Estētiskais un psiholoģiskais piesārņojums ap mani.

Estētiskais un psiholoģiskais piesārņojums ap mani.

Pastāv cieša sakarība starp vides problēmām un sliktu veselību. Vissdažādākie piesārņojuma veidi nelabvēlīgi iedarbojas uz cilvēka organismu. Piesārņot dabu var vissdažādākos veidos. Var būt cilvēku radītie piesārņojumi un dabas izcelsmes, kas arī rada vides piesārņojumi. Cilvēku plānotās darbības dēļ izmainās vide ap mums.
Kas tas ir vides estētika? Tas ir vides skaistuma izpēte un novērtējums. Estētiskā izvēle vienmēr ir individuāla. Estētiskie pārdzīvojumi arī ir individuālie. Estētiskais piesārņojums – urbanizācija ( pilsētu attīstība, teritoriālā plānošana, transports), izjaucot ainavu cilvēku mazskartās, dabas vietās. Cilvēki vēlas labiekārtot savu dzīvi. Vissbiežāk tiek cēltas jaunās mājas, ēkas, tilti. Tiek paplašināti transportceļi. Cilvēkiem tā ir ērtāk. Priekš apkārtējas vides tas nav labi. Ar transporta sistēmu ir cieši saistīta dažādu vides piesārņojuma veidu izplatība. To ietekmi var būtiski samazināt vai pat novērst, jo piesārņojuma problēmas risina metodiski un kontekstā ar citiem būvniecības pasākumiem. Gaisa piesārņojuma samazināšanā galvenā nozīme ir transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa uzlabošanai un tā kontrolei. Bez tam to samazina ieviešot nekaitīgāku enerģijas avotu izmantošanu autotransportā. Putekļu piesārņojumu, kas veidojas no ielām un ceļiem bez seguma visefektīvāk novērš izbūvējot tiem segumu. Urbanizācijas dēļ ir rādīts arī trokšņa piesārņojums. Trokšņa līmeni var samazināt samazinot atļauto braukšanas ātrumu. Visādu rekonstrukciju, būvniecību dēļ tiek apdraudēta augsne, ūdeņi, meži. Katram ir savāda attieksme pret piesārņojumu. Tas ir atkarīgs no cilvēka rakstura, gaumes un labsajūtas.
Psiholoģiskais piesārņojums –materializētais un garīgais piesārņojums, kas ietver estētisko un psiholoģisko ietekmi uz cilvēku psihi. Cilvēka apziņu var padarīt netīru. Ja priekš cilvēka ir svarīga daba, ainavas, labsajūtas, kas rodas skaistu vietu apmeklējuma laikā, tad viņam būs ļoti nepatīkami redzēt, ka citi piesārņo mežu, upes, ielas, augsni. Piesārņojuma rezultātā cilvēkam var rasties negatīva attieksme pret cilvēkiem kopumā. Psiholoģiska piesārņojuma efekta pimērs-Divi maisiņi, kas plivinās pār sakoptu parku. Cilvēka izpratnē, kuram ir svarīga vide, kur viņš pat dzīvo, rodas daudz nepatīkamas sajūtas. Bet ja nu tu pats tikko savāci atkritumus šajā parkā?!Cilvēks, kurš strādāja, censtas, lai cilvēkiem būtu patīkami pastaigāties pa tīro parku, ielām, saņema tādu atlīdzību par paveikto darbu?!It īpaši veciem cilvēkiem ir nepatīkami redzēt kā izcirt kokus. Jo viņi paši tos stādīja. Viņi zin, cik gadus jāpaiet, lai izaugtu tāds liels koks. Kāda viņiem attieksme būs pret jaunāko paaudzi?!
Esmu priecīga ka ir likums, kas nosaka nodokli par atkritumiem un piesārņojumu. Ir kontrole. Skaistuma sajūta ir dabiska tiekšanās saglabāt harmoniju starp cilvēku un apkārtējo vidi. Katram cilvēkam piemīt priekšstati par to kas ir skaists un kas neglīts. Cilvēki, kuri apzinās dabas nozīmi mūsu dzīvē, vēlās dzīvot skaistā vidē un censties to saglabāt pēc iespējas tīrāku.

Scroll to Top