Anglijas tiesu sistēma

SATURS Saturs ………………….. 1 Ievads ………………….. 2Augstâs un zemâs tiesas ………….. 3Protokolu un neprotokolu tiesas ………. 3Lordu palâta ………………… 4Apelâcijas tiesas ……………… 4 Augstâ tiesa ………………… 5 # kancelejas nodaïa ………….. 5 # karaliskâ krçsla nodaïa ……….. 6 # ìimeòu lietu nodaïa ………… 6Karaliskâ tiesa ……………… 6Maìistrâtu tiesa ……………… 7 Grâfistes tiesa ………………. 7Koronieru tiesa … Read more Anglijas tiesu sistēma