Datoratkarība.

Patlaban Internets ir viens no vislielākajiem pasaules informācijas avotiem – tas ir neapšaubāms fakts. Zināmas Interneta īpašības – starp lietotāju saites ātrums un plaša pieejamība gan no attāluma, gan tuvumā – dod iespējas izmantot Internetu kā izziņas instrumentu, kā saskarsmes veidu.
Virtuālā realitāte, kura veido virtuālo pasauli – tīkla datorspēļu pasauli, datora saskarsmes pasauli, Interneta pasauli – dod indivīdam iespaidu, ka tā ir reāla pasaule, reāla vide, Interneta-lietotājam rodas tā saucamais klātbūtnes efekts. Tas ir ļoti interesants fenomens – cilvēka psihe ar sava prāta un apziņas palīdzību var papildināt, pilnveidot virtuālās pasaules nepilnību līdz pilnvērtīgas realitātes līmenim.

Interneta atkarība
Definīcija – kas ir Interneta atkarība?
Interneta atkarības problēmai veltīti daudzi pasaules datortīkla pētīšanas materiāli, kā arī masu mediju informatīvie materiāli. Ārzemēs psiholoģijas ietvaros šis fenomens apskatīts un pētīts kopš 1994. gada.
Vārds “atkarība” ņemts no psihiatru vārdnīcas, lai atvieglotu Interneta atkarības problēmas noteikšanu pēc analoģijas ar atbilstošām sociālām un psiholoģiskām problēmām.
Pati atkarība – pēc definīcijas – ir tieksme pastāvīgi pārdzīvot specifisku stāvokli, par ko klients piekrīt gan tērēt naudu, gan iegūt negatīvu seku iespēju. Interneta atkarības jēdziens (Internet Addiction Disorder) IAD pirmo reizi tika ieviests 1990.gadā lai aprakstītu nepārvaramu patoloģisku tieksmi pēc Interneta lietošanas.
Visumā mēs varam izdalīt no 1 līdz 10 simptomus, starp tiem pārmērīgs tīkla laiks, indivīda nemiera palielinājums reālās vides apstākļos, meli vai datortīkla laika lietošanas slēpšana vai cilvēka vāja funkcionēšana reālajā vidē. Dažreiz pārmērīga Interneta lietošana var pastiprināt cilvēka sociālo izolāciju, pastiprināt vai pagarināt depresiju, sagraut ģimeni, mācības, rada naudas, veselības vai darba zaudējumu.
Interneta atkarības problēma visvairāk interesē psiholoģijas veselības speciālistus, un var teikt, ka sakarā ar to informācijas pārslogojuma problēma šobrīd faktiski nav pētīta.

Interneta atkarības ietekme
Interneta atkarība traucē attiecībām starp vecākiem, bērniem un draudzībai.
Tuvinieki parasti ir pirmie, kuri apzinās, ka pacienta saprātu ir pakļāvis Internets un sākumā viņiem liekas, ka viss pāries. Interneta lietošanas dēļ veselības traucējumi ir minimāli, bet zināmā mērā eksistē. No interneta atkarīgajām personām rodas finansu problēmas. Parasti interneta atkarīgā persona lieto tīklu jebkurā vietā un jebkurā brīdī, kur ir iespējams, un dažreiz seansi var ilgt līdz 15 stundām.
Problēmā var iekļaut:

1. Domstarpības audzināšanas jautājumu risinājumos;
2.Atteikšanās no ģimenes un draugu atbalsta,
3.Finansu problēmas

Kā ārstēties?

