Evakuatora un krāvu mikroautobusu pakalpojumi

Saturs
Ievads………………………………………………………………………………………….3
1. Analītiskā sadaļa……………………………………………………………………….4
1. Īss uzņēmuma raksturojums………………………………………………………..4
2. Tehnoloģiskais apraksts………………………………………………………………5
3. Projekta sadaļa…………………………………………………………………………..7
3.1. Darba samaksas formas un sistēmas…………………………………………..7
3.2. Profilakses pasākumi saistībā ar transportlīdzekļiem……………………9
3.3. Profilakses pasākumi saistībā ar darbiniekiem…………………………….9
3.4. Apmācības………………………………………………………………………………9
3.5. Apkārtējas vides aizsardzība……………………………………………………..10
Secinājumi…………………………………………………………………………………….11
Bibliogrāfiskais saraksts………………………………………………………………….12Ievads
Ieskaites darbs izstrādāts darba vadīšanas priekšmetā. Tas rakstīts valsts valodā. Kopējais apjoms ir 12 lpp.
Ieskaites darba mērķis attīstīt prasmes vākt, sistematizēt un analizēt datus, iemācīties noteikt uzņēmuma trūkumus, nepilnības un iesakt reālus priekšlikumus to novēršanai.
Ieskaites darba uzdevumi:
• izvēlēties uzņēmumu,
• uzrakstīt īssu raksturojumu,
• aprakstīt darba samaksas formas un sistēmas, kuras tiek izmantotas organizācija,
• aprakstīt , ka darbinieki tiek aizsargāti uzņēmumā.
Darbs sastāv no trim daļam: analītiskās sadaļas, tehnoloģiskāsadaļas un projekta sadaļas.
Ieskaites darba pirmajā daļā tiek dots pakalpojuma nepieciešamības īss pamatojums, tā apjoms, darbinieku skaits
Ieskaites darba tehnoloģīskājā sadaļā tiek parādīta veicamā darba procesa tehnoloģija, īss nepieciešamas iekārtas uzskaitījums.
Ieskaites darba trešajā daļā tiek dota organizācijas shēma. Tālāk tiek aprakstīts darba samaksas formas un sistēmas, arī ka darbinieki tiek aizsargāti socialā ziņā, kādi ir pasākumi, kas saistās ar darba drošības un darba aizsardzības nodrošināšanu. Sīs sadaļas nobeigum tiek pievērsta apkārtējai vides aizsardzībai.
Ieskaites darba pētāmais objekts – uzņēmums SIA „KITS”un tā finansu dati.1. Analītiskā sadaļa
1. Īss uzņēmuma raksturojums
Apskatāmā uzņēmuma nosaukums SIA „KITS”. Tas nodarbojas ar kravas mikroautobusu un evakuatoru pakalpojumiem. Uzņēmumā darbojas 8 darbinieki. Viena no uzņēmuma priekšrocībām ir tā izvietojums. Gan uzņēmuma ofiss, gan automašīnas stāvvieta atrodas Rīgā. Ofisa plātība apmēram 30 m2. Tā izvietojums samazina izmaksas, jo lielāko daļu pasūtījumus SIA „KITS” saņem Rīgā.
Uzņēmuma pakalpojuma nepieciešamība ir ļoti aktuāla mūsdien. Uzņēmuma pakalpojumi dalas uz diviem veidiem: evakuatora pakalpojumi un kravas mikroatobusa pakalpojumi.
Evakuatora pakalpojumi ir nepieciešami sabiedrībai, jo automašīnu skaits pieaug, un arī pieaug salauzto mašīnu daudzums. Mūsdien cilvēki paliek piesardzīgi, kad mašīna salauzas cilvēki necenšas salabot to paši kā darīja agrāk, bet zvan, lai to evakuētu uz servisu. Bija gadījumi, kad atklāja jau servisā, ka pabeidzas benzīns un kā tas ir vienīgais cēlonis, kā dēļ automašīna nebrauc. Ar evakuātora palīdzība transportē netikai automašīnas, bet arī ūdens transportu, celtniecības tehniku un iekārtas līdz 5 tonnām.
