Biznesa plāns

UZŅĒMUMA APRAKSTS.

SIA „Dāvā ar prieku” dibināta ar mēŗki sniegt fiziskām personām iespēju iegādāties un pasūtīt oriģinālas, interesantas un ar izdomu veidotas dāvanas no saldumiem- krellītes, kompozīcijas, figūriņas utt.

Izvēli par šo komercdarbības veidu noteica novērojumi par to, ka bieži vien cilvēki aizmirst par savu tuvinieku, draugu un paziņu jubilejām, trūkst oriģinālas idejas, vai arī laika trūkuma dēļ.

Apsverot šo biznesa ideju, veicām novērojumus, kuros atklājām, ka bieži vien cilvēki dod priekšroku jau gatavām, interesantām dāvanām, nevis meklē un gatavo tās pa

a
aši, ko mēs arī veiksmīgi izmantosim.

Mēs plānojam, ka mūsu firmas darbības ilgums būs 4 mēneši, atverot firmu oktobrī un slēdzot to februāra beigās. Firmā tiks nodarbinātas četras personas.

PRECES APRAKSTS.

SIA „Dāvā ar prieku” pamatdarbība būs dažādu dāvanu no saldumiem ražošana un pārdošana fiziskām personām.

Dāvanas tiks veidotas no dažādiem saldumu izstrādājumiem- šokolādes konfektēm, cepumiem, ledenēm un citiem. Veidosim aksesuārus, dizaina elementus, vienkāršas kompozīcijas, piemēram, krellītes, kuras veidosim apaļām konfektēm izverot cauri želejas konfekšu stieplītes; aplīmējot ar konfektēm foto-rāmīšus un ta

a
amlīdzīgi.

Veidosim kompozīcijas arī uz pasūtījuma, saskaņojot klientu vēlmes un mūsu iespējas ar vēlamo rezultātu.

SIA „Dāvā ar prieku” sniegtie pakalpojumi dos iespēju mūsu klientiem neraizēties par laika un izdomas trūkumu un vienmēr sagādāt prieku tuviniekiem vai draugiem.

TIRGUS ANALĪZE.

Pircēju/klientu ap

p
pzināšana

SIA „Dāvā ar prieku” potenciālie klienti ir jebkura fiziska persona.

Veicot jau pieminētos novērojumus, mēs izsecinājām, ka mūsu klienti var atrasties jebkurā vecuma grupā un būt jebkura dzimuma.

Plānojam veikt dažādus reklāmas pasākumus, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk klientu.

Konkurentu raksturojums

Mūsu firmas konkurētspēju ietekmēs zemākas cenas un oriģināls piedāvājums, kā arī iespēja ne tikai nopirkt gatavu produktu, bet arī pasūtīt dāvanu pēc savas gaumes.

Plānojam regulāri sekot līdzi klientu vēlmēm, vajadzībām un iespējām, veicot aptaujas, kas ļaus mums būt soli priekšā konkurentiem, jo pielāgosimies tā brīža tirgus pieprasījumam.

Apzinoties to, ka piedāvājumu klāsts ir plašs, sekosim līdzi arī konkurentu piedāvājumiem, cenām un akcijām, lai atbilstoši tam pielāgotu mūsu piedāvajumu.

MĀRKETINGA PLĀNS.

Realizācijas kanāli

Plānojam savus produktus ražot tam paredzētā telpā, kas atrodas vi

i
ienā no mūsu firmas darbinieku īpašumiem.

Produktu realizēsim SMF tirdziņos, kā arī citos specializētos SMF pasākumos. Piedāvāsim savu produktu arī ikdienā, par ko klienti būs informēti pēc reklāmas pasākumiem.

Cenu veidošana

Cenas tiks noteiktas katram produktu veidam atbilstoši padarītajam darbam un izmantoto materiālu daudzumam. Aprēķinā tiks ņemti vērā konkurentu cenu analīzes rezultāti, piedāvājuma un pieprasījuma analīze.

Cenu līmenis visiem pakalpojumiem būs zemāks vai vienāds ar tuvāko konkurentu piedāvātajām cenām. Uzņēmuma cenu stratēģija būs cenu konkurence.

