Enerģijas avoti

Enerģijas avoti.

Nafta ir vērtīgs resurss, bez kura modernā dzīve, kā jūs ziniet, nebūtu iespējama. Kur visvairāk tiek izmantota nafta? Enerģija! Nafta ir viens no lielākajiem globālajiem enerģijas avotiem, un tā tiek izmantota gan kā degviela, gan arī, lai ražotu elektrību. Uz doto brīdi aptuveni 40 % ES apgādātās enerģijas nāk no naftas.
Tomēr nepārtraukti ir jūtams spriedzes pieaugums attiecībā uz mūsu naftas rezervēm. Pieprasījums pēc naftas turpinās pieaugt vēl nākamos 20 gadus. Eiropas Komisija ir aprēķinājusi, ka līdz 2030. gadam 27 Eiropas Savienības valstis būs jau importējušas 93% no nepieciešamās naftas. Turklāt, šķiet, ka esošie naftas avoti nebūs spējīgi nodrošināt piedāvājumu nemitīgi augošajam pieprasījumam. Nafta tuvākajos gados joprojām būs ļoti svarīgs enerģijas avots, bet ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams attīstīt tehnoloģijas un enerģijas avotus, kuri ļaus mums rast visefektīvāko naftas iespējamo izmantošanu.
Plastmasas produkti palīdzēs mums rast vislabāko naftas izmantošanas veidu, kāds mums ir pieejams. Sākumā tas var likties pretrunīgi – ja plastmasas produkti ir izstrādāti no naftas, kā tie var palīdzēt ietaupīt naftu? Faktiski plastmasas produkti ietaupa tik daudz enerģijas – vai tas būtu saistīts ar pakošanu, vieglsvara auto vai ar ēku izolāciju – ka naftas patēriņš, kas nepieciešams to izstrādei “atmaksājas”. Piedevām, ļoti neliels naftas daudzums ir nepieciešams, lai izstrādātu plastmasas produktus – tikai 4% no visas pasaules naftas rezervēm tiek pārstrādātas plastmasas produktos.
Atajunojamie enerģijas avoti arī būs ļoti svarīgi, lai palīdzētu mums izveidot vislabāko, iespējamo mūsu naftas rezervju izmantošanu. ES ir nospraudusi mērķi līdz 2020. gadam iegūt 20% ražotās enerģijas no atjaunojamiem avotiem, kas nozīmē to, ka valdības meklēs ceļus kā palielināt tādu tehnoloģiju izmantošanu kā vējš, viļņi un saules enerģija.
Tā kā plastmasas produkti principā ir tīra nafta, tos var arī izmantot kā enerģijas avotu pēc to lietderīgas pielietošanas. Daudzas valstis ražo enerģiju no plastmasas atkritumiem, ko tās nevar pārstrādāt, tādejādi palīdzot saglabāt naftu vairāk.

Scroll to Top