Kravas mikroautobusa pakalpojumi ir arī ļoti populāri un nepieciešami gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Auto ir iespējams iznomāt gan ar pieredzējušu vadītāju, gan bez tāda. Visus piedāvātos kravas mikroautobusus var vadīt B kategorijas autovadītāja apliecības īpašnieki! Kravas mikroautobuss palīdz pārvest mēbeles privātpersonām, birojam pārcelties uz jaunām telpām. SIA „KITS” piedāvā plašu kravas mikroautobusu klāstu izskata, ietilpības, kravnesības un modeļu ziņā. Uzņēmums slēdz ilgtermiņa līgumus ar juridiskām personām. Pakalpojumi pieejami jebkurā diennakts laikā un vietā.2. Tehnoloģiskais apraksts
Uzņēmums savu darbību plāno veikt Eiropas savienības teritorijā, tas nozīme, ka uzņēmums organizē kravu transportēšanu tikai ES robežās.
Uzņēmums noma ofisu, kur strādā vadītājs un grāmatvedis. Ofisā ir 2 datori. Grāmatvedis strādā puslodzi, 20 stundas nedeļā. Vadītājs noformēts uz pilnu slodzi.
Uzņēmuma īpašumā ir 6 automašīnas:
• 2 evakuatori:
1. Volkswagen LT 46, 2001gads, hidro platforma, kravniesība līdz 2,5 tonnām.
2. Renault S170, 1988 gads, krans 9 m garumā, hidro platforma, kravniesība līdz 5 tonnām.
• 4 kravas mikroatobusi:
1. Iveco Daily Maxi, 2003. g.
2. Renault Master Maxi, 2004. g., 2.5 TDI
3. Mercedes-Benz Sprinter, 2001. g.
4. Nissan Primastar L1H1, 2003. g., 1,9 TDI
SIA „KITS” strādā 5 autovadītāji: 2 evakuatora vadītāji un 3 kravas mikroautobusa vadītāji.
Evakuatora vadītāji strādā pa izsaukumu. Tarifa cena 10 Ls. Ja transportēšanas attālums vienā virzienā pārsniedz 10 km, tad sākot no 11.km papildus samaksa 0.40 Ls + PVN 18% par katru km. Piemēram, transportēšana notiek no Valmieras uz Rīgu, ceļš vienā virzienā 110 km: (10.00 + PVN) + (0.40 + PVN) x 100km = 50.00Ls + PVN 18%. Evakuatora vadītājs var strādāt arī naktī un svētku dienās par divreiz dārgāko tarifu, bet tikai ja viņš pats piekrīt.
Transportlīdzekļa / kravas iekraušana un izkraušana iekļauta cenā, izņemot gadījumus, kad tas aizņem vairāk par 30 min. Ja klienta vainas dēļ iekraušana / izkraušana tiek kavēta, vai arī jāgaida, darbs nebraucot jāapmaksā pēc tarifa 10.00 Ls + PVN 18% par katru stundu vai mazāk, proporcionāli pavadītajam laikam (piem.30 min – 5.00 Ls + PVN 18%).
Kravas mikroautobusa vadītāji strādā citādi. Diviem mikroautobusa vadītājiem ir pastavīgs darbs. Viņi strādā no 10:00 līdz 17:00. Bet trešais pēc pasūtījuma, un saņēm algu pa stundām. Kravas mikroavtobusa tarifa cena ar vadītāju 7 Ls stundā, bez vadītāja 25-30 Ls dienā.
Pirms darba uzsakšanas autovadītājam jāparbauda mašīnas tehnisko stāvokli, jo autovadītājs vai automašīnas nomnieks ir atbildīgs par kravu un mašīnu.
