam ķermenim pārvietojoties pa otra ķermeņa virsmu, un kas vērsts kustībai pretējā virzienā. Ar berzes spēku mēs sastopamies ik mirkli. Katrs no mums ir novērojis berzes spēku, gan ejot uz skolu vai uz darbu kājām, vai braucot ar kādu transporta līdzekli. Berzes spēks tiek pielietots ļoti plaši un daudzās jomās. Atkarībā no tā, kā ķermeņi savstarpēji pārvietojas, pastāv trīs veidu berzes: miera berze, slīdes berze, un rites berze.
Miera berzi var novērot tad, kad uz mierā esošu ķermeni spiež pretējā virzienā vērsts spēks, kurš ir vienāds ar vilcējspēku.
Bet slīdes berzes spēks ir atkarīgs no spēka, ar kādu ķermenis tiek piespiests pie otra ķermeņa virsmas, kā arī no virsmas gluduma. Kad mašīna vai kāds cits transporta līdzeklis bremzē, tad tas uzreiz neapstājas, bet kādu gabaliņu tas slīd uz priekšu, tad ir vērojama slīdes berze. Vēl slīdes berze ļoti labi novērojama ziemā, kad bērni bauda ziemas priekus, brauc no kalna lejā ar ragaviņām vai slēpēm, vai arī pa kādu aizsalušu dīķi slidinās ar slidām.
Rites berze vērojama tad, kad ķermeņi saskaras, itkā pārvietojas viens pa otra virsmu. Spēks, kas darbojas uz ripojošo ķermeni, sauc par rites berzes spēku. Dažādu transporta līdzekļu riepu griešanos attiecībā pret zemi vai sliedēm (vilciena, tramvaja), izraisa rites berzi. Rites berzes spēks ir mazāks nekā slīdes berzes spēks. Berzes spēkam ir īpaša nozīme, tas var būt derīgs, pat nepieciešams, bet citos gadījumos bīstams un kaitīgs. Kad berze ir derīga, nepieciešama, to cenšas palielināt, kad tā ir kaitīga vai pat apdraud kāda dzīvību vai veselību, to cenšas samzināt.
Berzes spēks notur sienā, griestos, koka savienojumos iesistās naglas, iegrieztās skrūves. Berzes spēks satur diegus audumā, sasietus mezglus. Tikai tāpēc, ka pastāv berze, cilvēki var pārvietoties, pašūt apģērbus, braukt ar riteni utt.
Ziemā pa apledojušu ceļu iet un braukt ar mašīnām ir diezgan grūti, tādējādi berze ir mazāka, lai vieglāk varētu pārvietoties, un berzi palielināt, uz ceļiem kaisa dažādus sāls un smilts maisījumus.
Berze ļoti nepieciešama arī bremzējošās iekārtās, lai varētu transporta līdzekli apstaadināt noteiktā vietā. Berze tiek pielietota arī dažādos ziemas un sporta apavos, lai varētu maksimāli atsperties un, lai kājas neslīdētu atpakaļ. Starp dažādām mašīnu detaļām berze ir kaitīga, tad starp mašīnu kustošajām daļām, slīdošās daļas ieeļļo. Rezultātā viena virsma slīd attiecībā pret otru virsmu pa smērvielas, eļļas kārtiņu, un berze samazinās. Berzes samazināšanai visur, kur ir iespējams, slīdes berzi cenšas aizvietot ar rites berzi. Tehnikā šajā nolūkā plaši lieto lodīšu vai rullīšu gultņus.
Vienlaikus ar berzes parādībām uz ķermeni iedarbojas arī vides pretestības spēki. Vides pretestība kustībai ir atkarīga no ķermeņa kustības ātruma.
Berzes spēki tiek izmantoti gandrīz visur. Tie ir ļoti nepieciešami mūsu dzīvē, bez tiem mūsu dzīve nebūtu iedomājama. Bez berzes spēkiem nevar iztikt!