Biznesa plans

I/U”CĪRUĻI” biznesa plāns

Darba autors 11. kl. skolēns:

xxxxxxxxxx

Ezere, 2007

Satura rādītājs

Plāna kopsavilkums

Uzņēmuma apraksts

Tirgus analīze

Mārketinga stratēģija

Vadības un organizatoriskā struktūra

Ražošanas operāciju sniegšanas apraksts

Riska faktori

Finansu analīze

Secinājumi

Plāna kopsavilkums

I/U”Cīruļi” atrodas Saldus rajona Ezeres pagastā. Uzņemums dibināts 2007. gada 22. oktobrī. Nodarbojas ar netradicionālo lauksaimniecību – austersēņu audzēšanu. Uzņēmuma darbības raksturojums ražošana. I/U”Cīruļi” ir orientēts uz visiem tirgus segmentiem. Uzņemuma vadītajs ir pietiekoši kompetenta persona ar lielu pieredzi lauksaimniecībā.

I/U”Cīruļi” biznesa plāns ir paredzēts ilgtermiņa naudas aizņēmuma Ls 7000.00 ņemšanas un atmaksāšanas pierādīšanai, un, lai uzņēmums daļēji varētu prognozēt savus ienākumus un darbības virzienus ša

a
ajā un nākamajos gados. Tas palīdzēs atrast trūkumus un novērst kļūmju rašanos, kā arī vieglāk plānot darbības principus, laikus un vietas paūtījuma norisei.

Uzņēmuma jēga ir pircējiem pārdot austersēnes kas satur maz koloriju un ir bagātas ar olbaltumvielām, mērķpircējs- veģetārieši.

Uzņēmuma apraksts

I/U”Cīruļi” ir reģistrēts komercreģistrā 2007. 22. oktobrī ar reģistrācijas numuru 10814894.

Uzņēmuma juridiskā adrese: “Cīruļi” Ezeres pagasts Saldus rajons LV-3891, Mob. tālr. 9773320, nodokļa maksātāj kods LV- 1108148941.

I/U “Cīruļi” norēķina konts Unibankā UNILV23, Konta Nr.11112348953.

I/U”Cīruļi” pamatkapitāls uz 2007. gada 22. oktobri sastāda Ls 1800.00(Viens tūkstotis astoņi simti la

a
atu). Uzņēmuma obligātais rezerves kapitāls ir 1/3 daļa no pamatkapitāla. Obligātais rezerves kapitāls ir paredzēts I/U”Cīruļi” zaudējumu segšanai.(Ja protams tādi rodas). Uzņēmuma vadītājs ir Artūrs Madelāns – vidējā speciālā izglītība(agro uzņēmuma komercdarbinieks), austersēņu audzēšanas kursi “Pūres” dārzkopībā.

I/U”Cīruļi nodarbosies ar austersēņu audzēšanu. Tiks au
u
udzēti 500 maisi austersēņu..

Uzņēmuma stratēģiskie mērķi

1. Īstermiņa mērķi;

