Datordizaina specialitāte

1. Datordizainers ir persona, kurš ieguvis atbilstošu profesionālo kvalifikāciju
un veic dizaina, reklāmas, poligrāfijas, vides reklāmas u.c. uzdevumus ar mākslu un mūsdienu modernajām tehnoloģijām saistītos uzņēmumos, izmantojot mūsdienīgu datorizētu programmu nodrošinājumu. Profesionālais bakalaura grāds mākslā ir
apliecinājums par mākslas bakalaura standartizētās daļas apguvi un pamats studiju turpināšanai mākslas maģistrantūrā.

2. Datordizaineris nodarbojas ar vizuāla vai kustīga attēla apstrādi un modelēšanu digitālā formātā, lielākoties reklāmas un poligrāfijas vajadzībām. Datordizainers veic WEB lapas vizuālā noformējuma plānošanu, lapas izveidi un uzturēšanu. Datordizainers pārspriež ar klientu viņa iecerēto WEB lapas ideju un mērķi un tad izstrādā WEB lapas vizuālo saturu. Viņš izlemj, cik ilustrācijas tiks izvietotas WEB lapā, izstrādā tehnisku plānu tās uzturēšanai, kā arī izdomā, kādā veidā lapa tiks popularizēta internetā. Pēc projekta pabeigšanas datordizainers sazinās ar klientu un noskaidro, vai viņš ir apmierināts ar darba rezultātu, vajadzības gadījumā izdarot izmaiņas. Datordizainers strādā gan birojos, gan savās mājās. Telpās nepieciešams fona apgaismojums, lai kontrasts ar ekrāna apgaismojumu nebojātu redzi. Darba laiku parasti nosaka pats datordizainers, nereti viņš strādā vakaros, naktīs un brīvdienās, kā arī pie vairākiem projektiem vienlaikus.
Datordizaineris var strādāt informācijas tehnoloģijas uzņēmumos, poligrāfijas, reklāmas un dizaina uzņēmumos, kā arī firmās, kam pieder pašām savas apjomīgas
WEB lapas.
Tāpat datordizaineri bieži strādā kā pašnodarbinātas personas. Datordizainers bez programmētāja izglītības var strādāt kā brīvmākslinieks, atsevišķu projektu īstenošanai sadarbojoties ar programmētājiem.

3. Datordizaineram jāzin mākslas, kultūras un filozofijas teoriju pamati, mākslas akadēmiskie pamati un praktiskā radošā darbošana, izmantojot vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus un veidus; pielietojot mūsdienīgu datorizētu programmnodrošinājumu, datordizaineram jābūt ar padziļinātām zināšanām par datoriem un iemaņām strādāt ar dažādām programmām, zināšanām, par mākslu kā zinātņu un radošās darbības kompleksu, tās praktisko nozīmi un svarīgākajām attīstības tendencēm vēsturiskā skatījumā un mūsdienās, tiem jāzin nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas visās tēlotājmākslas disciplīnās. Datordizainerim jāmāk ar datorprogrammu palīdzību risināt dizaina uzdevumus poligrāfijā, multimēdiju WEB-dizainā, logo, TV un cita veida reklāmās, kā arī priekšmetu māksliniecisko projektu izstrādāšanā, jābūt attīstītām redzes uztveres īpatnībai, redzes atmiņai, krāsu izjūtai, aptuveni jāzina ievērojamākie mākslas darbi pasaules tautu un latviešu kultūrā.
4. Datordizainerim nepieciešama radoša iztēle, spēja veidot vienotu stilu un akcentēt svarīgākās lietas. Šī profesija ir labi piemērota tiem, kurus interesē gan tehniskas lietas, kas saistītas ar datoru, gan arī māksla, proti, dizains.