datorspēles

PROJEKTS

BIZNESA PLĀNS

klases skolnieki

Projekta vadītājs

Saturs

1. Kopsavilkums 3

2. Produkcijas vai pakalpojuma raksturojums 4

3. Marketinga Plāns 5

3.1 Tirgus situācijas analīze 5

3.2 Produkta vadīšana 6

3.3 Cenu veidošana 7

3.4 Produkta sadale 8

3.5 Produkta virzīšana tirgū 8

4. Ražošanas organizācija 9

5. Menedžments 11

6.Finanšu plāns 13

6.1 Kapitālieguldījumi, to avoti 13

6.2 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 15

6.3Naudas plūsma 16

Kopsavilkums

Šis biznesa plāns ir rakstīts, lai mēģinātu prognozēt kāds iespējas nopelnīt Latvijas tirgū būtu firmai, kura nodarbotos ar datorspēļu tulkošanu uz latviešu valodu. Plānā ir apskatīti galvenie punkti, kas jāņem vērā uzsākot uzņēmējdarbību: tirgus analīze, mārketings, menedžments un finanšu aprēķins.
Plānā aprakstītā firma nodarbotos ar uz latviešu valodu pārtulkotu spēļu ražošanu un tā atrastos Rīgā, jo tur ir vislielākās noieta iespējas. Plāns ir veidots vienam gadam un to veidoja Spīdolas Ģimnāzijas 12. komercklases skolēni – Gatis Zvirbulis un Aivars Dombrovskis. Uzsākot darbību firmai būtu tikai atrašanās vieta, visas pārējās uzņēmumam nepieciešamās lietas (datortehnika, mēbeles utt.) būs jāiepērk atsevišķi.
Tirgum piedāvātais produkts – datorspēles pārtulkotas latviski – ir izdevīgs tādā ziņā, ka tāda vēl Latvijā vēl nekad nav bijis un droši vien gūtu lielu pircēju atsaucību. Par to liecina tas, ka pēdējā laikā latvieši arvien vairāk rūpējas par savu valodu un cenšas izmantot preces, kuras ir ražotas Latvijā un ir latviešu valodā. Tirgū ir ļoti daudz līdzīgu produktu – citas datorspēles- bet neviena no tām nav latviešu valodā un līdz ar to nav pārāk patīkamas vietējajiem iedzīvotājiem.
Tirgū šobrīd šāda datorspēļu izplatīšanā ir valstij ļoti nepatīkama situācija, jo starpība starp licenzēto un pirātisko spēļu cenām ir ļoti liela un tas ir par iemeslu tam, ka daudzi izvēlas pirātisko produkciju. Mūsu produkts būs tikai nedaudz dārgāks par pirātiskajiem diskiem tāpēc daudzi labāk pirks mūsu produkciju, jo tas būs vietējiem iedzīvotājiem viegli saprotamā valodā un tādējādi tiks atbalstīts arī legālais datorspēļu tirgus. Mēs plānojam, ka mēneša laikā Rīgā varētu pārdot 150 mūsu pārtulkotās datorspēles. Gada laikā mēs varētu pārdot 1800 datorspēles.
Lai pārtulkotu datorspēli ir nepieciešams tulks, kurš veic visus ar tulkošanu saistītos darbus, un datoru speciālists, kurš sagatavotu datorspēli tulkošanai kā arī noformētu tās iesaiņojumu. Šos uzdevumus viegli spēs pildīt tikai divi cilvēki, kuri dibinās firmu. Ir nepieciešami datori uz kuriem veikt visus šos darbus, kā arī cd rakstītāji, lai sagatavotu produktu ierakstītu matricē. Lai sagatavotu iesaiņojumu ir nepieciešams noteikts skaits cd vāciņu kā arī printeris un kopētājs cd iesaiņojums noformēšanai.
Šāda veida firma viegli varētu iekarot Latvijas datorspēļu tirgu, jo tā būtu vienīgā, kura piedāvātu datorspēles latviešu valodā. Par cik tās ir ļoti populāras starp mūsdienas jauniešiem, kuriem ar svešvalodām bieži ir grūtības, pieprasījums pēc tām noteikti būtu liels. Labu reklāmu datorspēlēm nodrošina daudzie datorspēļu žurnāli, tāpēc mūsu firmai reklāmā būtu jāiegulda minimāli līdzekļi.
Lai uzsāktu darbību un to turpinātu būtu nepieciešami apmēram četri tūkstoši lati. Šādu summu varētu iegūt, ja abi dibinātāji ieguldītu firmā trīs tūkstošus latu, bet atlikušos tūkstoti latu iegūtu aizņemoties bezprocentu kredītu no radiniekiem. Tā kā ražošanas process ir ātrs un ļoti lēts īsā laika periodā ir iespējams gūt lielu peļņu. Ja mūsu firma realizētu 150 datorspēles mēnesī par cenu 8 lati par vienu, gada laikā tīrā peļņa būtu 9732 lati. Ar šādu summu pilnībā pietiek, lai atmaksātu aizņemtos kredītus un atpelnītu ieguldītās investīcijas.
Vienīgais, kas varētu apdraudēt mūsu firmas darbību ir augošais pirātisms, bet tā kā valsts jau ir uzsākusi aktīvu kampaņu pret pirātiem un mūsu produkts cenā tikai nedaudz atšķirtos no pirātu, mēs uzskatam, ka arī šo problēmu mēs pārvarētu.