1.1. Līguma slēgšana ar Latvijas lielākajiem lielveikaliem un retorāniem

1.2. Noslēgt līgumus ar piegādātājiem

1.3. Kredīts darbības uzsākšanai Ls 7000.00

1.4. Pieņemt darbā kvalificētu darba spēku

2. Vidēja termiņa mērķi;

2.1. Iegādāties papildus telpas 4 gadi (300m2, 1000.00 Ls)

2.2. Meklēt sadarbības partnerus ārzemēs 3 gadi

2.3. Pieņemt darbā papildus strādniekus 4 gadi (trīs strādniekus)

3. Ilgtermiņa mērķi;

3.1. Nopirkt mikroautobusu 5 gadi Ls 6000.00

3.2. Kļūt par lielāko austersēņu audzētāju Latvijā 9 gadi

3.3. Iegādāties papildus telpas 7 gadi(800m2,3000.00 Ls)

3.4. Paplašināt darbības virzienu 8 gadi ( audzēt vēl vienu sēņu sugu)

3.5. Atvērt fasēšanas cehu 9 gadi 10000.00 Ls

Uzņēmuma nākotne

1. Stiprās puses;

1.1. Vajadzīgi maz ieguldījumi, lai uzsāktu biznesu,

1.2. Eksotiskas sēnes,

1.3. Netradicionālā lauksaimniecība,

1.4. Kvalificēts darba spēks,

1.5. Izglītība, darba pieredze.

2. Vājās puses;

2.1. Grūtības ar izejmateriālu iegadi Latvijā,

2.2. Nesakārtota laukaimniecības politika,

2.3. Nēspēja atvairīt ārējos draudus,

2.4. Grūti atrast mērķtirgu.

3. Ispējas;

3.1. Līdzekļu piesaiste (investīcijas, dotācījas),

3.2. Pieredzes apmaiņa,

3.3. Meklēt sadarbības partnerus ārzemēs,

3.4. Atrast stabilu mērķtirgu,

3.5. Darbības paplašināšana,

3.6. Sadarbības partneri.

4. Draudi;

4.1. ES atvērtais tirgus

4.2. Mainīgs tirgus,

4.3. Veidojas konkurence,

4.4. Sēņu slimības,

4.5. Nekvalatīvs sēklas materiāls

Tirgus analīze

Austersēņu ražošana katru gadu ievērojami palielinās un ievērojami au

u
ug pieprasījums pēc tām. Tirgus nav pārāk liels, bet saražoto produkciju var realizēt. Galvenokārt Latvijas lielākajos lielveikalos un restorānos. Pieauguma temps šajā nozarē ir ļoti liels, jo cilvēki ir sapratuši šo sēņu nozīmīgumu uzturā, jo tām ir maz kolorijau un to saturā ir ļoti daudz olbaltumvielu. Ražošanas sezonalitāte- sēnes ražo trīs reizes un vienas ražas laikā plānoju ievākt no 500 maisiem 2,5 tonnas sēņu, tādejādi sēnes varēs realizēt caurmērā visu gadu.

Tirgus dalībnieki ir vidēja lieluma zemnieku saimniecības, kuras vai nu tiki audzē au
u
ustersēnes, vai nu kā blakus nozari. Īpašas tirgus tendences nav zināmas, jo ar šo nozari visas I/U sākušas nodarboties nesen.

Iespējamie konkurenti ir visas tās Z/S, I/U kuras nodarbojas ar austersēņu audzēšanu, kā arī importētās sēnes no Nīderlandes un Polijas.

I/U”Cīruļi” atšķirība no konkurentiem būs tāda, ka uzņēmums iepirks tikai kvalitatīvu sēklas materiālu tādejādi iegūstot augstvērtīgas sēnes. Un pārdošanas cena būs mazāka nekā konkurentiem.

Tirgus nozares situācijas analīze

Jautājumi Atbilde

Ko pērk? Svaigas garšīgas sēnes

Kāpēc pērk? Lieliska piedeva dažādiem produktiem, veselīgs produkts, jo satur maz kaloriju

Kad un kā pērk? Sēnes pērk vienādi visu gadu vienīgi rudenī mazāk

Kas pērk? Pārsvarā pērk pilsētnieki, bet austersēne nesmādē arī lauku ļaudis

Kādas ir galvenās prasības? Sēnēm jābūt svaigām un kvalitatīvām kā arī pieejam cena ikvienam pircējam.

Sezonalitāte Tā kā sēnēm ir trīs ražas noiets ir vienāds caurmērā visu gadu, un tas var mazliet samazināties rudenī

Kādas ir galvenās problēmas? Nesakārtota L/S politika, nav subsīdiju austersēņu audzētājiem, grūti atrast mērķtirgu.

