ES STĀSTU PAR SAVU PAGASTU

Es stāstu par savu pagastu…

Katram pagastam, lielam vai mazam, esošam vai bijušam, ir sava burvība, savs noslēpums un neatkārtojamība. Šis šķietami netveramais tēls veidojies gadu desmitos, iemiesojies gan cilvēkos un viņu attiecībās, gan ielās un mājās. Jaungulbenes pagastā nemeklējiet varenas pilis. Tādu nav daudz, tāda ir tikai viena. Tā sākšu stāstu par savu dzimto Jaungulbenes pagastu.
Ar daudzām lietām savā pagastā nevaru lepoties, bet teikt, ka tādu nav, es arī nevaru. Jaungulbenes pagasts nav no Latvijas lielākajiem pagastiem. Tomēr, vērtējot pagastnieku un to pašu lauku dzīvi un viņu darbus, atklājas, ka ne jau teritorijas lielums un iedzīvotāju skaits nosaka pagasta attīstību. Jaungulbenes pagasta centrs atrodas 17 km no Gulbenes. Jaungulbenes centrā atrodas dzelzceļa stacija „Jaungulbene” . No vēstures viedokļa spriežot, līdz 1757. gadam Jaungulbene bija Gulbenes muižas daļa, 19. gs. beigās Jaungulbenē uzcēla pili un saimniecības ēkas. Bet 1903. gadā tās tika pārbūvētas. Jaungulbenes pili veido vienkāršas, masīvas formas. Pili ieskauj liels parks – viens no izcilākajiem ainavu parkiem Latvijā. Šā parka izveidē sākta 1879. gadā. Tajā atrodas mazs arhitektūras formas – ceļu rādītāji, obelisks, „Velna vārti” , akmens lauvas pie pils.
Gulbītī atrodas ciema administratīvais centrs – 2 km no Jaungulbenes uz Gulbenes pusi. Gulbītī atrodas Jaungulbenes ciema izpildkomiteja un Jaungulbenes kantoris, mehāniskās darbnīcas, kaltes, Jaungulbenes tautas nams un Gulbīša vidusskola. Jaungulbenes pagastā, īpaši Agrumu pusē, 1949. gadā izsūtīja visvairāk cilvēku.
Gulbītī kādreiz atradās kolhoza „Blāzma” centrs. Jaungulbenes pagastā dzimusi aktrise Antra Liedskalniņa. Oto Liedskalniņš – cilvēks ar zelta rokām, mūrnieks.
Es lepojos ar to, ka dzīvoju Jaungulbenes pagastā, jo tikai šeit es varu sastapt savus mīļos, jaukos un uzticamos draugus. Tikai šeit es atradīšu savas īstās mājas, tikai šeit būs mana pirmā skola, šeit būs mana ģimene, pirmie draugi.