2. Produkcijas raksturojums

Pēdējo gadu laikā datorspēles visā pasaulē ir guvušas milzīgu popularitāti, bet Latvijā to efektīvu izplatīšanu ierobežo fakts, ka potenciālajiem pircējiem ir grūtības ar spēļu lietošanu valodas dēļ. Mūsu firma nodarbosies ar datorspēļu tulkošanu no svešvalodas uz latviešu valodu, tādējādi, ieviešot tirgū pavisam jaunu preci, nodrošinot Latvijas potenciālo pircēju prasības. Mūsu izveidotie produkti – tulkotās datorspēles latviešu valodā – salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem – datorspēles svešvalodā – gūs lielāku pieprasījumu Latvijas tirgū, jo, kā pieredze liecina, patērētāji dod priekšroku precēm, kuras ir dzimtajā valodā.
Šā mērķa īstenošanai – spēļu tulkošanai no svešvalodas uz latviešu valodu un produkta tālākai izplatīšanai – mums būs nepieciešams:
• Spēle oriģinālvalodā
• Autortiesības uz spēles satura tulkošanu
• matricas, kurās ierakstīt gatavo produkciju
• līgums ar firmu, kura nodarbosies ar mūsu saražotās produkcijas izplatīšanu
Produktam paliek oriģinālā izskata iesaiņojums, ar vienu atšķirību, ka uzraksti tiek pārveidoti latviešu valodā. Šī produkta transportēšanas izmaksas ir ļoti zemas sakarā ar produkta nelielajiem izmēriem un svaru. Līdz ar to šā produkta transportu var arī veikt viena persona. Kā iepriekš tika minēts mēs noslēgsim līgumu ar firmu, kura veiks mūsu produkcijas izplatīšanu.

3. Mārketinga plāns

3.1. Tirgus situācijas analīze.

Pašlaik tirgū ir iespējams iegādāties diezgan daudz mūsu produktam līdzīgas preces, bet tās visas ir potenciālo pircēju lokam grūtu saprotamā valodā – svešvalodā – jo lielāko daļu potenciālā pircēju loka sastāda pamatskolas vecuma bērni, kuru svešvalodu zināšanu līmenis neļauj brīvi orientēties sarežģītajā spēles vidē. Līdz ar to jāsecina, ka mūsu piedāvātais produkts būs pieprasīts, jo tas padarīs ērtāku spēles lietošanu un potenciālo patērētāju loks kļūs plašāks.
Vissvarīgākais un grūtākais uzdevums mūsu firmai būs noteikt saražotajam produktam tādu cenu, kas spētu mums nodrošināt mums pēc iespējas lielākus ienākumus un atbilstu potenciālā patērētāju pirktspējai. Produkta cenu veido:
• oriģinālās spēles izmaksas;
• produkta izgatavošanas izmaksas:
1. matricas
2. spēles pārtulkošana no svešvalodas uz latviešu valodas
3. iesaiņojuma noformēšana
4. matricas vizuālā noformēšana
• autortiesību līguma izmaksas