Produkta virzīšana tirgū (reklāma)

Uzsākot mūsu firmas darbību, ti

i
iks izveidots reklāmas plakāts ar kontakktālruni, e-pastu un nepieciešamajām koordinātām, pa kuru varēs pieteikties potenciālie klienti, kā arī gūt tiem nepieciešamo informāciju. Firmas darbības laikā sagatavosim skrejlapiņas ar tādu pašu informāciju, kā uz reklāmas plakāta un izsniegsim tās potenciālajiem klientiem sabiedriskās vietās, lai informācija ir pieejama pēc iespējas plašākam potenciālo klientu lokam.

Pēc darbības uzsākšanas liela uzmanība tiks pievērsta klientu servisam, lai noturētu esošos klientus un viņu pozitīvās atsauksmes tiktu nodotas tālāk.

UZŅĒMUMA DARBĪBA.

Produkta ražošanas apraksts (tehnoloģija)

Mūsu produktu ražošana ir pavisam vienkārša. No gataviem saldumu produktiem- konfektēm, cepumiem utt, mēs gatavosim kompozīcijas, krellītes, foto-rāmīšus, dekorēsim spoguļus un citus priekšmetus.

Aprakstīsim dažu priekšmetu ražošanas tehnoloģiju.

 Iegādāsimies īpašas konfektes ar cauru vidu un gumijas konfekšu stieples, kurās arī savērsim konfektes, tā izveidojot krellītes un rokassprādzes.

 Iegādāsimies foto-rāmīsus, kuru maliņas aplīmēsim ar dažādiem saldumu izstrādājumiem. Jāpiebilst, ka šis produkts nebūs lietojams uzturā, bet gan kā dekoratīvs dizaina priekšmets.

 Tāpat kā ar foto rāmīšiem, aplīmēsim spoguļu maliņas.

 Apsveikuma kartiņas, kuras veidosim lielā formātā, no cieta papīra, lai uzlīmētie saldumi nelocītu un nebojātu produktu.

Veidosim šādus un līdzīgus produktus.

Ražošanas ēku, iekārtu un inventāra raksturojums

Tā kā darbosimies telpās, kuras ir viena no mūsu firmas darbinieka īpašumā, varam telpas izmantot pilnīgi mūsu firmas vajadzībām.

Mūsu produktu ražošanai nav nepieciešamas nekādas iekārtas, vien inventārs.

Pašlaik esam iegādājušās – šķēres, līmi, flomāsterus.

UZŅĒMUMA VADĪBA UN NODARBINĀTĀS PERSONAS.

SIA „Dāvā ar prieku” firmā ir 4 darbinieki, ar četriem amatiem

Direktors –

Mārketinga daļas vadītājs –

Grāmatvedis –

Ražošanas daļas vadītājs –

Visas četras esam ar augstu atbildība sajūtu un amatus sadalījām vadoties pēc katra cilvēka stiprajām pusēm un talantiem.

RISKA FAKTORU ANALĪZE.

Lai cik pārdomāts pašiem nešķiet biznesa plāns, vienmēr pastāv blakus apstākļi, kuri var negatīvi ietekmēt uzņēmuma darbību. Svarīgi ir atzīt, ka riska faktori pastāv vienmēr, tāpēc nepieciešams noteikt un izvērtēt potenciālos draudus, kā arī to ietekmi uz uzņēmuma darbību.

Iespējamo risku raksturojums.

 Konkurences pieaugums – Kā praktiski jebkurš riska faktors, konkurence ir tas, ko mēs nevaram ietekmēt, savukārt, lai konkurence mums neradītu problēmas, veiksmim tirgus analīzi, lai pēc iespējas uzlabotu mūsu firmas darbību.

 Izejvielu cenu pieaugums – Ja cenas pacelsies katastrofāli augstu un mūsu ienākumi līdz ar to kļūs daudz mazāki, meklēsim citas lētākas, bet pēc iespējas tikpat kvalitatīvas, lai nezaudētu klientu uzticību.

 Esošo klientu maksātspējas pazemināšanās – izvērtēsim klientu maksātspēju robežas un cenas veidosim atbilstoši tām. Veidosim akcijas, kas psiholoģiski iedarbosies uz klientu apziņām, pat ja cenas netiks ievērojami samazinātas.

 Dabas katastrofas – šis ir nenovēršams faktors, kura rezultātā uzņēmumam draud bankrots, jo šādās krīzes situācijās klientu līdzekļi tiktu virzīti pirmās nepieciešamības precēm.

 Kāda no darbinieku strādāt nespēja – algosim citu darbinieku uz nenoteiktu laiku, līdz mūsu firmas darbinieks spēs veikt savus darba pienākumus.