“Cilvēks un Daba”

Raitis 10.kom.
Eseja
Cilvēks un Daba

Manuprāt, mūsdienās cilvēka un dabas attiecības gan degradējas, gan dažreiz arī uzlabojas.
Pirmkārt jau degradēšanās. To pierāda šā brīža lielais piesārņojuma līmenis gan pie mums, gan citur pasaulē un tādēļ lēnām vai strauji izmirst daž ne dažādas dzīvnieku un augu sugas. Piemēram „ Naktsvijole ” Latvijā. Bet ne tikai dēļ piesārņojuma dēļ koku izciršanas bojā arī iet daudz zvēru, jo tie ir spiesti mainīt savs dzīvesvietas-it īpaši tas raksturīgs tropu mežos kur ir daudz labas augsnes.
Kas cenšas to visu iepriekš minēto vērst par labu? Kā vienu no lielākajām, zināmākajām organizācijām jāmin „ Green Peace ” kas pat dažreiz ir gatava uz visneprātīgāko rīcību, piemēram, kāda sava biedra BRĪVPRĀTĪGA piesiešana pie koka u.t.t
Kopsavilkumā varam tikai cerēt, ka MĒS cilvēki beidzot sapratīsim, ka ilgi šādās attiecībās ar dabu mēs neizdzīvosim vārda tiešā nozīmē.Uz doto brīdi situācija ir kaut cik stabilizējusies, bet uz cik ilgu laiku??…