Gaiss

Gaiss.
Pie gaisa stihijas pieder: Dvīņi, Svari, Ūdensvīri.
Devīze: Ideja un doma ir visa pirmsākums!
Gaisa zīmes cilvēki ir garīgi, strauji, komunikabli un novatoriski. Ir daudzpusīgi un intelektuāli cilvēki, apdāvināti ar stipru gribu. Divkosīgs raksturs, kas izpaužas noskaņojuma maiņā. Dvēseles ciešanas. Visa dzīve paiet cīņā. Dotības uz matemātiku un jebkurām zinātnēm. Iespējama lēkāšana no priekšmeta uz priekšmetu. Materiālais stāvoklis mainīgs. Uzņemas pienākumus, taču tos nepilda, ja nav paredzēts nekāds labums. Ģimenes dzīve nav sevišķi veiksmīga. Mīlestība nes skumjas. Prasīgi pret apkārtējiem, bet vismazāk pret sevi. Jūt vajadzību sagādāt cilvēkiem prieku. Vienaldzīgi pret citu likteņiem. Cēlu jūtu cilvēki, bet reti tās realizē. Ne vienmēr sev uzticas, šaubās par saviem spēkiem. Panākumus gūst galvenokārt ar aizbildņu un draugu palīdzību. Vāja griba. Viesmīlīgi. Necieš rupjības. Miermīlīgi. Cenšas izpatikt. Gaida pielūgsmi, uzmanību. Piemīt mākslinieka dotības. Progresīvi uzskati. Domā par nākotni. Jūt simpātijas no pirmā acu uzmetiena, un nekļūdās. Prasmīgas rokas. Raksturs maigs, nosvērts, iekarsīgs, bet dusmas netur.
Raksturs atbilstoši gaisa stihijai:
 Sievietēm – zinātkāras, valdzinošas, mainīgas, viegli aizkaitināmas, darbspējīgas, vieglprātīgas, pašaizliedzīgas.
 Vīriešiem – asprātīgi, neatkarīgi, gudri, inteliģenti, pretrunīgi, cilvēciski, sapņaini un savaldīgi.
Pozitīvās rakstura iezīmes – gaiss ir vienīgais elements, kas nesatur dzīvnieku simbolismu, tātad tas ir pats cilvēciskākais. Tas arī ir vistālāk no mūsu instinktīvās iedabas. Gaisa zīmes pārstāvji apkopo, analizē, simbolizē un klasificē informāciju. Šiem cilvēkiem piemīt augsti attīstīts prāts, bezpersoniska novēršanās spēja, kultūras mīlestība, viņi augstu vērtē sistēmas un struktūras, un turas pie principiem un notikumiem. Gaisa cilvēki ir ļoti garīgi un interesējas par ideju un domu pasauli.
Negatīvās rakstura iezīmes – Gaisa cilvēkiem ir problēmas saistībā ar emocijām. Emocijas nav iespējams klasificēt, strukturēt un analizēt, lai ievietotu kādā ietvarā. Emocijas uzkrājas, it sevišķi tādēļ, ka šie cilvēki uzskata emociju izrādīšanu par vājuma izpausmi. Dvīņi necieš, ka viņus cieši saista jebkādas personīgas saistības. Svari negrib uzņemties saistības un labāk izvēlas nenoteiktu pozīciju. Ūdensvīram ļoti patīk emociju izpaudumi, un tāpēc viņu attiecību stils ir vēss.