Konkurentu analīze

Konkurenti Cena Priekšrocības Trūkumi

I/UZGK” Cena 1kg 2.12 Ls Labas ēkas, liela ražība Nekvalatīvas sēnes, augsta cena

Z/S”Sautiņi” Cena 1kg 2.04 Ls Zema cena, izdevīgā vietā Nav liela ražošanas jauda

I/U”Lapas” Cena 1kg 2.07 Ls Neliels attālums līdz tirgum, zema cena Sliktas kvalitātes sēnes, nekvalificēts darba spēks

Z/S”Cīruļi” Cena 1kg 2.00 Ls Zinošs vadītājs, laba sēņu kvalitāte, zema cena Nesen sācis nodarboties ar austersēņu audzēšanu

Mārketinga stratēģija

Galvenie pasūtītāji ir:

• Lielveikalu tīkli kā “RIMI”, “MEGO”, “VP-Market”, “Kesko Food”, “Sky”

• Restorāni “Lido”, “Čarlstons”, “Čili Pica”, “Ķīniešu restorāns”.

Ar pasūtītājiem ir slēgti rakstiski līgumi uz četriem gadiem, kurus pēc tam varēs izmainīt un pagarināt.

Uzņēmums savu produkciju realizē mazumtirdzniecībā un vairum tirdzniecībā.

Cenu veidošanas process

Pārdošanas cenu uzņēmums veido pēc šādas formulas pašizmaksa + uzcenojums + PVN. 0.88+0.92+0.20=2.00Ls Austersēnes kilogramā maksā 2.00LS.

Cenu politika

Cenu veidojiešie elementi Cenu veidošanas sastāvdaļas

Cenu veids Ražošanas cena

Cenu veidošanas mērķi Sasniegt ieplānoto ienākuma līmeni, apmierināt pircēju pieprasījumu

Cena un izmaksa Ievērojot plānoto ražošanas apjomu, viena kg izmaksas dod iespēju elastīgi mainīt pārdošanas cenu un gūstot peļņu

Konkurētspēja Cena ir mazliet zemāka nekā konkurentiem un tā mainās pamatojoties uz konkurentu cenā

Vadības un organizatoru struktūra

I/U”Cīruļi” ir vadītājs, un divi kvalificēti strādnieki.

Ar strādniekiem ir noslēgti rakstiski līgumi. Darba samaksa tiek aprēķināta pēc laika darba.

Vadītājs – xxxxxxxxx – vidējā speciālā (agro uzņēmuma komercdarbinieks), austersēņu audzēšanas kursi “Pūres” dārzkopībā. Uzņēmuma vadītājs ir gudrs, zinošs un prasmīgs. Vadītājs vada uzņēmumu, risina uzņēmuma komerciālas jautājumus, kā arī veic grāmatveža pienākumus. Alga- 210 Ls.

Strādnieki-Juris Koks un Genādijs Liepa- vidējā speciālā izglītība (abiem lauksaimniecības izglītība).Sagatavo sēņu micēliju kā arī saliek tos maisos, novāc ražu. Alga- 180Ls.

Uzņēmuma darbinieku štatu saraksts

Amata nosaukums Skaits Izglītība Alga(LVL)

Vadītājs 1 Vidējā speciālā 210

Strādnieks 1 Vidējā speciālā 180

Strādnieks 1 Vidējā speciālā 180

Ražošanas operācijas sniegšanas apraksts

Austersēņu stādījumu lietderīgais laiks ir 2 gadi. Labākais stādīšanas laiks ir gada sākumā, jo tad jau pirmajā gadā varēs iegūt trīs ražas un uzņēmums strādās ar peļņu. Austersēņu micēliju saliek maisos kopā ar salmiem un maisus ienes telpā kur gaisa temperatūra nevar būt zemāka par180- 200 grādiem un visu cauru diennakti jābūt gaismai.

Pirmās sēnes sāk parādīties jau trešajā mēnesī. Maisos sadursta caurumus pa kurieni sēnes izspraucās ārā un, kad tās ir uzaugušas tās ar nazi nogriež. Sēnes neizaug lielākas par 3-5 cm.

