Dānijas konstitūcija

Dānija ir konstitucionāla monarhija, ko šodien pārvalda saskaņā ar 1953. gada 5.jūnija konstitūciju. 1953. gadā pieņēma jaunu konstitūciju līdz ar to tika ieviests vienpalātas parlaments jeb Folketings, kura sastāvā ir 179 vēlēti deputāti. Līdz 1953. gadam Dānija bija divpalātu parlaments, ko sauca par Rigsdāgu, kas sastāvēja no Folketinga ( augšpalātas ) un Ladstinga ( lordu, zemes īpašnieku un rūpnieku palāta). Parlamentu ievēl uz 4 gadiem, tiešās vēlēšanās, aizklāti balsojot.