Atkarība no datora un datorspēlēm patlaban ir viena no aktuālākajām skolēnu vidū, un tieši tāpēc svarīgs ir gan profilaktiskais darbs, gan reāla palīdzības sniegšana atkarīgajiem jauniešiem, kā tas jau tiek darīts projekta “Esi brīvs” laikā, norādīja projekta īstenotāji.
Bērnu un jauniešu uzticības tālruņa speciāliste Ilona Gaile norāda, ka aktuālākās skolēniem ir datorspēļu un interneta atkarības.
“Svarīgākais, lai jaunieši izprot, kad sākas atkarība. Ja tā jau izveidojusies, jauniešiem jāzina, kur vērsties pēc palīdzības,” uzsvērusi speciāliste.
Speciālista iesaka aicinot iemācīt cilvēkus runāt par savām jūtām, emocijām un dot iespēju atbrīvoties no agresijas sociāli pieņemamā veidā.
Latvijas skolās, arī Ventspilī projekta “Esi brīvs” pārstāvji piedāvā informatīvo un izglītojošo programmu – seminārus skolēniem un lekcijas vecākiem par atkarībām, to veidiem un pazīmēm. Nodarbībās atkarību speciālisti sniedz padomus, kā pārtraukt atkarību.
Atbalsta grupās jaunieši reizi nedēļā apmēram divas stundas var runāt par savām atkarībām un ar psihologu palīdzību rast risinājumu savām problēmām.
“Bērniem ir svarīgi runāt par šīm lietām, tādēļ nelielās skolēnu grupās apspriežam atkarības izraisošos faktorus. Tikpat svarīgi kā bioloģiskie ir arī psiholoģiskie jautājumi. Mēs mēģinām palīdzēt jauniešiem un viņu vecākiem tos izprast pirms problēmas rašanās vai pirms tā ir pārāk samilzusi,” paudusi Gaile.
Atbalsta grupas ir labākais veids, kā risināt atkarību problēmas, uzskata Bērnu un jauniešu uzticības tālruņa speciāliste Dace Freiberga.
Skolās izplatītajā bukletā un mājas lapā “www.esibrivs.lv” ir apkopota informācija par to, kas ir atkarības, kādi ir atkarību veidi un pazīmes, sniegti psihologu izstrādāti padomi. Pieejama arī informācija, kā pārtraukt atkarību, un kontaktinformācija par iestādēm, kurās var saņemt palīdzību.

Atkarības pazīmes
1.zūd laika kontrole-cilvēks nejūt cik ilgi viņš sēž pie datora
2.Pasliktinās attiecības ar tuviniekiem.
3.Pēc ilgstoša laika kas pavadīts pie datora cilvēks jūt, ka ir fiziski salauzts nespēj koncentrēties, sāp galva, negrib iet uz skolu vai uz darbu, ir noguris
Ja tev ir šīs pazīmes tad tu esi atkarīgs!

Atkarības pārtraukšanas stadijas
1. Pirms apjausmas – tas nav brīdis, kad nevar saredzēt risinājumu, tas ir brīdis, kad nevar saredzēt pašu problēmu.
2. Apjausma – tas ir brīdis, kad tu saproti: es vairs nevēlos būt atkarības tīklos.
3. Sagatavošanās – nolem, kurā brīdī sāksi cīnīties ar atkarību. Parasti cilvēki cer mainīties jauna gada sākumā, savā dzimšanas dienā, labākajā gadījumā – nākamajā dienā. Nevelc garumā – sāc tūlīt!
4. Rīcība – konkrēta darbība. Pārtrauc spēlet datorspēles, liet pie datora u.c.
5. Noturēties – šis ir viens no grūtākajiem posmiem, jo kāre pēc atkarību izraisošajām vielām tik viegli negribēs atkāpties…
6. Galarezultāts – uzvara pār atkarību! Izjūti brīvību! 🙂

Šeit ir arī datorspēļu labās un sliktās īpašības

Negatīvā ietekme
 Atkarības rašanās
 Epilepsijas lēkmju izraisīšana
 Redzes pasliktināšanās
 u.c.

Pozitīvā ietekme
 Reakcijas uzlabošanās
 Koordinācijas uzlabošanās
 Loģiskās domāšanas attīstīšanās
 u.c.

Scroll to Top