Pamatlīdzekļu nolietojums

Pamatlīdzekļa nosaukums Cena Izmantošanas laiks Nolietojums

Saimniecības ēka 1800 15 120

Polietilēna maisi 62,5 1 62,5

Kopā: 1862,5 182,5

Riska faktori

Riska veids Notikums Iestāšanās varbūtība Pasākumi riska mazināšanai

Finansiālais risks Inflācija, nodokļu izmaiņas, neplānoti izdevumi 2 x gadā Rezerves fonda dibināšana un tā plānošana

Plānotā biznesa izmaiņas Debitori nepilda savas saistības, partneru neuzticība 3 x gadā Rūpīgāka piegādātāju un pasūtījuma izvēle

Ražošanas risks Novecojusi tehnika ražošanas faktoru neatbilstība 1 x gadā Rūpīgāka ražošanas faktoru izvēle pirkt tikai kvalitatīvu sēklas materiālu

Sociālais darbību risks Izmaiņas politikā, saim. darbībā 1 x gadā Uzņēmumam jāatīsta kāda blakus nozare

Dabas parādību risks Plūdi, sausums vētras, ugunsgrēki 2 x gadā Apdrošināšana

Cilvēku faktoru risks Slimība nelaimes gadījumi 2 x gadā Apdrošināšana

Nelabvēlīga ekonomiska politika Tirgus krīze 1 x gadā Cītīgāka savas nozares izpēte, jāattīsta blakus nozare

Finansu analīze

Realizācijas apjomu prognoze.

I/U”Cīruļi” pēc prognozētajiem rezultātiem vidējais dienas ienākums ir Ls 41. vidēji dienā tiek pārdoti 20 kg(mēnesī 625 kg) austersēņu un tātad ienākumi kopā mēnesī sastāda 1250 Ls.

Kopējie gada ienākumi ir Ls15000.

Ienākumu un izdevumu prognoze.

Kopējās izmaksa vidēji mēnesī sastāda 742,97 lati

Kopējās izmaksas gadā ir 6915,63 lati

Atņemot no kopējiem ienākumiem kopējās izmaksas iegūstam prognozējamo peļņu:

Ls 1250- 742,97= Ls 507,03(mēnesī)

Ls 15000- 6915,63=Ls 8084,37(gadā)

Naudas plūsmās ir parādīta reāla naudas kustība tikai pa mēnešiem, jo manuprāt tā ir uz skatāmāk un vieglāk atrast kļūmi, ja tāda protams rodas.

Peļņas un zaudējuma aprēķins sniedz informāciju par pārskata gada ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī par iegūto peļņu vai zaudējumiem. Pēc peļņas un zaudējuma aprēķina var redzēt, ka otrajā gadā izdevumi ir samazinājušies un arī ieņēmumi ir samazinājušies, jo kredīts tiek iztērēts jau pirmajā gadā un otrajā gadā visi izdevumi un kredīta atmaksa jāveic no pašu ieņēmumiem.

Bilancēs var redzēt, ka katru gadu palielinās pašu kapitāls, jo tiek veidotas rezerves kapitāls un uzņēmumam rodas pārskata gada nesadalītā peļņa. Tas izskaidrojas ar to, ka pēc kredīta atmaksas uzņēmumam samazinās izdevumi un sēklas materiāls jāiepērk reizi divos gados, kā arī maisi reizi divos gados un tādejādi uzņēmumam rodas lielāka peļņa un tas nozīmē ka var palielināt pašu kapitālu.

Bilances vērtējumā pēc finansu rādītājiem redzams, ka uzņēmums spēj dzēst ilgtermiņa saistības, uzņēmumam ir laba maksāt spēja un stabils finansiālais stāvoklis.

Uzņēmums ir darbotiesspējīgs un ilgtermiņa aizņēmumi ir izlietoti pareizi. Ilgtermiņa ieguldījumi tiek segti no pašu kapitāla tātad uzņēmums strādā ar peļņu.

.

Aizņēmums ir Ls 7000 tiek ņemts uz diviem gadiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Katra mēneša beigās tiek atdota vienāda parāda daļa ar 11% likmi gadā no atlikušās summas. Kredītu atmaksā pēc efektīvās procentu likmes, kura ir 0,0091% mēnesī no atlikušās summas.

Secinājumi

Uzņēmums klientus piesaistīs ar produkta lēto cenu un kvalitatīvām sēnēm, kilograma cena ir viduvēji ir par 3-8 santīmiem lētāka nekā konkurentiem. Tas ir tāpēc, ka uzņēmums ar austersēņu audzēšanu ir sācis nodarboties nesen salīdzinot ar konkurentiem un, lai nostabilizētos tirgū sēnes pārdod nedaudz lētāk.

