Ceļš līdz Latvijas neatkarībai

18. novembra dienai visvairāk gatavojās VKD struktūrvienība. Tās aktīvi kurināja antilatvisku noskaņojumu darbavietās, skolās un pat bērnudārzos. LKP CK savā informācijā Maskavā ziņoja arī., ka “… kāds neoficiāli izplatīja brīdinājumus un baumas, ka latviešu nacionālisti 18. novembrī plāno izrēķināties ar cittautiešiem”. Tas bija darīts ar tīšu nolūku, lai noskaņotu cittautiešus pret jebkurām latviešu patriotisma izpausmēm un dotu ieganstu lietot vardarbību. Tādēļ Latvijas Valsts svētkos milicija bija aplenkusi Brīvības pieminekļa teritoriju neļaujot cilvēkiem nolikt ziedus, lai nesanāktu kautiņš.