viduslaiki- “tumšie gs.?”

Viduslaiku kultūru raksturo feodālās zemes attiecības, kas ietver sevī senjoru un vasaļu attiecības, kā arī sabiedrības korporatīvais raksturs. Baznīcai bija ļoti liela ietekme uz cilvēkiem, kas ir visai pozitīvi, ja vien jau tad cilvēki nebūtu mācējuši ar to manipulēt. Kristīgo ticību un reliģiju viņi izmantoja, lai no cilvēkiem izkrāptu naudu. Visspilgtākais piemērs nelietīgai kristietības izmantošanai un manipulēšanai ar cilvēkiem ir krusta kari.. Tomēr viduslaiki ietver sevī arī daudz mūsdienu eiropeiskās civilizācijas pamatvērtības- viduslaikos izveidojās lielākā daļa no mūsdienu Eiropas tautām, valodām, valstīm, robežām, pilsētām, zinātņu nozarēm un augstskolām. Diemžēl jāpiebilst, ka viduslaikos izplatījās tāda slimība, kā ”Lielais mēris”, vai kā citur minēts „Melnā nāve”, kura dēļ Rietumeiropā gāja bojā 20 milj. cilvēku , kas sastādīja vienu trešdaļu.