Uzņēmums no grūtībām var izvairīties tā, ka atrast kvalitatīvus austersēņu pie gādātājus, tā iegūstot lielāku ražību no sēnēm. Tā kā uzņēmuma produkta pašizmaksa ir 0,93 santīmi un pārdošanas cena ir 2,00 Ls, tad uzņēmuma nebūtu nekādu problēmu pakļauties produktu cenu svārstībām.

Ļoti svarīgi ir iegūt jaunāko informāciju par jaunākajām tehnoloģijām austersēņu audzēšanu un pielietot to arī praktiski, tādejādi uzņēmums būtu soli priekša konkurentiem.

Bilances vērtēšana pēc 2007. gada bilances. Uzņēmumam šajā gadā ir vis lielākie izdevumi, jo uzņēmums ir uzsācis darbību un tās uzsākšanai tika patērēti vis vairāk līdzekļu. Rezerves kapitāls ir mazliet palielinājušies kaut arī kredīts jāatmaksā uzņēmuma ir salīdzinoši liela peļņa 9777,47 Ls.

PIELIKUMS

Pielikuma saturs

Pašizmaksa

Cenas veidošanās shēma

Bilances

Pašizmaksas aprēķins

Patstāvīgās izmaksas vienam maisam:

Algas- 6,24Ls

Sociālais nodoklis 1,50 Ls

Nekustamā īpašuma nodoklis 0,036 Ls

Polietilēna maisi 0,625 Ls

Riska nodoklis 0,054 Ls

Pamatlīdzekļu nolietojums 0,24 Ls

PI kopā10,90 Ls

Mainīgās izmaksa;

Austersēņu micēlijs 1,5 Ls

Salmi 0,05 Ls

Ēkas labiekārtošana 0,8 Ls

Transporta pakalpojumi 0,8 Ls

MI kopā 3,15Ls

Pašizmaksa vienam maisam ir 10,90+3,15/15=0,93Ls

Cenu veidošanas shēma

Cenu veido pēc šādas formulas:

Pašizmaksa + uzcenojums + PVN

Cenu veidošana austersēnēm

0,93+ 0,88(uzcenojums)+0,19(PVN)= 2,00Ls

Bilances

Sākuma bilance

ēka 1800; pašu kapitāls 1800;

1800; 1800;

Bilance 2005 gada 1. Janvāris

Ilgtermiņa iegukdījumi 2080 Pamatkapitāls 1800

Pašu kapitāls;

nesadalītā peļņa 9288,60

Apgrozāmie līdzekļi 3172,98 rezerves kapitāls 9288,60

Norēķina konts 9777,47 Aizņēmtais kapitāls 3707,02

15284,49 15284,49

Bilance 2006 gada 1. Janvāri

Ilgtermiņa ieguldījumi1960 Pamatkapitāls 1800

Pašu kapitāls

Apgrozāmie līdzekļi nesadalītā peļņa 9288,60

Norēķina konts4926,91 rezerves kapitāls 9288,60

Darbinieku prēmijas decembrī 160

6886,91 6886,91

P- Z 2004. gadam

Polietilēna maisi 62,5 kredīts 7000

austersēņu micēlijs 750 Ieņēmumi 15000

Kredīts 3762,98

soc. nod. 751,61

nekust. īp. Nod.18

riska nod. 27

salmi 25

ēkas iekārtošana 400

siltums 80

elektrība 1100

algas 3120

transporta pak.400

10497,09 11502,91(11502,91)

uzņemuma ienāk. nod.(15%) 1725,44

tīrā peļņa 9777,47

P- Z 2005. gadam

soc. Nod. 751,61

nekust. Īp. Nod. 18 ieņemumi 15001

siltums 80

elektrība1100

algas 3120

transporta pak.400

kredīts 3707,02

7700,41 15000(7299,59)

uzņemuma ienāk. nod.(15%) 1094,93

tīrā peļņa 6204,66