Cilvēki ar īpašām vajadzībām

Cilvēki ar īpašām vajadzībām

Sabiedrība pēc sava sastāva ir neviendabīga un tas attiecināms ne tikai uz rasu, nāciju, valodu atšķirībām. Katrā sabiedrībā ir veseli un slimi cilvēki – cilvēki ar īpašam vajadzībām un ir nepieciešama sociāla palīdzība. Ir daļa cilvēku, kuriem nozīmēta invaliditāte, bet viņiem nevajag šo palīdzība. Viņi ļoti labi dzīvo sava ģimenē, strādā – ir ieguvuši kādu profesiju un iekļāvušies darba tirgū. Bet ir cilvēki – cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuriem ir nepieciešama palīdzība.
Ir ļoti daudz dažādu iemeslu, kāpēc cilvēki iegūst invaliditāti. Tas ir atkarīgs no valsts, kurā viņi dzīvo un no tā, cik daudz valsts dara, lai viņiem palīdzētu. Mūsu sabiedrība parasti skatās uz to, ko cilvēks ar invaliditāti nevar izdarīt, bet tā vietā lai vajadzētu palīdzēt šiem cilvēkiem, tādejādi veicinot invalīdu integrāciju sabiedrībā.
2005. gada aprīlī Latvijā bija vairāk kā 111 tūkst. invalīdi, gandrīz 8 tūkst. invalīdu noteikta 1. grupa, vairāk kā 9 tūkst. bērni invalīdi, gandrīz 60 tūkst. – 2. grupa, bet aptuveni 35 tūkstošiem invalīdiem ir piešķirta 3. grupa. Pēc pēdējām LTV “Panorāmas” ziņām (2.augustā) ir uzskaitīt Latvijā 120 tūkst. cilvēki ar invaliditāti.
Pēc zinātniskajiem pētījumiem par cilvēkiem ar invaliditāti ir konstatētas dažādas psiholoģiskas problēmas, sociālas problēmas u.c. Lai daļēji mazinātu šāda rakstura problēmas secinājām, ka cilvēki ar invaliditāti veiksmīgāk integrētos sabiedrībā ir nepieciešams izstrādāt sociālās rehabilitācijas programmu invalīdiem.
Kādā interneta portālā atradu interesantu informāciju tieši par šo sociālo rehabilitācijas programmu, mani tas ļoti ieinteresēja-nebiju neko tādu ne redzējusi, ne dzirdējusi, saliku visu kopā un sanāca šādi:

Programmas ilgums: 6 mēneši. Pēc pirmajiem 3 mēnešiem programmas darbības rezultāti tiks analizēti, izvērtēti, izdarītas nepieciešamās korekcijas programmā.
Programma piedalīsies:
Veidojot gr.tiks ņemts vērā:
2 invaliditātes gr.(t.sk. invaliditātes veidu, izpausmes un smaguma pakāpi);
3 izglitības līmenis;
4 motivācija;
5 personas īpašums;
6 pieredze;
7 vecums;
8 dzimums;
9 atteiksme;
10 vērtības.
Programma tiks iedalītas astoņos blokos:
1.informacijas sniegšana (t.sk. metodiski-informatīvā kabineta izveidošana);
2.specialistu konsultācijas (t.sk. psihologa, soc.rehab. u.c.);
3.diagnostika (t.sk. testēšāna u.c.)
4.apmacība
5.psiholoģiski treniņi
6.fiziskas un praktiskās nodarbības
7.darba devēju motivēšana
8. atbalsta grupas izveidošana.
Programmā piedalīsies šādi speciālisti:
Sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālais psihologs, jurists, masāžists, ārsts, fizioterapeits, ārstnieciskās fizkultūras speciālists,

Programmas īstenošanas formas:
Mērķis: invalīdu apmācība informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā atbilstoši invaliditātes veidam, lai veicinātu efektīvāku rehabilitācijas rezultātu sasniegšanu.
Uzdevumi:
1. sniegt informāciju;
2. sniegt informāciju par invalīdiem (ratiņos) pieejamākajām vietām;
3. sniegt informāciju par Tehnisko Palīglīdzekļu Centru;
4. izveidot informatīvo kabinetu.
Pirmajā programmas blokā piedalīsies šādi speciālisti:
Sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālais psihologs, jurists u.c.
Darbības gaita:
Informācijas tiks pasniegta lekciju veidā, kuri sniegs augšā minētie speciālisti.

Atbalsta grupas izveidošana

1. izveidot atbalsta grupu invalīdiem;
2. ievēlēt atbildīgo personu (grupas vecāko – invalīdu);
3. atbalstīt cilvēkus, kas apmeklēs šo grupu;

Atbalsta grupai noteiktajās tikšanās reizēs tik iedalīti atsevišķa telpa, kur darbosies. Atbalsta grupas izveidošanas sākumā palīdzēs visu darbību koordinēt viens no dienas centra speciālistiem. Tiks vākta jaunākā informācija, būs diskusijas,
Būtu ļoti interesanti, ja katra invalīda dzīvē ienāktu kaut kas jauns un neredzēts-viņi varētu kontaktēties ar citiem cilvēkiem tieši tāpat, kā mēs-cilvēki, kuriem liktenis lēmis dzīvot bez jeb kādiem veselības traucējumiem!
Arī man pašai būtu ļoti interesanti piedalīties šādā rehabilitācijas kursā-tas tālākajai karjerai dotu ļoti lielu plusu.