Ja pasūtītājs vēlas iznomāt mikroavtobusu bez vadītāja, tad nosakuma viņām jāparaksta līgumu, kurā tiek aprakstīti noteikumi (lasīt pielikumā). Klient var iznomāt automašīnu ne mazāk, ka uz vienu diennakti.3. Projekta sadaļa
3.1. Darba samaksas formas un sistēmas
3.1. tabula
Vadītājs strādā 8 stundas dienā 6 dienas nedēļā un saņem par darbu pastavīgu algu – 550 Ls/mēn., neatkarīgu no darba apjoma. Grāmatvedis un apkopēja strādā puslodzi (4 stundas dienā, 5 dienas nedēļā) , jo uzņēmums neliels un viņi visu darbu var pabeigt par mazāko laiku. Viņi arī saņem noteiktu algu, kura nav atkarīga no darba apjoma. Grāmatvedis saņem 200 Ls, apkopēja – 80Ls mēnesī. Automašīnas vadītājiem ir laika darba samaksa. Darba devejs un darba ņemeji sarunājušies par to, ka automašīnas vadītājiem jāstrādā 8 stundas dienā 6 dienas nedeļā. Darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienās vai nakts laikā, saņem piemaksu ne mazāk kā 100 procentu apmērā no viņam noteiktās stundas. Kravas mikroautobusa vadītāji saņem 1,90 Ls/st, bet evakuatora vadītāji – 2 Ls/st. 3.2. tabulā autovadītāju alga aprēķināta par 26 dienām (8 stundas dienā).
3.2. tabula[2]
Nr.p.k. Amats, profesija Kods Darbinieka darba samaksa Darbinieku skaits Darba samaksa
1 Darba ņēmēju biedrības VADĪTĀJS 1142 05 550 1 550
2 Galvenais grāmatvedis 2411 02 160 1 160
3 Apkopēja 9132 02 80 1 80
4 Kravas mikroavtobusa vadītāji 8322 06 1.9*26*8=395.20 3 1185.60
5 Specializētā automobiļa vadītāji (evakuatora) 8324 08 2*26*8 =416 2 832
Kopā 2807.60

Darba devēja obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas (24,09%)=

1.) 550*24,09%=132,50 Ls
2.) 160*24.09%=38,54 Ls
3.) 80*24,09%=19.27 Ls
4.) 1185.60*24.09%=285.61 Ls
5.) 832*24.09=200.43 Ls

Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva (0.25 Ls par vienu nodarbināto mēnesī)= 8*0.25=2 Ls.
Kopā = 132,50+38,54+19.27+285.61+200.43+2= 678.35 Ls.[2]

Darba samaksa ietver : darba algu, atvalinājuma naudu, slīmības naudu, piemasas un citus darba devēja dotos labumus. Izdevumus, kas saistīti ar pretendenta veselības pārbaudi, sedz darba devējs, izņemot gadījumu, kad pretendents darba intervijas laikā sniedzis darba devējam apzināti nepatiesu informāciju. Darba samaksa aprēķināma un izmaksājāma divreiz mēnesī. Ja darba samaksas izmaksas diena sakrīt ar nedēļas atpūtas dienu vai svētku dienu, darba samaksu izmaksā pirms attiecīgās dienas. Samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma. Darbiniekam, kurš nosūtīts komandējumā, tā laikā saglabājas darba vieta (amats). Darba samaksa aprēķināma un izmaksājama skaidrā naudā. Darba devējam ir tiesības izmaksāt darba samaksu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to ir noteikti vienojušies. Ja nolīgta laika alga, darbinieka saistības nepienācīga izpildījuma gadījumā darba devējam ir pienākums izmaksāt darba samaksu atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam. Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā vai papildatvaļinājumā.[1]3.2. Profilakses pasākumi saistībā ar transportlīdzekļiem
Uzņēmum darbinieki nodrošina transportlīdzekļu atbilstošu apkopi. Ir nepieciešamas profilaktiskās apkopes programmas. Vadītājiem pirms transportlīdzekļu izmantošanas jāveic pamata drošības pārbaude, piemēram, bremžu un apgaismojuma pārbaude pirms maiņas.[3]