Mēs paredzam, ka mūsu prece būs pieprasīta, sakarā ar to, ka Latvijas tirgū šāda tipa produkcija – spēles pārtulkotas no svešvalodas uz latviešu valodu – nav pieejama. Tā kā izmaksas šādam produktam ir diezgan augstas mēs to izplatīsim vietās, kur pirktspēja un pieprasījums ir augstā līmenī. Mūsu firma ir gatava Latvijas tirgum mēneša laikā piegādāt 100 – 150 produkcijas vienības, šo apjomu mēs uzskatām par optimālo, secinot no aptaujām, kuras tika veiktas datoru firmās, kuras nodarbojas ar datorspēļu izplatīšanu. Aptaujātās firmas izteica viedokli, ka mēneša laikā visjaunāko un pieprasītāko datorspēli var pārdot līdz 200 eksemplāriem. Tā kā mūsu firma nodarbosies ar vecāku, bet potenciālo pircēju lokā populāru spēļu tulkošanu, mēs paredzam, ka pieprasījums varētu samazināties uz pusi tas ir līdz 100 eksemplāriem mēnesī.
Tā kā Rīgā ir pēc Latvijas datiem vislielākais iedzīvotāju skaits un ir visaugstākā pirktspēja Latvijā, mūsu firma ir nolēmusi saražoto produkciju piegādāt tieši Rīgas tirgum. Mūsu potenciālo pircēju loku veido:
• Latvijas iedzīvotāji, jo tikai viņiem liksies saistoša prece latviešu valodā
• Mūs produkcijas pieprasījumu nodrošinās salīdzinoši zemās izmaksas salīdzinot ar oriģinālās preces izmaksām
• Mūsu preces potenciālie pircēji ir tie, kuri dod priekšroku latviešu valodai, nekā kādai svešvalodai
• Lielākā mūsdienu sabiedrības daļa aizraujas ar datorspēlēm
• Pircēji, kuri labāk izvēlās oriģinālu, tātad kvalitatīvu preci, tie kuri nebaidās no jaunām nebijušām lietām

Mūsu uzņēmums vislabāk var apmierināt patriotisku Latvijas iedzīvotāju, kuram interesē jaunas, kvalitatīvas un oriģinālas preces.
Sakarā ar pēdējiem patriotiskajiem pasākumiem (Rīgai – 800, dziesmu svētki) krietni cēlusies latviešu pašapziņa un līdz ar to tautas cieņa pret savu valodu un produktiem, kuri ir latviski. Pēc statistikas datiem katru gadu paaugstinās iedzīvotāju dzīves līmenis un līdz ar to arī pirktspēja. Aizvien vairāk iedzīvotāju var atļauties nopirkt kvalitatīvas preces un oriģinālo produktu noiets palielinās. Valsts ir uzsākusi aktīvu cīņu pret pirātismu un sabiedrība tiek izglītota par ļaunumu, ko tas spēj nodarīt mums visiem. Tādējādi jāsecina, ka pēc mūsu produktam būs pieprasījums par spīti tam, ka tas neapšaubāmi būs nedaudz dārgāks par pirātu produkciju.
Pašreiz tirgū ir pieejamas ļoti daudz mūsu produktam līdzīgu produktu, bet to oriģinālvalodas versijas ir pārāk dārgas, līdz ar to nav izdevīgas vietējiem izplatītājiem., bet par pirātismu draud kriminālatbildība. Lielāko konkurenci sastāda izplatītāji, kuri izplata oriģinālās, krievu valodā pārtulkotās un no Krievijas ievestās, datorspēles. Lielākā šo produktu negatīvā iezīme ir tā, ka tas bieži nav savienojams ar daudzām modernajām operētājsistēmām, tādējādi, padarot šo produktu lietošanu praktiski neiespējamu. Vēl viena negatīva iezīme ir tā, ka šis produkts nav kvalitatīvs. Šī produkta cena svārstās no 4-6 Ls un to izplata datoru firmas, jo šis produkts tiek intensīvi ievests no mūsu lielās kaimiņzemes Krievijas to zemo pašizmaksu dēļ. Salīdzinoši licenzēto oriģinālvalodu spēļu cena ir pat līdz 8 reizēm augstāka. Šo produktu reklāma ir sastopama izdevumos par datorspēlēm, tādējādi, populārākās spēles ir pieprasītas arī bez īpaši lielas reklāmas kampaņas.
Tā kā mūsu uzņēmumam līdzīga Latvijā vēl nav bijis, konkurence mums problēmas nesagādās. Ar laiku varētu parādīties citi līdzīgi uzņēmumi, kuri nespētu radīt nopietnu konkurenci, jo mēs jau būtu nodrošinājuši savu vietu tirgū.
Mūsu firma ir gatava Latvijas tirgum mēneša laikā piegādāt 100 – 150 produkcijas vienības, šo apjomu mēs uzskatām par optimālo, jo kā iepriekš tika minēts mēs veicām aptauju, kuras rezultātā nonācām pie šāda secinājuma.
Mūsu labā strādā fakts, ka šāda veida uzņēmums Latvijā līdz šim nav bijis, līdz ar to mēs būsim vienīgie šāda produkta izstrādātāji un tādējādi samazinās izdevumi, kuri saistīti ar konkurenci. Mūsu produkcija noteikti būs pieprasītāka par produkciju, kura tiek ievesta no Krievijas, jo tā tiks pielāgota visām modernajām operētājsistēmām līdz ar to neradīsies problēmas ar to lietošanu. Latvijas iedzīvotāji, kuri sastāda potenciālo pircēju loku noteikti labāk izvēlēsies produkciju dzimtajā valodā.
Lielākās briesmas mūsu uzņēmumam rada valdība nespēja apkarot augošo pirātismu. Sakarā ar to, ka mūsu firmas radītais produkts ir pavisam jauna veida, izplatītājiem var rasties šaubas par tā noieta iespējām.
Mūsu firma ir gatava ražot aptuveni 100 produkta vienības 1 mēneša laikā. Tālākais mūsu ražošanas plāns ir atkarīgs no pieprasījuma – ja tas palielināsies, mēs palielināsim ražošanas apjomu, proporcionāli pieprasījuma pieaugumam, ja tas samazināsies, tad mēs ieguldīsim vairāk līdzekļus mārketingā.

