‘Divdesmitā gadsimta sākums – sarts mūsdienu ekonomikai’

Jā, divdesmitā gadsimta sākumā sākās mūsdienu ekonomika.

Visās attīstītajās pasaules valstīs bija notikusi industriālā revolūcija, kas ievērojami izmainīja šo valstu ekonomisko un sociālo attīstību.
Rūpniecība bija kļuvusi par vadošo ekonomikas nozari, atbīdot otrajā plānā lauksaimniecību.
Strauji pieauga lielo rūpniecības uzņēmumu – fabriku un rūpnīcu skaits, veidojās to apvienības-monopoli.
Arvien lielāku nozīmi ekonomikā ieguva bankas un akciju sabiedrības, veidojās finanšu rūpnieciskā sistēma.
Zinātnes un tehnikas progress veicināja rūpniecības attīstības paātrināšanos.
Strauji attīstījās jaunās rūpniecības nozares – tēraudliešana, elektronika, ķīmija. Jaunu paņēmienu ieviešana tēraudkausēšanā ļāva daudzkārt palielināt un palētināt tērauda ieguvi.
Tērauda masveida ražošana, jaunu kvalitatīvu šķirņu radīšana nodrošināja strauju mašīnbūves attīstību. Palielinājās visdažādāko specializēto darbagaldu izlaide. Mašīnbūvē sāka izmantot alumīniju, kura viena kilograma izmaksa bija pazeminājusies gandrīz 1000 reižu.
Naftas pārstrādes nepieciešamība stimulēja ķīmiskās rūpniecības attīstību. Tika uzsākta lētu sintētisko krāsvielu, farmācijas izstrādājumu un neorganiskā mēslojuma ražošana.
Masveida ražošanas tehnoloģijā svarīgu nozīmi ieguva konveijers.
Lielas pārmaiņas notika enerģētikā. Strauji palielinājās akmeņogļu ieguve.
Pēc hidrauliskās turbīnas izgudrošanas radās iespēja celt tam laikam lielas hidroelektrostacijas.
Elektrība pakāpeniski kļuva par galveno gaismas un enerģijas avotu. Tvaika laikmetu nomainīja elektrības ēra.
Iekšdedzes dzinēju plaša izmantošana automobiļu masveida ražošanā strauji palielināja pieprasījumu pēc naftas.
Tika pilnveidots transports. Visur būvēja dzelzceļus. Rietumeiropu pārklāja biezs dzelzceļu tīkls.
Spēcīga ātrgaitas tvaika flote aizstāja burukuģus. 20. gs. Sākumā Amerikā un Eiropā tika veikti pirmie stabilie lidojumi ar divplākšņu lidmašīnām.
Paplašinājās tirgus, strauji pieauga tirdzniecība starp pasaules valstīm, radās pirmās transnacionālās firmas.
Šajā laikā pamatos izveidojās tā ekonomikas sistēma, ko mēs šodien saucam par tirgus ekonomiku.

20. gs. Sākumā sākās mūsdienu ekonomika.

Scroll to Top