Enerģētikas patēriņš pasaulē.

Enerģētika ir pasaules saimniecības pamats, jo bez enerģijas nav iespējama neviena mūsdienīgas saimniecības nozares pastāvēšana un attīstība. Enerģētika būtiski ietekmē arī iedzīvotāju dzīves līmeni.
20. gs. enerģijas izmantošana ir palielinājusies 15 reizes. Likumsakarīgi pieaudzis arī energoresursu patēriņš.
Mūsdienās enerģijas ražošanai izmanto galvenokārt naftas produktus, dabasgāzi, ogles, kodolenerģiju un hidroenerģiju. Pasaules enerģētikā šo energoresursu īpatsvars pārsniedz 90%.