3.2 Produkta vadīšana

Mūsu firma piedāvās Latvijā populārāko datorspēļu versijas pārtulkotas latviešu valodā. Šāda veida produkts sniegs patērētājiem iespēju lietot iecienītākās datorspēles valodā, kura katram no mums ir vistuvākā – latviešu valodā.
Mūsu produkts nodrošinās pārsvarā jaunu un aktīvu cilvēku vajadzības. Jo tieši šai sabiedrības daļai interesē datorspēles, par spīti tam, ka viņu svešvalodu zināšanas bieži vien ir pārāk vājas, lai viegli orientētos datorspēlēs. Līdz ar to vislielākais ieguvums mūsu pircējiem būs gūtā iespēja neierobežoti lietot datorspēles latviešu valodā, jo viņi varēs tajās viegli orientēties. Mēs uzskatām, ka mūsu produkts gūs lielu atbalstu no mūsu potenciālajiem pircējiem.
Mūsu potenciālajiem pircējiem par galveno iemeslu mūsu produkta izvēlei kļūs fakts, ka tas būs viņiem viegli saprotamā valodā. Otrs svarīgākais iemesls ir, ka mūsu produkts būs savietojams ar jebkuru moderno operētājsistēmu. Lielākās izmaksas būs saistītas ar tulkošanu, jo tiek ieguldīts liels darbs un ir zaudēts laiks. Tomēr tās nebūs tik lielas, lai kardināli mainītu preces cenu. Tāpēc mēs uzskatam, ka potenciālie pircēji būs gatavi maksāt mūsu noteikto cenu un spēs adekvāti novērtēt mūsu piedāvāto preci.
Tā kā mēs pārtulkosim pasaulē jau populāras datorspēles, mums nebūs jāuztraucas par produkta atpazīstamību. Visas šīs spēles tiek aprakstītas Latvijā izdotos datoru žurnālos un līdz ar to nodrošina reklāmu. Mūsu produkts tika aizsargāts sakarā ar Latvijas valsts likumdošanu.
Kā jau iepriekš minējām produkta oriģinālā iesaiņojuma noformējumu mēs nemainīsim, līdz ar to nodrošinot tā atpazīstamību starp potenciālajiem pircējiem

3.3. Cenu veidošana

Mūsu uzņēmuma mērķis cenu veidošanā būs gūt maksimālo peļņu. Pašreiz tirgū ir sastopamas ļoti daudz mūsu produktam līdzīgas preces, bet to cena ir ļoti augsta, proti, licenzētas, jaunas datorspēles vidējā cena svārstās no 30 līdz 40 latiem. Šādas cenas dēļ daudz labāk izvēlas pirātiskās spēļu versijas, kuras ir salīdzinoši daudz lētākas. Tā kā mūsu produkta cena būs krietni zemāka par oriģinālvalodā izdoto, licenzēto produktu un tas būs latviešu valodā, jāsecina, ka pieprasījums pēc tā būs diezgan augsts. Tā kā mēs būsim vienīgie šāda veida produkta ražotāji mums nebūs vajadzība pazemināt cenas, lai iekarotu tirgu.
Mēs savam produktam cenu noteiksim proporcionāli tirgus pieprasījuma, jo zemāks pieprasījums, jo zemāka cena un jo augstāks pieprasījums, jo augstāks pieprasījums jo augstāka cena. Gadījuma ja produkta pieprasījums strauji krītas, tad mēs samazināsim produkta cenu, līdz pašizmaksas cenai, lai uzņēmums spētu izdzīvot, tā kā nepārtraukti tiek radītas jaunas datorspēles, mums vienmēr būs pieejami jauni produkti, kurus mēs varētu pārtulkot un izplatīt, tādejādi situācija, kuras rezultātā varētu strauji kristies produkta pieprasījums ir maz iespējama.
Kā iepriekš minējām mūsu firmas produkta cenu veido:
• oriģinālās spēles izmaksas;
• produkta izgatavošanas izmaksas:
1. matricas;
2. spēles pārtulkošana no svešvalodas uz latviešu valodas;
3. iesaiņojuma noformēšana;
4. matricas vizuālā noformēšana;
• autortiesību līguma izmaksas;
Ņemot vērā visus šos faktorus mēs nolēmām, ka mūsu produkta cena būs 8Ls.