Uzņēmums nodrošina to, ka tiek izmantoti droši un piemēroti transportlīdzekļi. SIA “KITS” iegādājas transportlīdzekļus, kuriem ir piemērots drošības aprīkojums un kas atbilst nepieciešamajiem standartiem. Iekāpšanai un izkāpšanai no transporta jānotiek drošos apstākļos. Vadītājam var būt nepieciešama aizsardzību pret apgāšanos un krītošiem priekšmetiem. (Krītošu priekšmetu un pretapgāšanās aizsardzība.) Uzņēmumā izmanto jaunu un pārbaudītu skaņas brīdinājuma ierīču, piemēram, kravas automašīnām braucot atpakaļgaitā, un signāluguņu transportlīdzekļos, lai palielinātu to redzamību.3.3. Profilakses pasākumi saistībā ar darbiniekiem
Uzņemuma vadītājs pārbauda, vai atlases un mācību procedūras nodrošina to, ka vadītāji spēj veikt darbu droši. Autovadītājiem vajadzētu būt kompetentiem transportlīdzekļu vadīšanā un ikdienas apkopes veikšanā. Autovadītājiem jābūt medicīniski veseliem ar labu koordināciju, dzirdi un redzi. Vadīt transportlīdzekļus vajadzētu atļaut tikai personām, kas ir atlasītas, apmācītas un pilnvarotas vadīt transportlīdzekļus.3.4. Apmācības
Autovadītāju apmācība ir būtiska un likumā paredzēta. Neapmācīts autovadītājs apdraud savu un citu cilvēku drošību. Darbinieku pienākumos ietilpst aktīva darba devēja profilakses pasākumu izpilde, sekojot norādēm saskaņā ar saņemto apmācību.[3]3.5. Apkārtējas vides aizsardzība
Vērojot iedarbības uz apkārtējo vidi automašīnas dzīves cikla laikā, lietošanas fāze, salīdzinājumā ar ražošanas vai otrreizējās izmantošanas fāzi, ir izšķirošā. Tādēļ SIA ”KITS” par īpaši svarīgu uzskata lietošanas fāzes optimizāciju, ņemot vērā apkārtējās vides aspektus. Kad uzņēmums pirka evakuatorus un mikroautobusus, tā mērķis bija nopirkt automašīnu ar maksimāli zemu degvielas pateriņu, lai sasniegtu ekoloģiskās priekšrocības apkārtējai videi un tai pat laikā ekonomiskās priekšrocības uzņēmumam. Turklāt svarīga ir automašīnas ilgmūžība. Jo ilgāk var lietot automašīnu, jo vairāk saudzē zemes ierobežotos izejvielu resursus, līdz ar to uzņēmums bieži parbauda mašīnas stāvokli un remonte tādi trūkumi, kurus citi parasti ignorē. Kopts auto ilgāk saglabā savas vizuālās kvalitātes — gan krāsojuma spožumu, gan plastmasas, gan salona daļu svaigumu.[3]Secinājumi
Izpētot uzņēmumu SIA „KITS” secināju, ka kopumā uzņēmums ir veiksmīgs un kopumā attīstās.. Uzņēmumā organizatoriskājā struktūrā nepilnības nav, jo uzņēmums ir neliels un katrs darbinieks zin savus pienākumus.
Uzņēmums ir atkārīgs no gadalaika, jo vasarā vairāk iznoma mikroavtobusus, bet ziemā evakuatorus. Ir zināms, ka evakuatoru un kravas mikroavtobusu vadītājiem ir laika darba samaksa. Autovadītāji nopelna mazāk nelabvelīga viņiem gadalaikā, līdz ar to bieži mainas automašinas vadītāji. Lai risinātu šo problēmu, uzņēmuma vadītājam jātērē daudzāk laiku uz darbinieku motivēšanu. Un otrkārt, darba devējam ir tiesības ne ilgāk kā uz vienu mēnesi viena gada laikā norīkot darbinieku darba līgumā neparedzēta darba veikšanai, lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas, kuras nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, tas nozīme, ka uzņēmuma vadītājs var piedavāt autovadītājiem citu darbu uz laiku. Bet maksāt viņiem tādu pašu stundas tarifa likmi.Bibliogrāfiskais saraksts
1. Darba likums: [Elektroniskais resurss]: 21.09.2006. likums (“LV”, 162 (3530), 11.10.2006.) [spēkā ar 25.10.2006.] – http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019 – 21.04.08. 20:47
2. Latvijas Republikas Labklājības ministrija: [Elektroniskais resurss]: Labklājības ministrija 2008: Pēdējās izmaiņas veiktas: 23.04.2008. – http://www.lm.gov.lv/text/61 – 21.04.08. 21:07
3. Par darba aizsardzību ; Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumi Nr.323 [Elektroniskais resurss] – http://www.likumi.lv/doc.php?id=76541 – 21.04.08. 20:24