dator atkarība

3 Lapas laikam bērniem neizdabāt.
. Kā izārstēt bērnu
Datoratkarīgais bērns ir jāatrauj no datora un uz laiku jāievieto slimnīcā. Ārsts ar speciālistiem bērnam palīdzēs adaptēties reālajā pasaulē, kas viņam sagādā grūtības. Viena no slimnīcām, kur ievieto datoratkarīgos bērnus, ir Narkoloģiskās valsts aģentūras stacionārs. Šādi bērni tiek ievietoti arī Psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Jo šādiem bērniem lielākoties jau ir psihes un uzvedības problēmas, kā arī koncentrēšanās un adaptācijas grūtības.Nākamais ārstēšanās posms šos bērnus nosūtām uz ambulatorajām rehabilitācijas grupām pie sociālajām nodaļām.
Arī Narkomānijas un profilakses centrā ir ambulatoras atveseļošanās grupas šiem pacientiem.
Uz ārstēšanās laiku dators no mājas ir jāiznes. Bērns ir jāizolē no šī “draudziņa” un jāpalīdz viņam atgriezties reālajā pasaulē.