3.4.Produkta sadale

Tā kā mūsu firma nodarbosies ar sava produkta izplatīšanu Rīgā uzņēmuma atrašanās vieta arī būs Rīgā, tādējādi samazinot transportēšanas izmaksas. Mūsu uzņēmums organizēs netiešo pārdošanu – saražotā produkciju mēs nogādāsim starpniekam, kurš nodarbojas ar mazumtirdzniecību un spēs to efektīvi tālāk izplatīt. Šī produkta transportēšanas izmaksas ir ļoti zemas sakarā ar produkta nelielajiem izmēriem un svaru. Līdz ar to šā produkta transportu var arī veikt viena persona. Tā kā mūsu firma atradīsies Rīgā un turpat būs arī mūsu produkta izplatītāji, transportēšanu varēs viegli veikt arī ar kājām. Līdz produkta pārvietošanai to varēs uzglabāt uzņēmuma telpās jo tas neaizņem daudz vietas. Tādējādi krasi samazinās transportēšanas un uzglabāšanas izmaksas. Mēs noalgosim vienu cilvēku, kurš labi pārzina Rīgu un būs atbildīgs par mūsu produkcijas piegādi izplatītājiem.

3.5. Produkta virzīšana.

Lai efektīvi pārdotu savu produkciju jebkuram uzņēmumam ir nepieciešama reklāma, lai informētu potenciālos pircējus par tieši šī uzņēmuma ražotā produkta pārākumu par citiem, līdzīgiem produktiem. Daudzas sadzīves preces tiek reklamētas televīzijā un radio, bet datorspēļu reklamēšana šajos masu medijos Latvijā nav populāra. Vislabāko reklāmu datorspēļu ražotājiem, tulkotājiem un izplatītājiem nodrošina daudzie datorspēļu žurnāli, kuri ir pieejami arī Latvijā. Vislabākā reklāma mūsu firmai būtu raksts par mums kādā no latviešu valodā iznākošajiem datorspēļu žurnāliem, jo tad informācija par iespēju iegādāties spēles latviešu valodā nonāktu tieši pie tiem, kurus tas varētu visvairāk interesē. Tāda veida reklāma mums neko gandrīz nemaksātu un būtu ļoti efektīva, jo šos žurnālus lasa visi, kam interesē datorspēles.
Tā ka šāda veida produkts Latvijā vēl nav bijis, mēs varētu veikt produkta stimulēšanas kampaņu, tādejādi viešot uzticību potenciālajos pircējos.
Produkta stimulēšanas kampaņa izpaustos šādi – mēs ievietotu konkrētas pārtulkotās spēles demo versiju kādā no datorspēļu žurnālu demo diskiem, tādejādi dodot iespēju potenciālajam pircējam iepazīties un novērtēt mūsu produkciju.
Pircēju uzmanības piesaistīšanai mēs varētu rīkot loteriju – ievietojot diska ieasiņojumā anketu, kuru pircējs aizpildot un atsūtot mums piedalās loterijā, kuras galvenā balva ir mūsu uzņēmuma ražots produkts – kāds datorspēles disks, pārtulkots latviešu valodā.
Kā jau iepriekš tika minēts mūsu produktu izplatīs starpnieks – mazumtirdzniecības pārstāvis – kurš iepirks mūsu saražoto produkciju, lai izplatītu to tālāk, proti, piegādātu potenciālajiem pircējiem. Atkarībā no izplatītāja atrašanās vietas noteiksim kvotas, kuru izpildīšanas gadījumā konkrētais izplatītājs saņems atlaides produkcijas iegādei. Tādējādi izplatītāji būs ieinteresēti pacensties, lai pārdotu mūsu produkciju.
Galvenais ir ieviest ticību potenciālajos pircējos par to, ka mūsu produkts ir kvalitatīvs un ir vērts maksāt par to vairāk nekā par pirātiskajiem diskiem vai krievu valodas datorspēļu versijām. Ja mēs spēsim to izdarīt panākumi un pieprasījums pēc mūsu produkcijas būs nodrošināts.

