Dabas aizsardzība

Dabas aizsardzība.

Manuprāt, daba ir viens no nozīmīgākajiem aspektiem cilvēces pastāvēšanā. Tā mums dod pārtiku, ūdeni un gaisu, respektīvi ,visu ,kas nepieciešamas dzīvības uzturēšanai. Nodabas sastāv mūsu apkārtējā vide. Tāpēc mums vajag par to rūpētie un saudzēt, pretējā gadījumā cilvēce ir lemta iznīcībai.
Pēc manām domām, dabas piesārņojums mūsdienās ir ļoti nopietna un globāla problēma. Manuprāt, cilvēki pret dabu izturas nevērīgi un neapdomīgi ikvienā savā ikdienas rīcībā. Piesārņojums ļoti apdraud augus un dzīvniekus. Piemēram, koki ir ļoti jūtīgi pret gaisa piesārņojumi-rūpnīcu dūmiem un skābā lietus. Gan dūmi ,gan skābais lietus iesūcas dziļi koku lapās un skuju audos tādējādi nodarot lielu kaitējumu. Skuju koki ar vienām un tām pašām skujām dzīvo 6-8 gadus un slimās skujas nodzeltē un nokrīt.
Ja ūdenī nonāk lauksaimniecības vai tuvējo rūpnīcu ķimikālijas tās piesārņo ūdeni un apdraud tajā mītošos augus un dzīvniekus.
Attīstoties tehnikai tiek izcirsti meži-koksnes un papīra ražošanai, tādējādi liedzot patvērumu vairākām augu un dzīvnieku sugām. Izcērtot mežus izzūd dzīvo būtņu dabīgie skābekļa ražotāji.
Dabu ļoti piesārņo lielais sadzīves atkritumu daudzums, ko mēs izmetam ikdienā. Polietilēna maisiņi ilgus gadus nesadalās augsnē.
Vēlos arī pieminēt eksotisko dzīvnieku izķeršanu. Manuprāt, tas ir ļauni un egoistiski censties pieradināt savvaļas dzīvniekus , vai tos mocīt filmās un izrādēs. Lai nogādātu vienu papagaili klientam, tiek noķerti vismaz seši. Trīs no tiem nomirst garajā ceļā ,viens nomirst nepielāgojoties jaunajai videi, un atlikušo pārdod vietējam zooveikalam. Pēc manām domām, ir bez sirdīgi turēt dzīvniekus ierobežotā teritorijā ,ja tie ir paredzēti savvaļas plašumiem.
Tāpat iegūstot derīgos izrakteņus tik lielā daudzumā ,kā to dara šobrīd pasaulē , tie tik īsā laikā nespēj atjaunoties ,un daba tiek izpostīta.
Pats galvenais ir tas ,ka visu šo rīcību rezultātā mēs kaitējam paši sev, un līdz ar saindētajiem augiem un dzīvniekiem , mēs saindējam paši sevi.
Lai uzlabotu šo traģisko situāciju mums taupīgāk jāizlieto ūdens ,elektroenerģija, papīrs un plastmasas izstrādājumi. Jānodod lietas otrreizējai pārstrādei un jāpērk lietas ,kas ir otrreiz pārstrādātas. Cilvēkiem ir nepieciešamas samazināt dabas resursu izmantošanu. Mums ir jālieto augi, kas ir bioloģiski tīri un nav apstrādāti ar lauksaimniecības ķimikālijām. Mums jāpērk lietas ,kas patiešām ir nepieciešamas. Tādējādi mēs samazināsim atkritumu daudzumu. Jāšķiro atkritumi. Cilvēkiem jācenšas vairāk mīlēt un saudzēt dzīvniekus. Mums ir jāiestājas par dabas aizsardzību un jāaicina sabiedrību mīlēt ,rūpēties un saudzēt dabu.
Personīgi es cenšos taupīt elektroenerģiju-izslēdzot liekās gaismas, mazgājot zobus es aizgriežu ūdeni un retāk eju vannā lai taupītu ūdeni. Nekad nemetu atkritumus tiem neparedzētās vietās, un piedalos vides tīrīšanas pasākumos.
Kā arī cenšos palīdzēt nelaimē nonākošiem dzīvniekiem.
Ja mēs centīsimies saudzēt dabu-mēs saglabāsim to daudzveidīgāku nākamajām paaudzēm un uzlabosim dzīves kvalitāti arī paši sev.