Temperatūras skalas un termometru veidi

Temperatūras skalas.

Celsija skala.
Tā nosaukta zviedru astronoma Andersa Celsija (1701-1744)vārdā, kurš 1742. gadā šo skalu izveidojis. Skalā par atskaites punktiem pieņemta tīra ūdens sasalšanas temperatūra (0 grādi) un tīra ūdens vārīšanās temperatūra (100 grādi) standarta apstākļos. Starpība starp šīm abām vērtībām tika sadalīta 100 daļās (100 grādos).
Kelvina skala.
Nosaukta skotu inženiera, matemātiķa un fiziķa Kelvina vārdu (William Thomson, 1st Lord Kelvin 1824-1907), kurš, sadarbībā ar fiziķi Džoulu, šo skalu izveidojis 1862. gadā. Šī skala sākas ar zemāko, teorētiski iespējamo, temperatūru, ko sauc par absolūtās nulles temperatūru. Šajā temperatūrā molekulu kustība vairs nav iespējama. Pēc Kelvina skalas nav negatīvu temperatūru. Kelvina skalu visbiežāk lieto zinātnē, īpaši fizikā, astronomijā un tā ir SI sistēmas temperatūras skala. Viena grāda iedaļas vērtība Kelvina skalā sakrīt ar viena grāda vērtību pēc Celsija skalas, tikai atskaites punkti ir atšķirīgi. 0 grādi pēc Kelvina skalas ir vienādi -273.15oC. Attiecīgi 0oC ir vienādi ar 273.15 K, bet 100oC ir vienādi ar 373.15 K.
Fārenheita skala.
Skalu 1714. gadā izveidota vācu fiziķis Fārenheits (Gabriel Daniel Fahrenheit 1686-1736). Pēc šīs skalas ūdens sasalšanas temperatūra ir 32oF, bet ūdens vārīšanās temperatūra ir 212oF. Ūdens sasalšanas temperatūra šājā skalā ir virs nulles, lai izvairītos no negatīvām temperatūrām. Fārenheita grāda vērtība neatbilst celsija grāda vērtībai. Vairākās valstīs Amerikas kontinentā Fārenheita skala tiek lietota par pamata temperatūras skalu ikdienā.
Reomura skala.
Skalu 1730. gadā izveidojis franču zinātnieks Reomurs (René-Antoine Ferchault de Réaumur 1683-1757). Šī skala mūsdienās gandrīz vairs netiek lietota un tai ir palikusi tikai vēsturiska vērtība. Līdzīgi Celsija skalai, pēc Reomira 0oR atbilst ūdens sasalšanas temperatūrai, bet ūdens vārīšanās temperatūra ir 80oR.

Termometru veidi.

Temperatūru mēra ar termometru. Termometru galvenā sastāvdaļa ir termometriskā viela- kāda viela, kuras fizikālo īpašību maiņu atkarībā no temperatūras, lieto temperatūras reģistrēšanai. Pēc termometriskās vielas izšķir vairāku veidu termometrus:
Gāzes termometrs. Tiek saukts arī par manometrisko termometru. Tajā termometriskā viela ir retināta gāze (hēlijs, slāpeklis), kuras īpašības ir tuvas ideālās gāzes īpašībām. Tā termometriskā īpašība ir gāzes tilpuma maiņa pastāvīgā spiedienā vai gāzes spiediena maiņa pastāvīgā tilpumā. Termometra diapazons ir diezgan liels- no 1- 1300 K.
Bimetāliskais termometrs. Sastāv no divu dažādu metālu vienāda garuma plāksnītēm, kas savienotas kopā. Tā kā dažādiem metāliem termiskās izplešanās koeficients ir dažāds, mainoties temperatūrai, plāksnītes izliecas. Izliekums ir atkarīgs no temperatūras un to var viegli mērīt.
Šķidruma termometrs. Tas ir visizplatītākais termometrs, ko lieto ikdienā. Tā termometriskā viela ir šķidrums –etilspirts, dzīvsudrabs u. c . Šķidruma termometriskā īpašība- šķidruma tilpuma maiņa. Mērīšanas diapazons no 70- 600 K.
Pretestības termometrs. Temometriskā viela- kāda materiāla plāksnīte, stieplīte, plēvīte. Materiāls var būt platīns, varš, niķelis un citi metāli. Tremometriskā īpašība ir elektriskās pretestības maiņa.
Termoelements (termopāris). Termometriskā viela- divu vadītāju sametinājums (varš- konstantāns, alumels- hromels, u. c.). Termometriskā īpašība- termoelektriskā elektrodzinēsjspēka maiņa. Diapazons no 1- 3200 K.
Pirometrs. Tā termometriskā viela ir sakarsēta metāla stieplīte, termometriskā īpašība- elektromagnētiskā starojuma intensitātes maiņa.Diapazons no 600- 4200 K. Pirometru izmanto bezkontakta mērīšanai, jo ar to temperatūru nosaka no attāluma.