4. Ražošanas organizācija

Sekmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai katrai firmai ir nepieciešams konkrēts un noteikts tehniskais nodrošinājums, kvalificēts personāls, kas spēj ar to rīkoties un materiālais nodrošinājums.
Tieši mūsu firmai veiksmīgas darbības uzsākšanai būtu nepieciešams
• telpa, kurā būs izvietots mūsu uzņēmums
• Inventārs:
o 2 datori
o 2 krāsainie printeri
o 2 cd rakstītājus
o viens krāsainais kopētājs
o programmu nodrošinājums(Windows, Micrasoft Office, Tildes birojs utt.)
o Interneta pieslēgums
o Svešvalodas vārdnīcas
o Ofisa mēbeles
• Izejvielas
o Matricas
o A4 formāta papīrs
o cd vāciņi
o Printeru kartredžas
o Kopējamās iekārtas pulveri
Tā kā mūsu ofisa telpā pilnībā pietiek, ja tajā var novietot 2 datorus, mums praktiski der vienam no dibinātājiem piederoša telpa Rīgā, Makšu ielā 14 A, kura atrodas netālu no Rīgas centra.

Inventāra izmaksas:

dators – Pentium 41.8GHz, 256MB RAM, 20GB 7200rpm HDD, Radeon VE 32MB, skaņas karte, 1.44MB FDD, klaviatūra 591 Ls.
datori – Pentium 41.8GHz, 256MB RAM, 20GB 7200rpm HDD, Radeon VE 32MB, skaņas karte, 1.44MB FDD, klaviatūra 591 Ls.

monitors – Samsung SyncMaster 550b 110Ls.
monitors – Samsung SyncMaster 550b 110Ls.

printeris – Color 1160, A3+, 1440×720 dpi, up to 9ppm black&color 215Ls.
printeris – Color 1160, A3+, 1440×720 dpi, up to 9ppm black&color 215Ls.

cd rakstītājs – CD-RW NR-7800 16x/10x/40x IDE 87Ls
cd rakstītājs – CD-RW NR-7800 16x/10x/40x IDE 87Ls

kopētājs – kopētājs NP6612 890Ls

Programmatūra
Windows 2000 Profesional 119Ls
Microsoft Office 2000 330Ls
Tildes Birojs 2000 CD lic. 1 lietotājam 71Ls

Interneta pieslēgums
Pieslēgšana 29Ls
Fiksētā ikmēneša maksa 27Ls
Ofisa mēbeles
Datora galds 65Ls
Datora galds 65Ls
Rakstāmgalds 50Ls
Rakstāmgalds 50Ls
Ofisa Krēsls 35Ls
Ofisa Krēsls 35Ls
Krēsls 14,5Ls
Vārdnīcas
Angļu – Latviešu Vārdnīca 10Ls
Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca 7Ls

Mēs noslēgsim līgumu ar piegādātājfirmu, kura mums piegādās matricas, cd vāciņus un papīru. Tā kā mūsu firmas darbībai nav nepieciešams pārāk liels apjoms izejvielu (apm. 100 matricas, 100 cd vāciņus, 1 paku A4 formāta papīra mēnesī) kopējās mēneša izejvielas izmaksas būtu apm. 150 Ls. Mums nebūs nepieciešams veidot izejvielu krājumus, jo pašas svarīgākās izejvielas viegli var iegādāties gandrīz jebkurā datoru preču veikalā.
Mūsu firmā strādāsim mēs paši un arī darīsim pašus svarīgākos darbus – pārtulkosim un noformēsim datorspēles. Būs nepieciešams kurjers, kurš nogādās mūsu produkciju izplatītājiem. Līdz ar to mūsu firmā strādās tikai trīs cilvēki.
Ražošanas process notiek sekojošā secībā:
• Iegūstam spēles oriģinālversiju un atļauju to tulkot latviešu valodā;
• Sagatavojam spēli tulkošanai;
• Pārtulkojam spēli;
• Pārrakstām pārtulkoto spēli uz matricām;
• Noformējam vāciņu;
• Sagatavojam produktu pārdošanai;

Viss tulkošanas un noformēšanas darbs notiek uz datora. Kad produkts ir pārtulkots tas tiek ierakstīts matricās ar cd rakstītāja palīdzību. Vāciņa noformējums tiek izstrādāts ar CorelDraw un PhotoShop6.0 un izprintēts ar printeri. Vāciņi tiek pavairoti vajadzīgajā skaitā ar kopētāju. Sagatavotā produkcija tiek nodota kurjeram, kurš to nogādā izplatītājam. Ja kādu iemeslu dēļ produkciju nav iespējams nekavējoties nogādāt izplatītājam tā tiek uzglabāta firmas telpā, jo tā ir ļoti maza un viegli uzglabājama.
Aivars Dombrovskis veic visus spēles sagatavošanas , noformēšanas un ierakstīšanas darbus, Gatis Zvirbulis veic spēles tulkošanas darbus. Trešā noalgotā persona veic transportēšanas darbus.

