Ideāla literatūras stunda

Domraksts.
Saistoša literatūras stunda.

Literatūra kā mācību priekšmets ir ļoti garlaicīgs, bet vienlaikus arī diezgan nepieciešams, lai izglītotu un dotu vismaz kaut kādus priekšstatus par rakstniekiem un viņu darbiem. Lai literatūras stunda neliktos garlaicīga un vienmuļa, to ir jāmāk pasniegt. Mūsdienu skolēniem jau tā nepatīk literatūra, kur nu vēl klausīties par rakstniekiem un viņu darbiem, vai arī lasīt darbus, kuros bieži vien nevar pat atrast darba domu. Literatūras stundām ir jāpiešķir interesantums, lai visas stundas būtu interesantas, nevis vienādas un garlaicīgas.
Literatūras stundās man visvairāk patīk darbs grupās, kur var sastrādāties ar citiem cilvēkiem , jo literatūra ir viens no retajiem mācību priekšmetiem, kurā darbs grupā ir ļoti aizraujošs. Darbam grupās vajadzētu būt pēc kāda darba izlasīšanas, un šim uzdevumam vajadzētu būt saistītam ar izlasīto darbu. Man ļoti patīk, ka ir jāveido plakāti, jo tad darbu starp grupu dalībniekiem ir vieglāk sadalīt, nav jāpaļaujas uz vienu konkrētu cilvēku, bet visiem ir jāstrādā, un tad, ja kāds kaut ko nav izdarījis, tad tas viss ir redzams uz kopējā fona, kad grupa ir pabeigusi savu uzdevumu. Interesanti būtu arī kaut kas no uzdevuma, kurā grupai būtu kaut kas pašiem jāizdomā vai jāuztaisa, nevis tikai darbs ar tekstu. Kā, piemēram, bija darbs par „Ausaini”, kad vajadzēja izveidot laikrakstu. Būtu arī interesanti, ja katram no klases uzdotu izveidot vienu a4 formāta lapu par kādu noteiktu tēmu no izlasīta darba un tad visu skolēnu darbus saliktu vienā lielā darbā, tādējādi izveidotu savdabīgu avīzi vai kaut ko tamlīdzīgu. Pēc kādas tēmas, kur ir par dzeju vai kāds romāns, katra varētu uzrakstīt vienu dzejoli par visiem vienādu tēmu, vai arī pēc kāda romāna vai stāsta – par noteiktu tēmu, katrs uzraksta vienu lapu, un beigās sanāktu 10.d klases romāns par kādu tēmu, būtu interesanti un smieklīgi.
Man patiktu, ja mēs literatūras stundā vairāk kaut ko paši sacerētu, piemēram, iespaidojoties no kāda no izlasītajiem darbiem, mums vajadzētu kaut ko pašiem uzrakstīt. Vel interesantāk būtu, ja pēc izlasītajiem darbiem, mēs literatūras stundā rakstītu darba rezumējumu, savas domas, galveno ideju, atsauksmes.
Protams, visinteresantākā literatūras stunda bija tad, kad mēs gājām uz aktu zāli un spēlējām dažādas rotaļas, bet katru stundu jau nevar spēlēt rotaļas, tad jau mēs neko neiemācīsimies.
Runājot par kontroldarbiem literatūras stundā, tos vajadzētu, kā jau ir, katras lielās tēmas beigās. Šajos darbos vajadzētu iekļaut arī kaut ko no tēmas darbiem, piemēram, par tēliem jautājumus, dzejas rindas, galveno domu no kāda darba, kurš jau izrunāts kāda no stundām. Būtu arī diezgan interesanti, ja šajos darbos būtu jautājumi, kuri izrunāti stundās, jo mācīties literatūru mājās ir diezgan neinteresanti.
Protams, katru literatūras stundu nevar uztaisīt tādu, lai tā patiktu visiem, tas ir ļoti grūti. Un mācīties jau vienmēr visiem neliksies interesanti, tāpēc vajag taisīt stundas dažādas, lai tās būtu interesantas un katru stundu būtu kaut kas cits, nevis tas pats, kas bija jau iepriekšējā