5. Menedžments

Jebkuras veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir labi izplānots un viegli realizējams menedžments. Menedžmenta pamatā ir vairākas funkcijas, kas palīdz uzņēmējam sasniegt noteiktos mērķus.
Pats pirmais uzdevums katram uzņēmējam uzsākot uzņēmējdarbību ir saplānot savu darbību tā, lai sekmīgi sasniegtu izvirzītos mērķus. Mūsu galvenais mērķis uzņēmējdarbību uzsākot ir maksimālās peļņas sasniegšana. Lai to sasniegtu mēs dibināsim firmu, kura nodarbosies ar datorspēļu tulkošanu uz latviešu valodu. Firmu dibinās divi cilvēki: Aivars Dombrovskis un Gatis Zvirbulis.
Lai mūsu uzņēmums spētu sekmīgi veikt savu uzdevumu – tulkot datorspēles uz latviešu valodu – tajā ir jāstrādā konkrēta amata cilvēkiem: grāmatvedim, personāla menedžerim, mārketinga menedžerim, ražošanas menedžerim, datoru speciālistam un tulkam. Tā kā mūsu uzņēmumu dibina tikai divi cilvēki galvenie amati tiks sadalīti starp viņiem.
Aivars Dombrovskis būs atbildīgs par mārketingu, personāla menedžera pienākumu ražošanu un datoriem, kā arī būs firmas direktors. Viņa galvenie uzdevumi būs datorspēles sagatavošana tulkošanai, kā arī vāciņa noformēšana un produkta sagatavošana pārdošanai. Šādam darbam viņš ir piemērots, jo labi orientējas datoru sfērā, plāno studēt Rīgas Tehniskajā Universitātē Informāciju Tehnoloģiju fakultātē. Pieredzi ir guvis strādājot kā mārketinga un ražošanas menedžeris skolēnu mācību firmā „Pagrabiņš”.
Gata Zvirbuļa galvenie uzdevumi firmā būs grāmatvedības datu apkopošana un mārketinga pildīšana. Viņš nodarbosies arī kā galvenais tulks un uz viņa atbildību būs visu datorspēļu pārtulkošana. Tā kā Gatis Zvirbulis ir guvis panākumus dažāda mēroga angļu valodas olimpiādēs un gatavojas studēt Ventspils augstskolas Tulkošanas fakultātē un guvis pieredzi strādājot kā grāmatvedis un personāla menedžeris skolēnu mācību firmā „Lix”.
Trešā pieņemtā persona nodarbosies tikai ar sagatavotā produkta piegādi izplatītājiem.
Tā kā mūsu uzņēmums sastāv no diviem dibinātājiem un kurjera, abiem dibinātājiem ir vienādas tiesības un iespējas, bet Gatis Zvirbulis un kurjers ir pakļauts firmas direktoram Aivaram Dombrovskim. Līdz ar to mūsu firmā būs lineārā vadīšanas struktūra.

Lai gūtu panākumus firmā visiem darbiniekiem ir jāstrādā ar maksimālo atdevi, lai to panāktu strādnieki ir attiecīgi jāmotivē, tā kā mūsu firmā visa galvenā darba veicēji ir dibinātāji, mēs esam personīgi ieinteresēti veikt dabu pēc iespējas labāk, lai spētu atpelnīt ieguldītos līdzekļus. Motivēt mēs varam kurjeru, palielinot viņam samaksu, par vairāk nogādātiem diskiem, nekā paredzēts.
Pēc trīs mēnešu darba, mēs veiksim aptauju, starp pircējiem, lai noskaidrotu viņu domas par mūsu produktu, izejot no aptaujas rezultātiem mēs veiksim ieteiktos labojumus mūsu produktā. Tādejādi mēs nodrošinām visefektīgāko veidu, kā pamanīt un novērst kļūdas, kas radušās ražošanas procesā, veicinot izmaksu samazināšanos.

6. Finansu Plāns

6.1 Kapitālieguldījumi un to avoti

Lai spētu uzsākt uzņēmējdarbību mums būs nepieciešamas konkrētas iekārtas bez kurām mūsu darbs būtu neiespējams. Šo iekārtu saraksts, tehniskie parametri un cenas ir atrodamas iepriekšējajā nodaļā. To iegādei mums būs nepieciešamas investīcijas, kuras attēlotas tabulā.

Nemateriālie ieguldījumi Windows 2000 Profesional 119Ls
Microsoft Office 2000 330Ls
Tildes Birojs 2000 CD lic. 1 lietotājam 71Ls
Licence uzņēmuma darbības uzsākšanai
124Ls
Interneta pieslēgšana 29Ls
Fiksētā ikmēneša maksa par internetu 27Ls
Autortiesību atļauja
XXXLs

KOPĀ: 576
Pamatlīdzekļu iegāde

Pamatlīdzekļu iegāde dators – Pentium 41.8GHz, 256MB RAM, 20GB 7200rpm HDD, Radeon VE 32MB, skaņas karte, 1.44MB FDD, klaviatūra 591 Ls.
dators – Pentium 41.8GHz, 256MB RAM, 20GB 7200rpm HDD, Radeon VE 32MB, skaņas karte, 1.44MB FDD, klaviatūra 591 Ls.

monitors – Samsung SyncMaster 550b 110Ls.
monitors – Samsung SyncMaster 550b 110Ls.

printeris – Color 1160, A3+, 1440×720 dpi, up to 9ppm black&color 215Ls.
printeris – Color 1160, A3+, 1440×720 dpi, up to 9ppm black&color 215Ls.

cd rakstītājs – CD-RW NR-7800 16x/10x/40x IDE 87Ls
cd rakstītājs – CD-RW NR-7800 16x/10x/40x IDE 87Ls

kopētājs – kopētājs NP6612 890Ls
Datora galds 65Ls
Datora galds 65Ls
Rakstāmgalds 50Ls
Rakstāmgalds 50Ls
Ofisa Krēsls 35Ls
Ofisa Krēsls 35Ls
Krēsls 14,5Ls
Angļu – Latviešu Vārdnīca 10Ls
Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca
7Ls

KOPĀ:3227.5
Apgrozāmo līdzekļu izveidošana Matricas 45Ls
A4 formāta papīrs 5Ls
cd vāciņi 25Ls
Printeru kartredžas 20Ls
Kopējamās iekārtas pulveri 50Ls
KOPĀ:145

KOPĀ:4072

Apgrozāmo līdzekļu izdevumi 1 gada laikā

Apgrozāmais līdzeklis Summa vienam gadam
Matricas 540Ls
A4 formāta papīrs 30Ls
cd vāciņi 300Ls
Printeru kartredžas 40Ls
Kopējamās iekārtas pulveri 100Ls
Kopā 1010Ls

Amortizācijas atskaite 1 gadam

Nosaukums Sākuma vērtība Beigu vērtība Laika Periods Amortizācija
2 datori 1182Ls 300Ls 4 gadi 220Ls
2 printeri 430Ls 200Ls 5 gadi 46Ls
kopētājs 890Ls 500Ls 5 gadi 78Ls
Kopā:344Ls

Finansēšanas avoti

Daļu kapitāls Katrs no dibinātājiem iegulda uzņēmuma pamatkapitālā 1500Ls tādējādi veidojot lielāko daļu no pamatkapitāla
Saistības Atlikušo nepieciešamo summu uzņēmējdarbības uzsākšanai uzņēmums iegūst dibinātājiem aizņemoties bezprocentu kredītu no radiniekiem par kopējo summu 950Ls

Aizņēmuma atmaksāšana

Sākotnējais aizņēmums 2002. gadā saņemti 950Ls no Baibas Akermanes
Procenti Šis aizņēmums ir bezprocentu
Aizņēmuma atmaksa Visa aizņēmuma summa tiks atmaksāta 2003. gada laikā
Aizņēmuma atlikums 0Ls

6.2Peļņas vai zaudējuma aprēķins 1 gadam

Rādītāji Summa
1. Neto apgrozījums 14400Ls
2. Produkcijas ražošanas izmaksas 1090Ls
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 13310Ls
4. Pastāvīgās izmaksas 334Ls
5. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 12976Ls
6. Uzņēmuma ienākuma nodoklis 3244Ls
7. Tīrā peļņa 9732Ls

No tīrās peļņas tiks atmaksāts aizņēmums 950Ls apmērā Baibai Akermanei.

6.3Naudas plūsma

1. Tīrā peļņa 9732Ls
2. Atskaitījumi rezerves fondā 486.6Ls
3. Nolietojums 344Ls
4. Neto naudas peļņa 9589.4Ls
5. Finansējumi 3950Ls
6. Investīcijas 4072Ls
7. Aizņēmumu atmaksas 950Ls
8. Neto nauda 8641Ls

Investīciju atmaksāšanās laiks

Atmaksāšanās laiks gados = Investētais kapitāls/Gada tīrā peļņa
Atmaksāšanas laiks gados = 4072Ls/9732Ls = 0.418
Pēc šādas formulas sanāk ka mūsu firma būs spējīga atpelnīt investīcijās ieguldītos līdzekļus apmēram piecu mēnešu laikā.

Kapitāla ienesīgums

Kapitāla ienesīgums = peļņa pirms nodokļiem/investētais kapitāls
Kapitāla ienesīgums = 12976Ls/4072Ls = 3.186